Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňový řád - Praktický komentář

Daňový řád - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo komentovat jednotlivé instituty nejlépe ve vzájemných souvislostech se zaměřením na reálné potřeby uživatele zákona.

Komentář jasným a srozumitelným jazykem objasňuje podstatu a úskalí jednotlivých postupů, řízení či dalších institutů daňového procesu. Tyto jsou komentovány jak z pohledu aplikační praxe, tak z pohledu aktuální judikatury. S ohledem na formu zpracování je komentář určen jak „nováčkům“ v daňovém procesu, tak i zkušeným daňovým profesionálům, a to bez ohledu na jejich působiště.

autor: Tomáš Rozehnal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 10. 2019, 482 stran
ISBN: 978-80-7598-205-6

Cena: 835 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XIII
Předmluva - str. XVII
DAŇOVÝ ŘÁD
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 9) - str.  1
Hlava I Předmět a účel úpravy (§ 1 až 4) - str.  1
Hlava II Základní zásady správy daní (§ 5 až 9)  - str.  9
Část druhá Obecná část o správě daní (§ 10 až 124a) - str. 21
Hlava I Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní (§ 10 až 31) - str. 21
Díl 1 Správce daně (§ 10 až 19)  - str.  21
Díl 2 Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení (§ 20 až 31) - str. 34
Hlava II Lhůty (§ 32 až 38) - str. 53
Hlava III Doručování (§ 39 až 51) - str. 67
Díl 1 Obecná ustanovení o doručování (§ 39 až 41) - str. 67
Díl 2 Elektronické doručování (§ 42) - str. 69
Díl 3 Doručování prostřednictvím zásilky (§ 43 až 48) - str. 70
Díl 4 Zvláštní způsoby doručení (§ 49 až 50)  - str. 79
Díl 5 Prokázání doručení (§ 51)  - str. 81
Hlava IV Ochrana a poskytování informací (§ 52 až 59a) - str. 83
Hlava V Dokumentace (§ 60 až 69b) - str. 97
Hlava VI Řízení a další postupy (§ 70 až 107) - str. 113
Díl 1 Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech (§ 70 až 77) - str. 113
Díl 2 Postupy při správě daní (§ 78 až 90) - str. 129
Díl 3 Průběh řízení (§ 91 až 107)  - str. 156
Hlava VII Opravné a dozorčí prostředky (§ 108 až 124a)  - str. 195
Díl 1 Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích (§ 108) - str. 195
Díl 2 Odvolací řízení (§ 109 až 116) - str. 196
Díl 3 Obnova řízení (§ 117 až 120) - str. 209
Díl 4 Přezkumné řízení (§ 121 až 123) - str. 214
Díl 5 Vztah ke správnímu soudnictví (§ 124 až 124a)  - str. 218
Část třetí Zvláštní část o správě daní (§ 125 až 245)  - str.  221
Hlava I Registrační řízení (§ 125 až 131)  - str. 221
Hlava II Řízení o závazném posouzení (§ 132 až 133) - str. 229
Hlava III Daňové řízení (§ 134)  - str. 233
Hlava IV Nalézací řízení (§ 135 až 148) - str. 235
Díl 1 Vyměřovací řízení (§ 135 až 140)  - str.  235
Díl 2 Doměřovací řízení (§ 141 až 144)  - str. 245
Díl 3 Společná ustanovení pro nalézací řízení (§ 145 až 148) - str. 256
Hlava V Placení daní (§ 149 až 232)  - str. 269
Díl 1 Obecná ustanovení o placení daní (§ 149 až 160) - str. 269
Díl 2 Dělená správa (§ 161 až 162)  - str. 296
Díl 3 Vybírání daní (§ 163 až 166) - str. 298
Díl 4 Zajištění daní (§ 167 až 174) - str. 304
Díl 5 Vymáhání daní (§ 175 až 232) - str. 320
Oddíl 1 Daňová exekuce (§ 177 až 185) - str. 324
Oddíl 2 Daňová exekuce postižením majetkových práv (§ 186 až 193) - str.  339
Oddíl 3 Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí (§ 194 až 232)  - str. 349
Hlava VI Správa daně vybírané srážkou (§ 233 až 237) - str. 393
Hlava VII Právní nástupnictví a vztah k insolvenci (§ 238 až 245) - str. 399
Díl 1 Právní nástupnictví (§ 238 až 241) - str. 399
Díl 2 Vztah k insolvenčnímu řízení (§ 242 až 245) - str. 410
Část čtvrtá  Následky porušení povinností při správě daní (§ 246 až 254) - str. 417
Část pátá  Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 254a až 265) - str. 445
Část šestá Účinnost (§ 266) - str. 469
O autorovi - str. 470
Věcný rejstřík - str. 471

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.