Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a stanovisek daňové správy. Autor z této zákonné úpravy vybírá témata, která společníci, jednatelé, ekonomové či finanční účetní společností obvykle řeší a současně témata, která mohou být zajímavá z pohledu možné daňové optimalizace. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019, 212 stran
ISBN: 978-80-9073-980-2

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 6
2. Zdanění společnosti s ručením omezeným  - str. 7
2.1. Základ daně z příjmů - str. 7
2.2. Podíl na zisku a jeho daňové souvislosti - str. 24
2.3. Zálohy na podíl na zisku a jeho zdanění - str. 33
3. Podnikání fyzické osoby a podnikání prostřednictvím s.r.o.  - str. 37
3.1. Srovnání daňového zatížení s.r.o. s podnikáním fyzické osoby - str. 37
3.2. Přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání prostřednictvím s.r.o. - str. 42
3.3. Daňové dopady souběhu podnikání fyzické osoby a činnosti s.r.o. - str. 49
4. Příjmy jednatelů a společníků s.r.o., prokuristé  - str. 55
4.1. Odměňování společníků a jednatelů za práci pro společnost - str. 55
4.2. Odměňování společníků a jednatelů bez povinného sociálního pojištění - str. 58
4.3. Jednatelé a společníci mohou využívat stejných daňových výhod jako zaměstnanci - str. 60
4.4. Osvobození příjmů z převodu obchodního podílu společníka fyzické osoby - str. 67
4.5. Podíly na zisku společníka zdaňované i „nezdaňované“ - str. 73
4.6. Příjem prokuristy společnosti - str. 74
5. Příjmy zaměstnanců - str. 76
5.1. Které příjmy zaměstnanců se nezdaňují, zaměstnanecké výhody - str. 76
5.2. Příjmy zaměstnanců mimo režim veřejnoprávního pojištění - str. 92
5.3. Zvýšením mzdy může zaměstnavatel v některých případech ušetřit na pojistném. - str. 99
5.4.„Švarcsystém“–podnikatel „zaměstnává“ jiného podnikatele - str. 100
6. Osvobozené výnosy společnosti s ručením omezeným  - str. 104
6.1. Osvobození podílů na zisku vyplacené dceřinou společností - str. 104
6.2.Osvobození výnosu z převodu podílu v dceřiné společnosti - str. 111
6.3. Nedodržení podmínky držby podílu v dceřiné společnosti po dobu 12 měsíců–jak si zachovat osvobození - str. 113
7. Vybrané náklady v základu daně z příjmů - str. 114
7.1. Základní pravidla pro uplatňování daňových nákladů - str. 114
7.2. Daňová účinnost odměn jednatelů a společníků - str. 118
7.3. Náklady na vzdělávání zaměstnanců - str. 119
7.4. Náklady na pracovní prostředky a pracovní oblečení - str. 123
7.5. Daňový režim ročních odměn a bonusů - str. 128
7.6. Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, daňově optimální řešení - str. 130
7.7. I zmařená investice může být daňovým nákladem  - str. 132
7.8. Náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti  - str. 135
7.9. Daňový režim cestovních náhrad obdržených v souvislosti s výkonem funkce jednatele, bezplatný výkon funkce - str. 139
7.10. Problematika finančního leasingu v základu daně - str. 141
7.11. Nejběžnější chyby při uplatňování daňových nákladů - str. 149
8. Pohledávky a opravné položky v základu daně - str. 153
8.1. Neobávejte se tvořit daňově účinné opravné položky k pohledávkám a optimalizujte základ daně - str. 153
8.2. Daňově účinný odpis pohledávky kryté opravnou položkou jako optimální řešení - str. 166
8.3. V jeden den vytvořte opravnou položku, ve stejný den ji daňově účinně odepište - str. 167
8.4. Opravná položka zvýší daňovou účinnost postoupené pohledávky - str. 168
8.5. Opravné položky k pohledávkám v cizí měně - str. 169
9. Finanční prostředky poskytované společníky, zápůjčky  - str. 170
9.1. Poskytování úročených a bezúročných zápůjček společníky - str. 170
9.2. Daňové souvislosti úročených zápůjček od společníků - str. 173
9.3. Daňová uznatelnost úroku ze zápůjčky či úvěru - str. 175
9.4. Peněžní příplatek společníka mimo základní kapitál - str.179
10. Ceny mezi spojenými osobami  - str. 181
10.1. Ceny sjednané mezi spojenými osobami pro účely daně z příjmů - str. 181
10.2. Institut ceny obvyklé pro účely daně z přidané hodnoty - str. 184
11. Daňová ztráta a možnosti jejího uplatnění  - str. 187
11.1. Daňová ztráta jako odčitatelná položka od základu daně, podmínky jejího uplatnění - str. 187
11.2. Uplatnění daňové ztráty v rámci daňové kontroly je již přípustné! - str. 191
11.3. Obezřetnost uplatnění daňové ztráty při změně ve složení společníků - str. 192
12. Podání daňového přiznání k dani z příjmů  - str. 197
12.1. Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 197
12.2. Opravné a dodatečné daňové přiznání - str. 203
12.3. Daně se platí v průběhu celého kalendářního roku–placení záloh na daň z příjmů - str. 204

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 760 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.