Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů 2022

Daňová evidence podnikatelů 2022

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2021 i 2022. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe.

Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění mimořádných odpisů včetně příkladů, stravovací paušál včetně příkladu, režim paušálního poplatníka, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob.

Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy.

Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2021.
autoři: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, 152 stran
ISBN: 978-80-2713-593-6

Cena: 199 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva k aktuálnímu vydání - str. 7
1 Předmět a cíl daňové evidence - str. 8
1.1 Právní úprava daňové evidence - str. 8
1.2 Předmět daňové evidence - str. 9
1.3 Cíl daňové evidence - str. 10
1.4 Jak vést daňovou evidenci - str. 11
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 - str. 12
1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO - str. 12
1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) - str. 13
1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) - str. 13
1.9 Poplatník v paušálním režimu - str. 14
1.10 Stravovací paušál - str. 15
1.11 Liberační daňové balíčky od roku 2020 z důvodu koronaviru - str. 16
2 Forma a obsah daňové evidence - str. 17
2.1 Obsah daňové evidence - str. 17
2.2 Forma daňové evidence - str. 17
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů - str. 18
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů - str. 19
2.5 Daňový doklad - str. 20
2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem - str. 21
2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence - str. 21
2.8 Archivace v daňové evidenci - str. 22
2.9 Cizí měna v daňové evidenci - str. 22
2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci - str. 23
2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci - str. 23
3 Evidence příjmů a výdajů - str. 25
3.1 Evidence příjmů - str. 25
3.2 Evidence výdajů - str. 26
3.3 Výdaje paušálem - str. 27
3.4 Spolupracující osoby - str. 28
3.5 Deník příjmů a výdajů - str. 29
4 Daňová evidence pohledávek - str. 34
4.1 Oceňování pohledávek - str. 34
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek - str. 34
4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) - str. 36
5 Daňová evidence dluhů - str. 37
5.1 Oceňování dluhů - str. 37
5.2 Obsah a forma evidence dluhů - str. 37
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 38
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem - str. 39
5.5 Platební kalendář - str. 39
5.6 Dobropisy závazků - str. 39
5.7 Povinnost vrátit odpočet z dluhů při zrušení registrace DPH - str. 40
6 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 41
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 41
6.2 Registrační povinnost plátce DPH - str. 41
6.3 Ostatní k DPH - str. 42
6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) - str. 43
6.5 Vedení evidence DPH - str. 44
6.6 Sdružení (společnost) a DPH - str. 45
7 Evidence dlouhodobého majetku - str. 46
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 47
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 47
7.1.2 Ocenění vlastními náklady - str. 48
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění - str. 48
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou - str. 49
7.2 Evidence dlouhodobého majetku - str. 49
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 51
7.3.1 Rovnoměrné odpisování - str. 53
7.3.2 Zrychlené odpisování - str. 54
7.3.3 Mimořádné odpisy (§ 30a) - str. 57
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 58
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje - str. 58
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování - str. 59
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka - str. 59
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace  - str. 60
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání - str. 60
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku - str. 61
8 Evidence najatého majetku - str. 62
8.1 Operativní leasing - str. 62
8.2 Finanční leasing - str. 62
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené  - str. 63
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu - str. 64
8.5 Způsob evidence najatého majetku - str. 65
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním - str. 65
9 Zásoby a jejich evidence - str. 67
9.1 Vymezení zásob - str. 67
9.2 Oceňování zásob - str. 67
9.3 Evidence zásob - str. 68
9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob - str. 70
9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci - str. 71
10 Zvířata - str. 72
11 Krátkodobý finanční majetek - str. 73
11.1 Korunová pokladna - str. 73
11.2 Valutová pokladna - str. 73
11.3 Ceniny - str. 74
11.4 Korunové bankovní účty  - str. 74
11.5 Devizové bankovní účty - str. 74
11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - str. 74
11.7 Virtuální aktivum - str. 75
11.8 Krátkodobé cenné papíry - str. 75
12 Mzdová evidence - str. 77
13 Rezervy a jejich evidence - str. 80
13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 80
13.2 Rezervy na pěstební činnost - str. 82
13.3 Ostatní rezervy - str. 82
14 Evidence jízd a ostatních skutečností - str. 83
14.1 Evidence jízd - str. 83
14.2 Silniční daň - str. 86
14.3 Náhrady při použití motorového vozidla - str. 86
14.4 Evidence ostatních skutečností - str. 89
15 Vedení deníku příjmů a výdajů - str. 90
15.1 Transakce před zahájením podnikání - str. 90
15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období - str. 92
15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů - str. 99
16 Minimum daňové optimalizace - str. 102
17 Přechod z daňové evidence na účetnictví  - str. 103
18 Komplexní příklad - str. 105
19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 132
19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání - str. 132
19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP)  - str. 132
19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) - str. 132
19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) - str. 133
19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání - str. 133
19.6 Bytová potřeba § 4b - str. 134
19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy - str. 134
19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání - str. 135
19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání - str. 135
20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2021 - str. 137
20.1 Zadání příkladu  - str. 137
20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2021 - str. 138
Seznam literatury - str. 148

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2022. Podrobněji ke ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.