Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021.

Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový režim EET pro drobné živnostníky, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací.

Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele.  Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2020. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti. 
autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2021, 152 stran
ISBN: 978-80-2713-106-8

Cena: 189 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva k aktuálnímu vydání - str. 7
1 Předmět a cíl daňové evidence - str. 8
1.1 Právní úprava daňové evidence - str.  8
1.2 Předmět daňové evidence - str.  9
1.3 Cíl daňové evidence - str. 10
1.4 Zrušení superhrubé mzdy a solidární daně - str. 11 
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 - str. 12 
1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO - str. 12
1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) - str. 13 
1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) - str. 13
1.9 Poplatník v paušálním režimu - str.  14
1.10 Stravovací paušál - str. 15
1.11 Liberační daňové balíčky roku 2020 z důvodu koronaviru - str. 16 
2 Forma a obsah daňové evidence - str.  17
2.1 Obsah daňové evidence - str.  17
2.2 Forma daňové evidence - str.  17
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů - str. 18 
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů - str. 19
2.5 Daňový doklad - str. 20  
2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem - str.  21
2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence - str. 21  
2.8 Archivace v daňové evidenci - str.  22
2.9 Cizí měna v daňové evidenci - str. 22
2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci - str. 23 
2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci - str. 23 
3 Evidence příjmů a výdajů - str. 25 
3.1 Evidence příjmů - str. 25 
3.2 Evidence výdajů - str. 26
3.3 Výdaje paušálem - str.  27
3.4 Spolupracujcí osoby - str. 28 
3.5 Deník příjmů a výdajů - str. 29
4 Daňová evidence pohledávek - str. 34
4.1 Oceňování pohledávek - str. 34 
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek - str.  34
4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) - str. 36 
5 Daňová evidence dluhů - str. 37 
5.1 Oceňování dluhů - str. 37 
5.2 Obsah a forma evidence dluhů - str. 37
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů - str.  38
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem - str. 39
5.5 Platební kalendář - str. 39 
5.6 Dobropisy závazků - str. 39
6 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 41  
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 41 
6.2 Registrační povinnost plátce DPH - str. 41
6.3 Ostatní k DPH - str. 42 
6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) - str.  43
6.5 Vedení evidence DPH - str.  44
6.6 Sdružení (společnost) a DPH - str. 45 
7 Evidence dlouhodobého majetku - str.  46
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 47 
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou - str.  47
7.1.2 Ocenění vlastními náklady - str.  48
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění - str.  48
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou - str.  49
7.2 Evidence dlouhodobého majetku - str. 49
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku - str.  51
7.3.1 Rovnoměrné odpisování - str.  53
7.3.2 Zrychlené odpisování - str. 54
7.3.3 Mimořádné odpisy (§ 30a) - str.  57
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku - str.  58
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje - str. 58 
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování - str. 59
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka - str. 59 
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace - str. 60 
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání - str. 60
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku - str. 61  
8 Evidence najatého majetku - str.  62
8.1 Operativní leasing - str. 62 
8.2 Finanční leasing - str. 62
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené - str. 63
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu - str. 64
8.5 Způsob evidence najatého majetku - str. 65
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním - str. 65
9 Zásoby a jejich evidence - str. 67 
9.1 Vymezení zásob - str. 67
9.2 Oceňování zásob - str. 67 
9.3 Evidence zásob - str. 68
9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob - str. 70
9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci - str.  71
10 Zvířata - str. 72 
11 Krátkodobý finanční majetek - str. 73 
11.1 Korunová pokladna - str. 73 
11.2 Valutová pokladna - str. 73
11.3 Ceniny - str. 74
11.4 Korunové bankovní účty - str. 74 
11.5 Devizové bankovní účty - str. 74  
11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - str. 74 
11.7 Virtuální aktivum - str. 75 
11.8 Krátkodobé cenné papíry - str.  75
12 Mzdová evidence - str. 77 
13 Rezervy a jejich evidence - str. 80 
13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 80
13.2 Rezervy na pěstební činnost - str. 82 
13.3 Ostatní rezervy - str. 82 
14 Evidence jízd a ostatních skutečností - str.  83
14.1 Evidence jízd - str. 83  
14.2 Silniční daň - str. 86  
14.3 Náhrady při použití motorového vozidla - str. 86
14.4 Evidence ostatních skutečností  - str. 89
15 Vedení deníku příjmů a výdajů - str. 90  
15.1 Transakce před zahájením podnikání - str. 90
15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období - str. 92 
15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů - str.  99
16 Minimum daňové optimalizace - str.  102
17 Přechod z daňové evidence na účetnictví - str. 103 
18 Komplexní příklad - str. 105
19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str.  132
19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání - str. 132
19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP) - str.  132
19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) - str. 132
19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) - str.  133
19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání - str.  133
19.6 Bytová potřeba § 4b - str.  134
19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy - str. 134 
19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání - str. 135
19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání - str. 135 
20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2020 - str.  137
20.1 Zadání příkladu - str. 137 
20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2020 - str. 138  
Seznam literatury - str. 148  

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.