Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový režim EET pro drobné živnostníky, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob.

Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele.  Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2019. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti. 
autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, 144 stran
ISBN: 978-80-2711-035-3

Cena: 169 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva k aktuálnímu vydání - str. 7
1 Předmět a cíl daňové evidence - str. 8
1.1 Právní úprava daňové evidence - str. 8
1.2 Předmět daňové evidence - str. 9
1.3 Cíl daňové evidence - str. 10
1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 - str. 11
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 - str. 12
1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO - str. 13
1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) - str. 13
1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) - str. 14
2 Forma a obsah daňové evidence - str. 15
2.1 Obsah daňové evidence - str. 15
2.2 Forma daňové evidence - str. 15
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů - str. 16
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů - str. 17
2.5 Daňový doklad - str. 18
2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem - str. 19
2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence - str. 19
2.8 Archivace v daňové evidenci - str. 20
2.9 Cizí měna v daňové evidenci - str. 20
2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci - str. 21
2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci - str. 21
3 Evidence příjmů a výdajů - str. 23
3.1 Evidence příjmů - str. 23
3.2 Evidence výdajů - str. 24
3.3 Výdaje paušálem- str. 25
3.4 Spolupracující osoby - str. 26
3.5 Deník příjmů a výdajů - str. 27
4 Daňová evidence pohledávek - str. 32
4.1 Oceňování pohledávek - str. 32
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek - str. 32
4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) - str. 34
5 Daňová evidence dluhů - str. 35
5.1 Oceňování dluhů - str. 35
5.2 Obsah a forma evidence dluhů - str. 35
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 36
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem - str. 37
5.5 Platební kalendář - str. 37
5.6 Dobropisy závazků - str. 37
6 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 39
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 39
6.2 Registrační povinnost plátce DPH - str. 39
6.3 Ostatní k DPH - str. 40
6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) - str. 41
6.5 Vedení evidence DPH - str. 42
6.6 Sdružení (společnost) a DPH - str. 43
7 Evidence dlouhodobého majetku - str. 44
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 45
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 45
7.1.2 Ocenění vlastními náklady - str. 46
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění - str. 46
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou - str. 47
7.2 Evidence dlouhodobého majetku - str. 47
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 49
7.3.1 Rovnoměrné odpisování - str. 51
7.3.2 Zrychlené odpisování - str. 52
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 55
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje - str. 55
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování - str. 56
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka - str. 56
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace - str. 57
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání - str. 57
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku - str. 58
8 Evidence najatého majetku - str. 59
8.1 Operativní leasing - str. 59
8.2 Finanční leasing - str. 59
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené - str. 60
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu - str. 61
8.5 Způsob evidence najatého majetku - str. 62
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním- str. 62
9 Zásoby a jejich evidence - str. 64
9.1 Vymezení zásob - str. 64
9.2 Oceňování zásob - str. 64
9.3 Evidence zásob - str. 64
9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob - str. 67
9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci - str. 68
10 Zvířata - str. 69
11 Krátkodobý finanční majetek - str. 70
11.1 Korunová pokladna - str. 70
11.2 Valutová pokladna - str. 70
11.3 Ceniny - str. 71
11.4 Korunové bankovní účty - str. 71
11.5 Devizové bankovní účty - str. 71
11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - str. 71
11.7 Virtuální měna - str. 72
11.8 Krátkodobé cenné papíry- str. 72
12 Mzdová evidence - str. 73
13 Rezervy a jejich evidence - str. 76
13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 76
13.2 Rezervy na pěstební činnost - str. 78
13.3 Ostatní rezervy - str. 78
14 Evidence jízd a ostatních skutečností - str. 79
14.1 Evidence jízd - str. 79
14.2 Silniční daň - str. 82
14.3 Náhrady při použití motorového vozidla - str. 82
14.4 Evidence ostatních skutečností - str. 85
15 Vedení deníku příjmů a výdajů - str. 86
15.1 Transakce před zahájením podnikání - str. 86
15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období - str. 88
15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů - str. 95
16 Minimum daňové optimalizace - str. 98
17 Přechod z daňové evidence na účetnictví - str. 99
18 Komplexní příklad - str. 101
19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 128
19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání - str. 128
19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP) - str. 128
19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) - str. 128
19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) - str. 129
19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání - str. 129
19.6 Bytová potřeba § 15/3 - str. 130
19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy - str. 130
19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání - str. 131
19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání - str. 131
20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2019 - str. 133
20.1 Zadání příkladu- str. 133
20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2019 - str. 134
Seznam literatury  - str. 144

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 760 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.