Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový režim EET pro drobné živnostníky, podmínky pro oznámení o osvobozených příjmech včetně postihů při jeho nepodání, přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob.

Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele.  Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2019. Knihu oceňují především podnikatelé, účetní a studenti. 
autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, 144 stran
ISBN: 978-80-2711-035-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva k aktuálnímu vydání - str. 7
1 Předmět a cíl daňové evidence - str. 8
1.1 Právní úprava daňové evidence - str. 8
1.2 Předmět daňové evidence - str. 9
1.3 Cíl daňové evidence - str. 10
1.4 Daň z příjmů a solidární daň od roku 2013 - str. 11
1.5 Zahrnutí daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014 - str. 12
1.6 Oznámení o osvobozených příjmech FO - str. 13
1.7 Jednoduché účetnictví (novela – zákon o účetnictví č. 221/2015 Sb.) - str. 13
1.8 Elektronická evidence tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) - str. 14
2 Forma a obsah daňové evidence - str. 15
2.1 Obsah daňové evidence - str. 15
2.2 Forma daňové evidence - str. 15
2.3 Způsoby oceňování majetku a dluhů - str. 16
2.4 Skutečný stav majetku a dluhů - str. 17
2.5 Daňový doklad - str. 18
2.6 Nezaplacené náklady, které jsou v daňové evidenci daňovým výdajem - str. 19
2.7 Zákon o daních z příjmů § 7b Daňová evidence - str. 19
2.8 Archivace v daňové evidenci - str. 20
2.9 Cizí měna v daňové evidenci - str. 20
2.10 Nejčastější chyby v daňové evidenci - str. 21
2.11 Přehled některých uzávěrkových operací v daňové evidenci - str. 21
3 Evidence příjmů a výdajů - str. 23
3.1 Evidence příjmů - str. 23
3.2 Evidence výdajů - str. 24
3.3 Výdaje paušálem- str. 25
3.4 Spolupracující osoby - str. 26
3.5 Deník příjmů a výdajů - str. 27
4 Daňová evidence pohledávek - str. 32
4.1 Oceňování pohledávek - str. 32
4.2 Obsah a forma evidence pohledávek - str. 32
4.3 Dobropisy pohledávek (vrubopisy) - str. 34
5 Daňová evidence dluhů - str. 35
5.1 Oceňování dluhů - str. 35
5.2 Obsah a forma evidence dluhů - str. 35
5.3 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 36
5.4 Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem - str. 37
5.5 Platební kalendář - str. 37
5.6 Dobropisy závazků - str. 37
6 Evidence daně z přidané hodnoty - str. 39
6.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 39
6.2 Registrační povinnost plátce DPH - str. 39
6.3 Ostatní k DPH - str. 40
6.4 Kontrolní hlášení DPH (§ 101c až § 101k zákona DPH) - str. 41
6.5 Vedení evidence DPH - str. 42
6.6 Sdružení (společnost) a DPH - str. 43
7 Evidence dlouhodobého majetku - str. 44
7.1 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 45
7.1.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 45
7.1.2 Ocenění vlastními náklady - str. 46
7.1.3 Ocenění cenou stanovenou pro bezúplatné plnění - str. 46
7.1.4 Ocenění majetku reprodukční cenou - str. 47
7.2 Evidence dlouhodobého majetku - str. 47
7.3 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 49
7.3.1 Rovnoměrné odpisování - str. 51
7.3.2 Zrychlené odpisování - str. 52
7.4 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 55
7.4.1 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku prodeje - str. 55
7.4.2 Vyřazování dlouhodobého majetku v důsledku darování - str. 56
7.4.3 Vyřazování v důsledku škody nebo manka - str. 56
7.4.4 Vyřazování v důsledku likvidace - str. 57
7.4.5 Vyřazování v důsledku přeřazení majetku do osobního užívání - str. 57
7.5 Evidence neodpisovaného dlouhodobého majetku - str. 58
8 Evidence najatého majetku - str. 59
8.1 Operativní leasing - str. 59
8.2 Finanční leasing - str. 59
8.3 Pojem akontace a problémy s ní spojené - str. 60
8.4 Odkoupení najaté věci po skončení nájmu - str. 61
8.5 Způsob evidence najatého majetku - str. 62
8.6 Nahrazení finančního leasingu úvěrováním- str. 62
9 Zásoby a jejich evidence - str. 64
9.1 Vymezení zásob - str. 64
9.2 Oceňování zásob - str. 64
9.3 Evidence zásob - str. 64
9.4 Přirozené úbytky a ztratné zásob - str. 67
9.5 Výpočet marže u zboží v daňové evidenci - str. 68
10 Zvířata - str. 69
11 Krátkodobý finanční majetek - str. 70
11.1 Korunová pokladna - str. 70
11.2 Valutová pokladna - str. 70
11.3 Ceniny - str. 71
11.4 Korunové bankovní účty - str. 71
11.5 Devizové bankovní účty - str. 71
11.6 Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - str. 71
11.7 Virtuální měna - str. 72
11.8 Krátkodobé cenné papíry- str. 72
12 Mzdová evidence - str. 73
13 Rezervy a jejich evidence - str. 76
13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 76
13.2 Rezervy na pěstební činnost - str. 78
13.3 Ostatní rezervy - str. 78
14 Evidence jízd a ostatních skutečností - str. 79
14.1 Evidence jízd - str. 79
14.2 Silniční daň - str. 82
14.3 Náhrady při použití motorového vozidla - str. 82
14.4 Evidence ostatních skutečností - str. 85
15 Vedení deníku příjmů a výdajů - str. 86
15.1 Transakce před zahájením podnikání - str. 86
15.2 Transakce v průběhu zdaňovacího období - str. 88
15.3 Úpravy prováděné před uzavřením deníku příjmů a výdajů - str. 95
16 Minimum daňové optimalizace - str. 98
17 Přechod z daňové evidence na účetnictví - str. 99
18 Komplexní příklad - str. 101
19 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 128
19.1 Přehled hlavních slev uplatnitelných v daňovém přiznání - str. 128
19.2 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c/1 ZDP) - str. 128
19.3 Příjmy, které se zahrnují či nezahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) - str. 128
19.4 Školkovné – sleva na umístění dítěte (§ 35bb ZDP) - str. 129
19.5 Možnost zahrnutí dohod o provedení práce do daňového přiznání - str. 129
19.6 Bytová potřeba § 15/3 - str. 130
19.7 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ – minimální zálohy - str. 130
19.8 Lhůta pro podání daňového přiznání - str. 131
19.9 Povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání - str. 131
20 Příklad vyplnění daňového přiznání za rok 2019 - str. 133
20.1 Zadání příkladu- str. 133
20.2 Postup sestavení daňového přiznání podnikatele za rok 2019 - str. 134
Seznam literatury  - str. 144

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.