Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.

Podrobněji k obsahu publikace

Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob podle občanského zákoníku.

Srovnání pravidel

Kniha obsahuje rovněž srovnání pravidel platných pro daňovou evidenci a pravidel platných pro vedení jednoduchého účetnictví a dále pravidla týkající se přechodu z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení podvojného účetnictví.

autor: Ing. Jana Pilátová a kolektiv; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, 352 stran
ISBN: 978-80-7554-222-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Právní předpisy a jejich zkratky - str. 10
Používané zkratky - str. 10
1. Minimum potřebné z občanského zákoníku - str. 11
2. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., účinnost 1. ledna 2014) - str. 12
3. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - str. 21
3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů - str. 21
3.2 Tvorba dílčího základu daně podle § 7 ZDP - str. 23
3.3 Povinnost vést účetnictví - str. 25
3.4 Paušální výdaje - str. 28
3.5 Skutečně vynaložené náklady - str. 31
4. Daňová evidence - str. 33
4.1 Co je to daňová evidence - str. 33
4.2 Obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci - str. 34
4.3 Ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci - str. 40
4.4 Inventarizace majetku a dluhů v daňové evidenci k 31. prosinci - str. 49
4.5 Archivace daňové evidence - str. 50
5. Odpisy hmotného majetku - str. 51
5.1 Co je to odpisování - str. 51
5.2 Zahájení odpisování - str. 51
5.3 Odpisy - str. 52
6. K ostatním složkám majetku - str. 68
6.1 Nehmotný majetek - str. 68
6.2 Evidence zásob - str. 69
6.3 Evidence pohledávek - str. 70
6.4 Finanční majetek - str. 73
7. Evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů - str. 77
7.1 Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů - str. 77
7.2 Příklad možného řešení evidence příjmů a výdajů - str. 79
8. Uzavření daňové evidence - str. 81
8.1 Inventarizace majetku a dluhů - str. 81
8.2 Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů - str. 81
8.3 Zápis o zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů - str. 82
8.4 Případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle daňové evidence - str. 83
8.5 Úpravy základu daně o případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle daňové evidence - str. 83
9. Daň z přidané hodnoty - str. 108
9.1 Obecné principy - str. 108
9.2 Práva a povinnosti plátce - str. 112
9.3 Obchodování mezi členskými státy Evropské unie - str. 148
9.4 Postup při uplatňování DPH u společníků společnosti (do 31. prosince 2013 sdružení) - str. 158
9.5 Přenesení daňové povinnosti - tzv. tuzemský reverse-charge - str. 163
9.6 Další ustanovení ZDPH s dopadem na osoby vedoucí daňovou evidenci - str. 169
9.7 Příklad z praxe na vyplnění daňového přiznání a souhrnného hlášení - str. 173
10. Daň silniční - str. 191
10.1 Daň silniční v roce 2019 - str. 191
10.2 Příklady - str. 203
10.3 Daň silniční ve vztahu k daňové evidenci - str. 209
11. Daň z nemovitých věcí - str. 210
11.1 Základní informace o dani - str. 210
11.2 Povinnost podat daňové přiznání - str. 214
11.3 Placení daně - str. 217
11.4 Sazby a koeficienty daně z nemovitých věcí - str. 218
11.5 Druhy daňových přiznání a možnost jejich podání - str. 220
11.6 Kde podat daňové přiznání - str. 223
11.7 Poznámky k vyplnění jednotlivých oddílů daňového přiznání - str. 229
11.8 Příklad vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí - str. 233
12. Sociální pojištění osob samostatně výdělečné činných - str. 243
12.1 Pojištěnci jako OSVČ - str. 243
12.2 Povinnosti OSVČ - str. 247
12.3 Účast na důchodovém pojištění - str. 249
12.4 Vyměřovací základ a výše pojistného - str. 249
12.5 Placení pojistného - str. 253
12.6 Penalizace - str. 257
12.7 Nemocenské pojištění - str. 257
12.8 Souhrnné příklady postupu v roce 2017 až 2019 - str. 261
13. Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečné činných  - str. 271
13.1 Úvod - str. 271
13.2 Vyměřovací základ OSVČ - str. 276
13.3 OSVČ, za které hradí pojistné stát - str. 281
13.4 Zálohy na pojistné - str. 282
14. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví - str. 288
14.1 Úvod - str. 288
14.2 Uzavření daňové evidence - str. 289
14.3 Otevření účetních knih - str. 294
14.4 Povinné úpravy základu daně z příjmů - str. 303
15. Daňové úpravy při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci (Příloha č. 2 ZDP) - str. 307
16. Řešené příklady z praxe - str. 309
16.1 Zahájení podnikání - str. 309
16.2 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 311
16.3 Pořízení užitkového automobilu - str. 313
17. Otázky a odpovědi - str. 318
17.1 Cestovné - str. 318
17.2 Zásoby - str. 320
17.3 Pohledávky a dluhy - str. 321
17.4 Hmotný majetek - str. 324
17.5 Změna sazby paušálních výdajů při tvorbě dílčího základu daně podle § 7 ZDP - str. 325
17.6 Společnost (do konce roku 2013 "Sdružení bez právní subjektivity") - str. 328
17.7 Paušální výdaje na dopravu - str. 329
17.8 Povinnost podat daňové přiznání - str. 336
17.9 Lhůty pro podání daňového přiznání - str. 337
17.10 Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) podle § 250 daňového řádu - str. 338
Související předpisy - str. 339

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.