Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.

Podrobněji k obsahu publikace

Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob podle občanského zákoníku.

Srovnání pravidel

Kniha obsahuje rovněž srovnání pravidel platných pro daňovou evidenci a pravidel platných pro vedení jednoduchého účetnictví a dále pravidla týkající se přechodu z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení podvojného účetnictví.

autor: Ing. Jana Pilátová a kolektiv vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, 352 stran
ISBN: 978-80-7554-222-9

Cena: 429 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Právní předpisy a jejich zkratky - str. 10
Používané zkratky - str. 10
1. Minimum potřebné z občanského zákoníku - str. 11
2. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., účinnost 1. ledna 2014) - str. 12
3. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - str. 21
3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů - str. 21
3.2 Tvorba dílčího základu daně podle § 7 ZDP - str. 23
3.3 Povinnost vést účetnictví - str. 25
3.4 Paušální výdaje - str. 28
3.5 Skutečně vynaložené náklady - str. 31
4. Daňová evidence - str. 33
4.1 Co je to daňová evidence - str. 33
4.2 Obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci - str. 34
4.3 Ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci - str. 40
4.4 Inventarizace majetku a dluhů v daňové evidenci k 31. prosinci - str. 49
4.5 Archivace daňové evidence - str. 50
5. Odpisy hmotného majetku - str. 51
5.1 Co je to odpisování - str. 51
5.2 Zahájení odpisování - str. 51
5.3 Odpisy - str. 52
6. K ostatním složkám majetku - str. 68
6.1 Nehmotný majetek - str. 68
6.2 Evidence zásob - str. 69
6.3 Evidence pohledávek - str. 70
6.4 Finanční majetek - str. 73
7. Evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů - str. 77
7.1 Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů - str. 77
7.2 Příklad možného řešení evidence příjmů a výdajů - str. 79
8. Uzavření daňové evidence - str. 81
8.1 Inventarizace majetku a dluhů - str. 81
8.2 Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů - str. 81
8.3 Zápis o zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů - str. 82
8.4 Případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle daňové evidence - str. 83
8.5 Úpravy základu daně o případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle daňové evidence - str. 83
9. Daň z přidané hodnoty - str. 108
9.1 Obecné principy - str. 108
9.2 Práva a povinnosti plátce - str. 112
9.3 Obchodování mezi členskými státy Evropské unie - str. 148
9.4 Postup při uplatňování DPH u společníků společnosti (do 31. prosince 2013 sdružení) - str. 158
9.5 Přenesení daňové povinnosti - tzv. tuzemský reverse-charge - str. 163
9.6 Další ustanovení ZDPH s dopadem na osoby vedoucí daňovou evidenci - str. 169
9.7 Příklad z praxe na vyplnění daňového přiznání a souhrnného hlášení - str. 173
10. Daň silniční - str. 191
10.1 Daň silniční v roce 2019 - str. 191
10.2 Příklady - str. 203
10.3 Daň silniční ve vztahu k daňové evidenci - str. 209
11. Daň z nemovitých věcí - str. 210
11.1 Základní informace o dani - str. 210
11.2 Povinnost podat daňové přiznání - str. 214
11.3 Placení daně - str. 217
11.4 Sazby a koeficienty daně z nemovitých věcí - str. 218
11.5 Druhy daňových přiznání a možnost jejich podání - str. 220
11.6 Kde podat daňové přiznání - str. 223
11.7 Poznámky k vyplnění jednotlivých oddílů daňového přiznání - str. 229
11.8 Příklad vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí - str. 233
12. Sociální pojištění osob samostatně výdělečné činných - str. 243
12.1 Pojištěnci jako OSVČ - str. 243
12.2 Povinnosti OSVČ - str. 247
12.3 Účast na důchodovém pojištění - str. 249
12.4 Vyměřovací základ a výše pojistného - str. 249
12.5 Placení pojistného - str. 253
12.6 Penalizace - str. 257
12.7 Nemocenské pojištění - str. 257
12.8 Souhrnné příklady postupu v roce 2017 až 2019 - str. 261
13. Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečné činných  - str. 271
13.1 Úvod - str. 271
13.2 Vyměřovací základ OSVČ - str. 276
13.3 OSVČ, za které hradí pojistné stát - str. 281
13.4 Zálohy na pojistné - str. 282
14. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví - str. 288
14.1 Úvod - str. 288
14.2 Uzavření daňové evidence - str. 289
14.3 Otevření účetních knih - str. 294
14.4 Povinné úpravy základu daně z příjmů - str. 303
15. Daňové úpravy při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci (Příloha č. 2 ZDP) - str. 307
16. Řešené příklady z praxe - str. 309
16.1 Zahájení podnikání - str. 309
16.2 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 311
16.3 Pořízení užitkového automobilu - str. 313
17. Otázky a odpovědi - str. 318
17.1 Cestovné - str. 318
17.2 Zásoby - str. 320
17.3 Pohledávky a dluhy - str. 321
17.4 Hmotný majetek - str. 324
17.5 Změna sazby paušálních výdajů při tvorbě dílčího základu daně podle § 7 ZDP - str. 325
17.6 Společnost (do konce roku 2013 "Sdružení bez právní subjektivity") - str. 328
17.7 Paušální výdaje na dopravu - str. 329
17.8 Povinnost podat daňové přiznání - str. 336
17.9 Lhůty pro podání daňového přiznání - str. 337
17.10 Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) podle § 250 daňového řádu - str. 338
Související předpisy - str. 339

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.