Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.

Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění možných forem ukončení podnikání.

Je zarámována střípky z podnikatelských zkušeností a postupně přicházejících problémů dvou začínajících podnikatelů, z nichž jeden podniká jako fyzická osoba a druhý jako jediný společník společnosti s ručením omezeným. Ti dva postupně zjišťují, že chtějí střechu nad hlavou svého podnikání, že to bez možnosti pohybu, a tedy aut nejde, že už na své podnikání sami nestačí a potřebují zaměstnance, že jejich podnikání nemůže být omezeno jen Českou republikou atd.

Publikace podává základní přehled o daňových úskalích nejen u obou daní z příjmů, ale také u daně z přidané hodnoty. Čtenář se seznámí i se sociálním pojistným, silniční daní a daní z nemovitých věcí.

Autorky publikace působí mnoho let na katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze.

autoři: Alena Vančurová, Hana Zídková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 8. 2022, 368 stran
ISBN: 978-80-7676-359-3

Cena: 759 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. IX
1 Než začneme podnikat - str. 1
1.1.1 Předmět daně - str. 3
1.1.2 Osvobození - str. 4
1.1.3 Samostatný základ daně - str. 5
1.1.4 Základ daně - str. 6
1.1.5 Další konstrukční prvky daní z příjmů - str. 13
1.2 Konstrukce sociálního pojistného - str. 21
1.3 Základní principy fungování daně z přidané hodnoty - str. 25
1.3.1 Předmět daně z přidané hodnoty - str. 25
1.3.2 Výpočet daně ze zdanitelného plnění - str. 31
1.3.3 Základ DPH a jeho opravy - str. 31
1.3.4 Systém odvodu DPH v řetězci plátců - str. 36
1.3.5 Výpočet daně za zdaňovací období - str. 43
1.3.6 Osvobození od DPH - str. 49
2 Daňové zatížení individuálního podnikatele a společníka společnosti s ručením omezeným - str. 55
2.1.1 Výchozí model - str. 55
2.1.2 Nízká nákladovost - str. 57
2.1.3 Nízký základ daně - str. 59
2.1.4 Vysoké základy daně - str. 61
2.1.5 Daň v paušálním režimu - str. 64
2.2 Vliv daně z přidané hodnoty - str. 66
2.2.1 Osoba povinná k dani - str. 66
2.2.2 Registrace k DPH - str. 70
2.2.3 Identifikované osoby - str. 81
2.3 Ostatní daně - str. 84
3 Začínáme podnikat - str. 85
3.1 Administrativní povinnosti - str. 85
3.2 Zahájení podnikání v základu daní z příjmů - str. 87
3.2.1 Základ daně a daň - str. 91
3.3 Povinnosti plátce DPH - str. 91
3.3.1 Daňové přiznání - str. 91
3.3.2 Kontrolní hlášení - str. 93
3.3.3 Vystavování daňových dokladů - str. 95
3.4 Nárok na odpočet DPH - str. 97
3.4.1 Podmínky odpočtu DPH - str. 97
3.4.2 Nárok na odpočet při nové registraci k DPH - str. 102
3.4.3 Vklad do podnikání a jeho řešení z hlediska DPH - str. 104
4 Potřebuji kapitál (a nemám ho) - str. 105
4.1 Formy pořízení kapitálu - str. 105
4.2 Dlouhodobý majetek - str. 106
4.2.1 Vstupní cena - str. 107
4.3 Daňové odpisy - str. 109
4.3.1 Standardní daňové odpisy - str. 110
4.3.2 Technické zhodnocení - str. 114
4.4 Pořízení z vlastních zdrojů - str. 118
4.4.1 Úvěrové financování - str. 119
4.5 Finanční leasing - str. 120
4.5.1 Odpisování předmětu finančního leasingu - str. 122
4.5.2 Předčasné ukončení finančního leasingu - str. 123
4.6 Zásoby - str. 125
4.7 Obchodní majetek z hlediska DPH - str. 125
4.7.1 Částečný nárok na odpočet při pořízení majetku - str. 125
4.7.2 Finanční leasing z pohledu DPH - str. 127
4.7.3 Nárok na odpočet u zásob - str. 127
5 Potřebuji střechu nad hlavou - str. 131
5.1 Nemovitá věc ve vlastnictví - str. 131
5.1.1 Opravy a udržování - str. 132
5.1.2 Další výdaje - str. 134
5.2 Daň z nemovitých věcí - str. 136
5.2.1 Daň z pozemků - str. 137
5.2.2 Daň ze staveb a jednotek - str. 138
5.3 Nájem nemovité věci - str. 141
5.4 Daň z přidané hodnoty a nemovité věci - str. 145
5.4.1 Režim DPH u dodání nemovitých věcí - str. 147
5.4.2 Stavební činnosti z hlediska DPH - str. 149
5.4.3 Nájem nemovitých věcí - str. 153
5.4.4 Krácení nároku na odpočet - str. 156
6 Bez aut to prostě nejde - str. 161
6.1 Pořízení motorových vozidel - str. 161
6.2 Provoz motorového vozidla - str. 162
6.3 Silniční daň - str. 165
6.4 Daň z přidané hodnoty a motorová vozidla - str. 168
6.4.1 Nové dopravní prostředky - str. 168
6.4.2 Ojeté automobily - str. 171
6.4.3 Pořízení a provoz motorového vozidla - str. 173
6.4.4 Korekce odpočtu u motorového vozidla - str. 176
6.4.5 Nájem a finanční leasing motorového vozidla - str. 180
7 Sám na to nestačím - str. 183
7.1 Zaměstnanec - str. 183
7.2 Výdaje na zaměstnance - str. 184
7.3 Nepeněžité příjmy - str. 186
7.3.1 Příjmy vyňaté - str. 187
7.3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 187
7.3.3 Pracovní a ochranné pomůcky - str. 189
7.3.4 Pracovní oděvy - str. 190
7.4 Osvobozené příjmy - str. 191
7.4.1 Stravování a pitný režim zaměstnanců - str. 191
7.4.2 Příspěvky na stáří - str. 193
7.4.3 Příjmy, které nejsou považovány za zdanitelné z pohledu sociálního pojistného - str. 195
7.5 Výpočet sociálního pojistného - str. 197
7.6 Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti - str. 200
7.7 Zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - str. 204
7.8 Optimalizace vztahu zaměstnance a zaměstnavatele - str. 208
7.9 Odměna za práci člena společnosti s ručením omezeným - str. 212
7.10 Zaměstnanec v porovnání s dodavatelem - str. 213
7.11 Daň z přidané hodnoty a zaměstnanci - str. 215
7.11.1 Režim DPH u bezúplatného dodání zboží - str. 216
7.11.2 Benefity proplacené zaměstnavatelem - str. 217
7.11.3 Režim DPH u bezúplatného poskytnutí služeb - str. 218
7.11.4 Benefity poskytnuté přímo zaměstnavatelem - str. 220
7.11.5 Poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci - str. 223
7.11.6 Zásady při zdaňování zaměstnaneckých benefitů - str. 225
8 Peníze se točí… aneb pohledávky a dluhy - str. 227
8.1 Neuhrazené dluhy - str. 228
8.2 Opravné položky k pohledávkám - str. 231
8.3 Daň z přidané hodnoty z hlediska cash-flow - str. 234
8.3.1 DPH režim u postoupení pohledávek - str. 236
8.3.2 Oprava základu daně u nedobytných pohledávek - str. 237
9 Čas letí a je třeba plnit daňové povinnosti - str. 239
9.1 Vyměření daně - str. 239
9.1.1 Řádné daňové přiznání - str. 239
9.1.2 Vyměření daně - str. 245
9.2 Doměření daně - str. 247
9.3 Placení daně - str. 250
9.3.1 Zálohy na daň z příjmů - str. 251
9.3.2 Vybírání daně - str. 253
10 Česká republika už je mi malá - str. 257
10.1 Základní pojmy smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 258
10.2 Metody zamezení dvojího zdanění - str. 261
10.2.1 Zápočet daně - str. 262
10.2.2 Metoda vynětí - str. 265
10.3 Zaměstnávání nerezidentů - str. 266
10.4 Příjmy z podnikání z jiného státu - str. 270
10.5 Zdanění příjmů daňových nerezidentů v České republice - str. 275
10.6 Daň z přidané hodnoty a mezinárodní transakce - str. 279
10.6.1 Mezinárodní obchod se zbožím - str. 281
10.6.2 Mezinárodní poskytování služeb - str. 293
11 Už jsem si vydělal a co s tím? - str. 309
11.1 Zdanění běžných příjmů z finančního majetku - str. 309
11.1.1 Zdanění příjmů typu dividenda - str. 311
11.1.2 Zdanění příjmů typu úrok - str. 315
11.1.3 Příjmy z nájmu - str. 318
11.2 Zdanění kapitálových příjmů - str. 320
11.2.1 Příjmy z prodeje cenných papírů - str. 320
11.2.2 Příjmy z prodeje obchodního podílu - str. 323
11.2.3 Příjmy z prodeje hmotných věcí - str. 324
11.3 DPH u finančních činností - str. 327
11.3.1 Osvobozené finanční činnosti - str. 327
11.3.2 Prodej podílů v obchodních korporacích a cenných papírů - str. 328
11.3.3 Poskytnutí úvěru nebo peněžní zápůjčky - str. 329
12 Už mě to nebaví a chci skončit - str. 331
12.1 Likvidace právnické osoby - str. 332
12.2 Ukončení činnosti fyzické osoby - str. 334
12.3 Úpadek - str. 337
12.3.1 Úpadek právnické osoby - str. 337
12.3.2 Osobní bankrot – úpadek fyzické osoby - str. 338
12.4 DPH při ukončení podnikání - str. 339
12.4.1 Ukončení registrace k DPH - str. 339
12.4.2 Prodej podniku - str. 341
12.4.3 Aspekty DPH spojené s insolvencí - str. 343
O autorech - str. 345
Rejstřík - str. 347

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ... pokračování

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.