Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. 

Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových odvodů.

V sedmém vydání byla publikace aktualizována nejnovějšími údaji a rozšířena o nové relevantní judikáty Soudního dvora EU.

autor: Jan Široký vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 10. 5. 2018, 384 stran
ISBN: 978-80-7502-274-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Motto - str. 11
O autorovi - str. 13
Předmluva k sedmému vydání- str. 15
Předmluva k prvnímu vydání- str. 21
Seznam zkratek- str. 23
1. Evropská unie a daně- str. 27
1.1 Vymezení základních pojmů- str. 27
1.1.1 Evropská integrace - str. 27
1.1.2 Daňová ustanovení v nejdůležitějších smlouvách Evropské unie - str. 28
1.1.3 Koordinace a harmonizace versus konkurence daňových systémů  - str. 32
1.1.4 Charakteristika a geneze daňových systémů členských států Evropské unie - str. 37
1.1.5 Daně jako příjem rozpočtu Evropské unie - str. 42
1.2 Nástroje daňové politiky Evropské unie- str. 46
1.2.1 Orgány Evropské unie - str. 46
1.2.2 Právní subjektivita Evropské unie a unijní právo - str. 49
1.2.3 Úloha Evropské komise v daňové harmonizaci - str. 53
1.2.4 Význam směrnic (direktiv) v daňové harmonizaci - str. 56
1.2.5 Úloha Soudního dvora Evropské unie v daňové harmonizaci - str. 60
1.2.6 Další nástroje a instituce relevantní pro daňovou harmonizaci - str. 64
2. Harmonizace a koordinace v oblasti přímých daní- str. 67
2.1 Charakteristika přímých daní v zemích Evropské unie - str. 67
2.2 Geneze a výsledky harmonizačních snah v oblasti přímých daní - str. 71
2.2.1 Vývoj daňové spolupráce u přímých daní - str. 71
2.2.2 Přímé daně a zajišťování svobod volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu - str. 86
2.2.3 Směrnice k přímým daním  - str. 101
2.2.4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - str. 117
2.3 Současné iniciativy v oblasti přímých daní- str. 123
2.3.1 Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) - str. 123
2.3.2 Zdanění finančního sektoru (FTT) - str. 127
2.3.3 Akční plán k erozi základů daně a převodu zisků (BEPS)  - str. 130
3. Harmonizace v oblasti obratových daní - daně z přidané hodnoty - str. 139
3.1 Charakteristika daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie - str. 140
3.2 Geneze a výsledky harmonizace v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 145
3.2.1 Směrnice k harmonizaci daně z přidané hodnoty - str. 145
3.2.2 Směrnice Rady 2006/112/ES jako zásadní dokument harmonizace daně z přidané hodnoty  - str. 149
3.2.3 Informační povinnosti k dani z přidané hodnoty a snaha o zamezení tzv. kolotočovým podvodům - str. 164
3.3 Současné iniciativy v oblasti daně z přidané hodnoty - str. 174
3.3.1 Zelená kniha o DPH - str. 175
3.3.2 Akční plán v oblasti DPH - str. 179
3.3.3 Fiscalis 2014–2020 - str. 181
4. Harmonizace v oblasti akcízů - str. 183
4.1 Charakteristika akcízů v zemích Evropské unie- str. 183
4.2 Geneze a výsledky harmonizace v oblasti akcízů- str. 189
4.2.1 Strukturální směrnice k harmonizaci akcízů - str. 189
4.2.2 Směrnice o sazbách akcízů - str. 193
4.2.3 Informační povinnosti v oblasti akcízů - str. 202
4.3 Současné iniciativy v oblasti akcízů- str. 206
5. Daňové systémy jednotlivých členských zemí Evropské unie - str.  209
5.1 Belgie - str. 211
5.1.1 Přímé daně důchodové - str. 211
5.1.2 Přímé daně majetkové - str. 215
5.1.3 Nepřímé daně - str. 216
5.2 Bulharsko - str. 218
5.2.1 Přímé daně důchodové - str. 218
5.2.2 Přímé daně majetkové - str. 220
5.2.3 Nepřímé daně - str. 221
5.3 Česká republika - str. 222
5.3.1 Přímé daně důchodové - str. 222
5.3.2 Přímé daně majetkové - str. 225
5.3.3 Nepřímé daně - str. 226
5.4 Dánsko - str. 227
5.4.1 Přímé daně důchodové - str.  227
5.4.2 Přímé daně majetkové - str. 230
5.4.3 Nepřímé daně - str. 231
5.5 Estonsko - str. 232
5.5.1 Přímé daně důchodové - str. 232
5.5.2 Přímé daně majetkové - str. 234
5.5.3 Nepřímé daně - str. 235
5.6 Finsko - str. 236
5.6.1 Přímé daně důchodové - str. 236
5.6.2 Přímé daně majetkové - str. 238
5.6.3 Nepřímé daněv240
5.7 Francie - str. 241
5.7.1 Přímé daně důchodové  - str. 241
5.7.2 Přímé daně majetkové - str. 245
5.7.3 Nepřímé daně - str. 245
5.8 Chorvatsko - str. 247
5.8.1 Přímé daně důchodové - str. 247
5.8.2 Přímé daně majetkové - str. 249
5.8.3 Nepřímé daně - str. 249
5.9 Irsko - str. 250
5.9.1 Přímé daně důchodové  - str. 250
5.9.2 Přímé daně majetkové - str. 252
5.9.3 Nepřímé daně - str. 253
5.10 Itálie - str. 254
5.10.1 Přímé daně důchodové - str. 254
5.10.2 Přímé daně majetkové - str. 256
5.10.3 Nepřímé daně  - str. 257
5.11 Kypr - str. 258
5.11.1 Přímé daně důchodové - str. 258
5.11.2 Přímé daně majetkové - str. 260
5.11.3 Nepřímé daně  - str. 261
5.12 Litva - str. 262
5.12.1 Přímé daně důchodové - str. 262
5.12.2 Přímé daně majetkovév265
5.12.3 Nepřímé daně - str. 265
5.13 Lotyšsko - str. 267
5.13.1 Přímé daně důchodové  - str. 267
5.13.2 Přímé daně majetkové - str. 270
5.13.3 Nepřímé daně - str. 270
5.14 Lucemburskov272
5.14.1 Přímé daně důchodové - str. 272
5.14.2 Přímé daně majetkové - str. 275
5.14.3 Nepřímé daně - str. 276
5.15 Maďarsko - str. 278
5.15.1 Přímé daně důchodovév278
5.15.2 Přímé daně majetkové - str. 280
5.15.3 Nepřímé daněv280
5.16 Malta - str. 282
5.16.1 Přímé daně důchodové - str. 282
5.16.2 Přímé daně majetkové - str. 285
5.16.3 Nepřímé daně - str. 285
5.17 Německo - str. 287
5.17.1 Přímé daně důchodové - str. 287
5.17.2 Přímé daně majetkové - str. 290
5.17.3 Nepřímé daně - str. 291
5.18 Nizozemsko - str. 292
5.18.1 Přímé daně důchodové - str. 292
5.18.2 Přímé daně majetkové - str. 295
5.18.3 Nepřímé daně  - str. 296
5.19 Polsko - str. 297
5.19.1 Přímé daně důchodové - str. 297
5.19.2 Přímé daně majetkové - str. 300
5.19.3 Nepřímé daně  - str. 301
5.20 Portugalsko  - str. 303
5.20.1 Přímé daně důchodové - str. 303
5.20.2 Přímé daně majetkové - str. 306
5.20.3 Nepřímé daně - str. 306
5.21 Rakousko - str. 307
5.21.1 Přímé daně důchodové - str.  307
5.21.2 Přímé daně majetkové  - str. 311
5.21.3 Nepřímé daně - str. 311
5.22 Rumunsko - str. 313
5.22.1 Přímé daně důchodové - str. 313
5.22.2 Přímé daně majetkové - str. 315
5.22.3 Nepřímé daně - str. 315
5.23 Řecko - str. 316
5.23.1 Přímé daně důchodové - str. 316
5.23.2 Přímé daně majetkové - str. 318
5.23.3 Nepřímé daně - str. 319
5.24 Slovensko - str. 320
5.24.1 Přímé daně důchodové - str. 320
5.24.2 Přímé daně majetkové  - str. 324
5.24.3 Nepřímé daně - str. 324
5.25 Slovinsko - str.  325
5.25.1 Přímé daně důchodové - str.  325
5.25.2 Přímé daně majetkové - str. 327
5.25.3 Nepřímé daně - str. 328
5.26 Španělsko - str. 329
5.26.1 Přímé daně důchodové - str. 329
5.26.2 Přímé daně majetkové - str. 333
5.26.3 Nepřímé daně  - str. 335
5.27 Švédsko - str. 336
5.27.1 Přímé daně důchodové  - str. 336
5.27.2 Přímé daně majetkové - str. 339
5.27.3 Nepřímé daně - str. 339
5.28 Velká Británie- str. 340
5.28.1 Přímé daně důchodové - str. 340
5.28.2 Přímé daně majetkové - str. 342
5.28.3 Nepřímé daně - str. 343
Přílohy - str. 345
Seznam příloh - str. 345
Použité prameny- str.  373
Publikace - str. 373
Předchozí vydání publikace - str. 374
Články, vědecké statě - str. 375
Elektronické zdroje - str. 376
Resumé  - str. 377
Summary - str. 379
Rejstřík - str. 381

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Daňový řád - Praktický komentář

Daňový řád - Praktický komentář

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo ...

Cena: 835 KčKOUPIT

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

David Sehnálek - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1316 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti - duben 2019

ÚZ č. 1316 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti - duben 2019

Sagit, a. s.

Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.