Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

V tomto 12. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Novely zákona o DPH

Nejdůležitější novelou roku 2019 je novela č. 80/2019 Sb., tzv. daňový balíček. Touto novelou se do zákona o DPH promítají nezbytné změny vyplývající z novelizací směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2019. Jedná se o úpravu týkající se zacházení s poukazy, jež vyplývá ze směrnice Rady 2016/1065, a o úpravu týkající se místa plnění a navazujících změn v oblasti digitálních služeb, které vyplývají ze směrnice Rady 2017/2455.

Metodické změny

Dále je touto novelou uskutečňována řada metodických změn, které se týkají zejména pravidel pro stanovení základu daně, výpočet daně a opravy základu daně a rozšířila se možnost provedení opravy daně u nedobytných pohledávek. Řada dílčích metodických změn se týká také postupu při uplatňování nároku na odpočet daně.

autoři: Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, 872 stran
ISBN: 978-80-7554-220-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

                                                                                                                                                                                         Úvod - str. 22
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 24
Část první Základní ustanovení - str. 24
§ 1 Předmět úpravy - str. 24
Komentář k § 1 - str. 25
§ 2 Předmět daně  - str. 26
Komentář k § 2 - str. 26
§ 2a Vynětí z předmětu daně - str. 29
Komentář k § 2a - str. 30
§ 2b Volba předmětu daně - str. 31
Komentář k § 2b - str. 31
§ 3 Územní působnost  - str. 32
Komentář k § 3 - str. 32
§ 4 Vymezení základních pojmů - str. 33
Komentář k § 4 - str. 36
§ 4a Obrat - str. 45
Komentář k § 4a - str. 45
§ 4b Zvláštní ustanovení  - str. 47
Komentář k § 4b  - str. 47
§ 5 Osoby povinné k dani - str. 49
Komentář k § 5 - str. 50
§ 5a  - str. 53
Komentář k § 5a, § 5b a § 5c  - str. 53
Komentář k § 5a  - str. 53
§ 5b - str. 55
Komentář k § 5b - str. 55
§ 5c  - str. 55
Komentář k § 5c - str. 55
§ 6 - str. 56
Komentář k § 6, § 6a až § 6i
Ke změnám u plátců a identifikovaných osob obecně - str. 56
Komentář k § 6  - str. 57
§ 6a Zrušen - str. 58
Komentář k § 6a - str. 58
§ 6b - str. 58
Komentář k § 6b - str. 59
§ 6c  - str. 59
Komentář k § 6c - str. 60
§ 6d - str. 60
Komentář k § 6d - str. 60
§ 6e - str. 61
Komentář k § 6e - str. 61
§ 6f - str. 61
Komentář k § 6f - str. 62
§ 6g - str. 62
Komentář k identifikovaným osobám obecně - str. 62
Komentář k § 6g - str. 63
§ 6h - str. 63
Komentář k § 6h - str. 63
§ 6i - str. 64
Komentář k § 6i  - str. 64
§ 6j - str. 64
Komentář k § 6j  - str. 64
§ 6k - str. 64
Komentář k § 6k  - str. 64
§ 6l  - str. 65
Komentář k § 6l  - str. 65
§ 7 Místo plnění při dodání zboží - str. 65
Komentář k § 7  - str. 66
§ 7a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu - str. 68
Komentář k § 7a - str. 68
§ 8 Místo plnění při zasílání zboží - str. 69
Komentář k § 8  - str. 70
§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 72
Komentář k § 9 - str. 73
§ 9a Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi.  - str. 74
Komentář k § 9a - str. 74
§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci  - str. 75
Komentář k § 10  - str. 75
§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 77
Komentář k § 10a - str. 77
§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 77
Komentář k § 10b - str.  78
§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 78
Komentář k § 10c - str. 79
§ 10d Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 79
Komentář k § 10d - str. 80
§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str. 82
Komentář k § 10e - str. 82
§ 10f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani - str. 83
Komentář k § 10f  - str. 83
§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani - str. 84
Komentář k § 10g - str. 84
§ 10h Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země - str. 84
Komentář k § 10h - str. 85
§ 10i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 86
Komentář k § 10i - str. 87
§ 10j Zrušen - str. 89
Komentář k § 10j - str. 89
§ 10k Zrušen  - str. 90
Komentář k § 10k - str. 90
§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 90
Komentář k § 11 - str. 91
§ 12 Místo plnění při dovozu zboží - str. .93
Komentář k § 12 - str. 93
§ 13 Dodání zboží  - str. 94
Komentář k § 13  - str. 96
§ 14 Poskytnutí služby - str. 103
Komentář k § 14 - str. 104
§ 15 Poukaz - str. 107
Komentář k § 15, § 15a a § 15b - str. 107
Komentář k § 15 - str. 108
§ 15a Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu - str. 109
Komentář k § 15a  - str. 109
§ 15b Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu - str. 110
Komentář k § 15b - str. 110
§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu  - str. 111
Komentář k § 16  - str. 112
§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu - str. 115
Komentář k § 17 - str. 116
§ 18 Zrušen  - str. 118
Komentář k § 18  - str. 118
§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie - str. 118
Komentář k § 19 - str. 120
§ 20 Dovoz zboží  - str. 122
Komentář k § 20 - str. 122
§ 20a Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby  - str. 123
Komentář k § 20a - str. 123
§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby  - str. 125
Komentář k § 21 - str. 126
§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 130
Komentář k § 22 - str. 131
§ 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží - str. 131
Komentář k § 23 - str. 132
§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 134
Komentář k § 24  - str. 134
§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 135
Komentář k § 24a - str. 136
§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 137
Komentář k § 25 - str. 137
Komentář k Dílu 5 Daňové doklady obecně  - str. 138
§ 26 Daňový doklad - str. 138
Komentář k § 26 - str. 138
§ 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 139
Komentář k § 27  - str. 140
§ 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 140
Komentář k § 28 - str. 141
§ 29 Náležitosti daňového dokladu - str. 143
Komentář k § 29 - str. 144
§ 29a Náležitosti daňového dokladu skupiny - str. 145
Komentář k § 29a  - str. 145
§ 30 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 145
Komentář k § 30 - str. 146
§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu  - str. 146
Komentář k § 30a - str. 146
§ 31 Splátkový kalendář  - str. 147
Komentář k § 31 - str. 147
§ 31a Platební kalendář  - str. 147
Komentář k § 31a - str. 147
§ 31b Souhrnný daňový doklad - str. 147
Komentář k § 31b - str. 148
§ 32 Doklad o použití - str. 149
Komentář k § 32 - str. 149
§ 32a Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 150
Komentář k § 32a - str. 150
§ 33 Daňový doklad při dovozu - str. 150
Komentář k § 33 - str. 150
§ 33a Daňový doklad při vývozu - str. 150
Komentář k § 33a - str. 151
§ 34  - str. 151
Komentář k § 34 - str. 151
§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 153
Komentář k § 35  - str. 153
§ 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 154
Komentář k § 35a - str. 154
§ 36 Základ daně - str. 155
Komentář k § 36 - str. 157
§ 36a Základ daně ve zvláštních případech - str. 164
Komentář k § 36a - str. 164
§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 166
Komentář k § 37 - str. 166
§ 37a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 167
Komentář k § 37a - str. 167
§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží  - str. 168
Komentář k § 38 - str. 169
§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 170
Komentář k § 39 - str. 170
§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 171
Komentář k § 40 - str. 171
§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 172
Komentář k § 41 - str. 172
§ 42 Oprava základu daně - str. 173
Komentář k § 42 - str. 175
§ 43 Oprava výše daně  - str. 179
Komentář k § 43 - str. 179
§ 44 Zrušen  - str. 181
Komentář k § 44 - str.  181
§ 45 Opravný daňový doklad  - str. 181
Komentář k § 45 - str. 181
§ 46 Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 183
Komentář k § 46 - str. 185
§ 46a Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 187
Komentář k § 46a - str. 188
§ 46b Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem - str. 189
Komentář k § 46b - str. 189
§ 46c Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky  - str. 190
Komentář k § 46c  - str. 191
§ 46d Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky  - str. 192
Komentář k § 46d - str. 192
§ 46e Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky - str. 192
Komentář k § 46e  - str. 196
§ 46f Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění - str. 197
Komentář k § 46f  - str. 197
§ 46g Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 198
Komentář k § 46g - str.  198
§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 198
Komentář k § 47 - str. 199
§ 47a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 201
Komentář k § 47a  - str. 201
§ 47b Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 201
Komentář k § 47b - str. 201
§ 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 202
Komentář k § 48 - str. 203
§ 49 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení  - str. 206
Komentář k § 49 - str. 206
§ 50 Zrušen - str. 207
Komentář k § 50 - str. 207
§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 207
Komentář k § 51 - str. 208
§ 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek  - str. 209
Komentář k § 52 - str. 209
§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání - str. 209
Komentář k § 53 - str. 210
§ 54 Finanční činnosti  - str. 210
Komentář k § 54  - str. 211
§ 54a Penzijní činnosti - str. 215
Komentář k § 54a - str. 215
§ 55 Pojišťovací činnosti  - str. 216
Komentář k § 55 - str. 216
§ 56 Dodání nemovité věci - str. 217
Komentář k § 56 - str. 218
§ 56a Nájem nemovité věci  - str. 221
Komentář k § 56a - str. 222
§ 57 - str. 223
Komentář k § 57 - str. 224
§ 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží - str. 228
Komentář k § 58  - str.  228
§ 59 Sociální pomoc - str. 230
Komentář k § 59  - str. 230
§ 60 Provozování hazardních her - str. 230
Komentář k § 60 - str. 230
§ 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně  - str. 231
Komentář k § 61 - str. 232
§ 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně - str. 234
Komentář k § 62 - str. 234
§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně  - str. 235
Komentář k § 63 - str. 235
§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu - str. 236
Komentář k § 64  - str. 237
§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 239
Komentář k § 65 - str. 239
§ 66 Osvobození od daně při vývozu zboží - str. 239
Komentář k § 66 - str. 240
§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země - str. 241
Komentář k § 67 - str.  242
§ 68 Osvobození ve zvláštních případech  - str. 242
Komentář k § 68 - str. 245
§ 69 Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 249
Komentář k § 69  - str. 249
§ 70 Osvobození přepravy osob - str. 251
Komentář k § 70 - str. 251
§ 71 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 251
Komentář k § 71  - str. 254
§ 71a - str. 255
Komentář k § 71a až § 71f - str. 255
Komentář k § 71a - str. 256
§ 71b - str. 256
Komentář k § 71b - str. 257
§ 71c  - str. 258
Komentář k § 71c - str. 258
§ 71d  - str. 259
Komentář k § 71d - str. 259
§ 71e - str. 260
Komentář k § 71e - str. 260
§ 71f  - str. 260
Komentář k § 71f - str. 260
§ 71g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně  - str. 260
Komentář k § 71g - str. 261
§ 72 Nárok na odpočet daně - str. 262
Komentář k § 72 - str. 263
§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 265
Komentář k § 73 - str.  266
§ 74 Oprava odpočtu daně - str. 268
Komentář k § 74 - str. 269
§ 74a Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 271
Komentář k § 74a - str. 271
§ 75 Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 272
Komentář k § 75 - str. 273
§ 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 275
Komentář k § 76 - str.  277
§ 77 Vyrovnání odpočtu daně  - str. 281
Komentář k § 77 - str. 282
§ 78  - str. 283
Komentář k § 78  - str. 284
§ 78a - str. 285
Komentář k § 78a - str. 286
§ 78b - str. 287
Komentář k § 78b - str. 288
§ 78c - str. 288
Komentář k § 78c - str. 288
§ 78d - str. 289
Komentář k § 78d  - str. 289
§ 78da  - str. 290
Komentář k § 78da - str. 291
§ 78e - str. 291
Komentář k § 78e  - str. 292
§ 79  - str. 292
Komentář k § 79 - str. 293
§ 79a  - str. 294
Komentář k § 79a - str. 295
§ 79b - str. 296
Komentář k § 79b  - str. 296
§ 79c  - str. 297
Komentář k § 79c - str. 297
§ 79d - str. 298
Komentář k § 79d  - str. 298
§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit - str. 299
Komentář k § 80  - str. 303
§ 80a Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko - str. 306
Komentář k § 80a  - str. 306
§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci  - str. 307
Komentář k § 81 - str. 308
§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech  - str. 310
Komentář k § 82  - str. 310
§ 82a - str. 312
Komentář k § 82a - str. 314
§ 82b - str. 316
Komentář k § 82b - str. 317
§ 83 Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani - str. 318
Komentář k § 83 - str. 320
§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží - str. 322
Komentář k § 84 - str. 323
§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením - str. 325
Komentář k § 85 - str. 326
§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států  - str. 328
Komentář k § 86 - str. 329
§ 86a Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně - str. 330
Komentář k § 86a - str. 330
§ 87 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 331
Komentář k § 87 - str. 331
§ 88 Zrušen - str. .332
Komentář k § 88 - str. 332
§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu - str. 332
Komentář k § 89 - str. 334
§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 339
Komentář k § 90 - str. 341
§ 91 Zrušen  - str. 345
Komentář k § 91 - str. 345
§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 345
Komentář k § 92 - str. 346
Komentář k Dílu 1 Obecná ustanovení - str. 348
§ 92a Základní ustanovení - str. 349
Komentář k § 92a - str. 349
§ 92b Dodání zlata  - str. 353
Komentář k § 92b  - str. 353
§ 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu - str. 353
Komentář k § 92c - str. 353
§ 92d Dodání nemovité věci - str. 354
Komentář k § 92d - str. 354
§ 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 355
Komentář k § 92e - str. 355
§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 355
Komentář k § 92ea  - str. 355
§ 92f Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu - str. 356
Komentář k § 92f - str. 356
§ 92g Mechanismus rychlé reakce - str. 356
Komentář k § 92g  - str. 356
§ 92h Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 357
Komentář k § 92h - str.  357
§ 92i Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. .357
Komentář k § 92i - str. 358
§ 93 Správa daně celními úřady - str. 358
Komentář k § 93 - str. 358
§ 93a Místní příslušnost. - str. 358
Komentář k § 93a  - str. 358
§ 94 Povinná registrace plátce - str. 359
Komentář k § 94  - str. 359
§ 94a Dobrovolná registrace plátce - str. 360
Komentář k § 94a - str. 360
§ 95 Zrušen - str. 360
Komentář k § 95 - str. 360
§ 95a Skupinová registrace - str. 361
Komentář k § 95a - str. 361
§ 96 Povinný registrační údaj - str. 363
Komentář k § 96  - str. 363
§ 97 Registrace identifikované osoby - str. 363
Komentář k § 97 - str. 363
§ 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby  - str. 363
Komentář k § 97a  - str. 364
§ 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob - str. 364
Komentář k § 98 - str. 364
§ 99 Zdaňovací období - str. 365
Komentář k § 99  - str. 365
§ 99a Změna zdaňovacího období - str. 365
Komentář k § 99a - str. 366
§ 99b Zdaňovací období v insolvenci - str. 367
Komentář k § 99b - str. 367
§ 100 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty - str. 368
Komentář k § 100 - str. 368
§ 100a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 369
Komentář k § 100a  - str. 369
§ 101 Obecná ustanovení o daňovém přiznání  - str. 369
Komentář k § 101 - str. 370
§ 101a Elektronická forma podání - str. 371
Komentář k § 101a  - str. 371
§ 101b Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání - str. 373
Komentář k § 101b  - str. 373
§ 101c Povinnost podat kontrolní hlášení - str. 374
Komentář k § 101c  - str. 374
§ 101d Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení - str. 375
Komentář k § 101d - str. 376
§ 101e Lhůty pro podání kontrolního hlášení - str. 377
Komentář k § 101e - str. 377
§ 101f Opravné a následné kontrolní hlášení - str. 377
Komentář k § 101f - str.  378
§ 101g Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 379
Komentář k § 101g - str. 379
§ 101h Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 380
Komentář k § 101h  - str. 381
§ 101i Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 382
Komentář k § 101i  - str. 382
§ 101j Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 383
Komentář k § 101j - str. 383
§ 101k Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 383
Komentář k § 101k  - str. 383
§ 102 Souhrnné hlášení - str. 384
Komentář k § 102 - str. 385
§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň - str. 387
Komentář k § 103 - str. 387
§ 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období. - str. 387
Komentář k § 104  - str. 389
§ 105 Vracení nadměrného odpočtu  - str. 390
Komentář k § 105  - str. 391
§ 106 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 391
Komentář k § 106 - str. 392
§ 106a Nespolehlivý plátce - str. 393
Komentář k § 106a - str. 393
§ 106aa Nespolehlivá osoba  - str. 394
Komentář k § 106aa  - str. 394
§ 106ab Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu  - str. 395
Komentář k § 106ab - str. 396
§ 106b Zrušení registrace plátce na žádost  - str. 396
Komentář k § 106b  - str. 397
§ 106c Zrušen - str. 398
Komentář k § 106c - str. 398
§ 106d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost - str. 398
Komentář k § 106d  - str.  398
§ 106e Zrušení registrace skupiny - str. 399
Komentář k § 106e - str. 399
§ 106f Zánik členství člena skupiny - str. 400
Komentář k § 106f  - str. 400
§ 107 Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední  - str. 401
Komentář k § 107  - str.  401
§ 107a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost  - str. 401
Komentář k § 107a  - str. 402
§ 108 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň  - str. 403
Komentář k § 108 - str. 404
§ 108a Ručení oprávněného příjemce - str. 405
Komentář k § 108a  - str. 406
§ 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 406
Komentář k § 109 - str. 407
§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně - str. 408
Komentář k § 109a  - str. 409
§ 110 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu - str. 410
Komentář k § 110  - str. 410
Komentář k Dílu 2 Zvláštní režim jednoho správního místa obecně - str. 410
§ 110a Úvodní ustanovení  - str. 411
Komentář k § 110a  - str. 412
§ 110b Vymezení základních pojmů - str. .412
Komentář k § 110b - str. 413
§ 110c Zastupování - str. .413
Komentář k § 110c  - str. 414
§ 110d Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa  - str. 414
Komentář k § 110d  - str. 414
§ 110e Způsob placení daně  - str. 415
Komentář k § 110e - str. 415
§ 110f Přeplatek - str. 416
Komentář k § 110f  - str. 416
§ 110g Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku - str. 417
Komentář k § 110g - str. 417
§ 110h Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku - str. 418
Komentář k § 110h - str. 418
§ 110i Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku - str. 419
Komentář k § 110i  - str. 419
§ 110j Podání - str. 420
Komentář k § 110j  - str. 420
§ 110k Doručování - str. 422
Komentář k § 110k - str. 422
§ 110l Přihláška k registraci - str. 423
Komentář k § 110l  - str.  424
§ 110m Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa - str. 425
Komentář k § 110m - str. 425
§ 110n Rozhodnutí o registraci  - str. 425
Komentář k § 110n - str. 426
§ 110o Zrušení registrace uživatele na žádost - str. 426
Komentář k § 110o - str. 427
§ 110p Zrušení registrace uživatele z moci úřední  - str. 427
Komentář k § 110p - str. 428
§ 110q Zdaňovací období - str. 428
Komentář k § 110q - str. 428
§ 110r Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání - str. 429
Komentář k § 110r  - str. 429
§ 110s Předepsání a stanovení daně - str. 430
Komentář k § 110s  - str.  430
§ 110t Oprava základu daně - str. 431
Komentář k § 110t  - str. 431
§ 110u Postoupení daňového přiznání a platby - str. 431
Komentář k § 110u - str. 431
§ 110v Platba bez dostatečného označení - str. 432
Komentář k § 110v - str. 432
§ 110w Základní ustanovení - str. 432
Komentář k § 110w - str. 432
§ 110x Doručování - str. 433
Komentář k § 110x - str. 433
§ 110y Poslední známá daň - str. 434
Komentář k § 110y - str. 434
§ 110z Samovyměření a samodoměření daně - str. 435
Komentář k § 110z  - str. 435
§ 110za Doměření daně z moci úřední  - str. 436
Komentář k § 110za - str. 437
§ 110zb Vztah k prekluzivním lhůtám  - str. 438
Komentář k § 110zb - str. 439
§ 110zc Pořadí úhrady daně - str. 439
Komentář k § 110zc - str. 440
§ 110zd Placení daně státu spotřeby - str. 440
Komentář k § 110zd - str. 440
§ 110ze Příslušenství daně - str. 440
Komentář k § 110ze - str. 440
§ 110zf Vymáhání daně - str. 441
Komentář k § 110zf - str. 441
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení  - str. 442
§ 111 Přechodná ustanovení - str. 442
Komentář k § 111 - str. 444
§ 112 Zrušovací ustanovení - str. 448
Komentář k § 112 - str. 448
§ 113 Účinnost  - str. 449
Komentář k § 113 - str. 449
Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel - str. 450
Komentář k Čl. II zákona č. 302/2008 Sb.  - str. 451
Komentář k Čl. II zákona č. 87/2009 Sb. - str. 452
Komentář k Čl. VIII zákona č. 362/2009 Sb. - str. 453
Komentář k Čl. II zákona č. 489/2009 Sb. - str. 455
Komentář k Čl. II zákona č. 120/2010 Sb.  - str. 455
Komentář k Čl. II zákona č. 47/2011 Sb.  - str. 456
Komentář k Čl. II zákona č. 370/2011 Sb.
(včetně změn provedených zákonem č. 500/2012 Sb.) - str. 459
Komentář k Čl. II zákona č. 370/2011 Sb. k období od 1. 1. 2012 - str. 459
Upozornění k Čl. II zákona č. 370/2011 Sb. k období od 1. 1. 2016 - str. 461
Komentář k Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb.  - str. 462
Komentář k Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. - str. 465
Komentář k Čl. X zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. - str. 468
Komentář k Čl. II zákona č. 196/2014 Sb.  - str. 469
Komentář k Čl. II zákona č. 262/2014 Sb.  - str. 469
Komentář k Čl. II zákona č. 360/2014 Sb. - str. 470
Komentář k Čl. III zákona č. 113/2016 Sb. - str. 470
Komentář k Čl. XXXIV zákona č. 243/2016 Sb. - str. 471
Komentář k Čl. VI zákona č. 170/2017 Sb.  - str. 474
Komentář k Čl. VI zákona č. 80/2019 Sb. - str. 477
Poznámky k zákonu č. 235/2004 Sb.  - str. 481
Účinnosti - str. 484
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty,
které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani  - str. 486
Komentář k příloze č. 1 - str. 486
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 487
Komentář k příloze č. 2 - str. 488
Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně  - str. 490
Komentář k příloze č. 2a  - str. 490
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 491
Komentář k příloze č. 3 - str. 494
Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 495
Komentář k příloze č. 3a  - str. 496
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 498
Komentář k příloze č. 4 - str. 499
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti  - str. 500
Komentář k příloze č. 5 - str. 501
Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti,
stanoví-li tak vláda nařízením  - str. 502
Komentář k příloze č. 6  - str. 502
Souhrn citací z poznámek pod čarou - str. 503
Vybrané informace, stanoviska a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH k 1. 4. 2019 - str. 510
1. Kontrolní hlášení DPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Kontrolní hlášení DPH - str. 510
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1. 7. 2017 – doplnění položek v kontrolním hlášení - str. 514
Časté dotazy a odpovědi - str. 516
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH  - str. 542
2. Skupinová registrace k DPH - str. 566
Informace
k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.  - str. 566
Informace ke skupinové registraci
Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) - str. 568
3. Oprava základu daně a daně u bonusů a skont - str. 582
Informace GFŘ
k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů  - str. 582
4. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky - str. 584
Informace GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH –
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 584
Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ čj. 23024/11-3210-010165
ze dne 22. 7. 2011 k aplikaci § 44 ZDPH
– Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 586
5. Nárok na odpočet  - str. 587
Informace
Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 - str. 587
6. Režim přenesení daňové povinnosti. - str. 600
Informace
Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – § 92e od 1. 4. 2011 - str. 600
Informace GFŘ a MF
k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví § 92e zákona o DPH - str. 603
Stanovisko Generálního finančního ředitelství
k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací - str. 609
Nejčastější dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti - str. 610
Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty - str. 617
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ
k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH - str. 636
Dotaz
k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH  - str. 642
Informace GFŘ
k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016  - str. 645
Informace GFŘ
k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací - str. 656
Dodatek
k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací  - str. 666
Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
– režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 - str. 672
Odpověď na dotaz
k uvádění kódu Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti - str. 679
Dotaz
k použití režimu přenesení daňové povinnosti – dílo zahrnující vícero prací  - str. 679
Nejčastější dotazy
– Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy - str. 681
Generální finanční ředitelství
Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty - str. 687
Dotaz
režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – obec jako osoba povinná k dani  - str. 689
7. Ručení příjemce plnění za daň neuhrazenou poskytovatelem plnění - str. 690
Informace GFŘ
k institutu ručení podle ust. § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011 (dále jen „ZDPH“) - str. 690
Informace GFŘ
k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí - str. 695
8. DPH u zdravotnických služeb a u zdravotnických prostředků - str. 700
Informace GFŘ
k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 - str. 700
Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci - str. 706
Dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví  - str. 706
Informace GFŘ
k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013  - str. 709
Informace MF
Novela zákona o DPH od 2013 („protischodkový balíček“)
Sazby daně u zdravotnických prostředků - str. 716
9. DPH a pravidla fakturace, daňové doklady - str. 719
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - str. 719
Generální finanční ředitelství
Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace - str. 734
10. Nespolehlivý plátce, ručení za neuhrazenou daň  - str. 739
Nespolehlivý plátce DPH  - str. 739
Informace GFŘ
k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení - str. 740
Upozornění GFŘ
k registračnímu údaji „skutečné sídlo“  - str. 745
11. Účty a ručení za nezaplacenou DPH - str. 747
Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb - str. 747
Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty - str. 749
12. Sazby DPH - str. 750
Informace GFŘ
k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015 - str. 750
Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1. 1. 2015 - str. 756
Seznam sazeb ČS EU
použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih) a povinnost vystavovat daňový doklad  - str. 757
13. Pojišťovací činnosti - str. 759
Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností  - str. 759
Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností  - str. 761
14. Režim jednoho správního místa MiniOSS - str. 768
Zvláštní režim jednoho správního místa Mini One Stop Shop – EU režim Informační materiál pro veřejnost.  - str. 768
DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)  - str. 786
Upozornění GFŘ
k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání - str. 788
Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí o sazbách DPH na e-knihy - str. 789
15. DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí - str. 790
Informace GFŘ
k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty - str. 790
Informace GFŘ
k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 796
Nejčastější dotazy
k uplatňování DPH ve výstavbě po 1. 1. 2008
– část I.  - str. 823
– část II. - str. 832
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH
u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“) - str. 837
16. Různé - str. 848
Informace GFŘ
k uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank  - str. 848
Informace GFŘ
– k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015 (dále jen „zákon o DPH“) - str. 850
Informace GFŘ
k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách  - str. 855
Uplatňování § 101a zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“) a Hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie dle ust. § 19 zákona o DPH - str. 862
Informace k novelám zákona o DPH 2019 - str. 863

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2023

Abeceda DPH 2023

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané ...

Cena: 859 KčKOUPIT

DPH 2023 - výklad s příklady

DPH 2023 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

19. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2023 a některé nové či upřesněné výklady zákona o DPH. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají.

Cena: 489 KčKOUPIT

DPH 2023 - zákon s přehledy

DPH 2023 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např. novelu pronájmů nemovitých ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.