Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Novely zákona o DPH
Novely zákona o DPH reagují především na přijetí právních předpisů v rámci EU (novela k problematice elektronického obchodu a souvisejících opatření účinná k 1. 10. 2021) a zčásti jako obvykle na poznatky z praxe a daňové správy a u některých změn je jejich cílem upřesnění některých ustanovení v zájmu zjednodušení textu zákona a lepší aplikace v daňové praxi.

Přijetí novel jiných zákonů
Některé změny v zákoně reagují na souvislosti s přijetím novel jiných zákonů, např. na změny v daních z příjmů u dlouhodobého majetku (zákon č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021) a také na zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2021.
autoři: Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 12. 2021, 912 stran
ISBN: 978-80-7554-334-9

Cena: 849 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 23
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 26
Část první Základní ustanovení - str. 26
§ 1 Předmět úpravy - str. 26
Komentář k § 1 - str. 27
§ 2 Předmět daně - str. 29
Komentář k § 2 - str. 29
§ 2a Vynětí z předmětu daně - str. 32
Komentář k § 2a - str. 33
§ 2b Volba předmětu daně - str. 34
Komentář k § 2b - str. 34
§ 3 Územní působnost - str. 35
Komentář k § 3 - str. 35
§ 4 Vymezení základních pojmů - str. 36
Komentář k § 4  - str. 41
§ 4a Obrat - str. 51
Komentář k § 4a - str.  51
§ 4b Zvláštní ustanovení - str. 53
Komentář k § 4b  - str. 53
§ 5 Osoby povinné k dani - str. 55
Komentář k § 5 - str. 56
§ 5a  - str. 59
Komentář k § 5a, § 5b a § 5c - str. 59
Komentář k § 5a  - str. 59
§ 5b  - str. 61
Komentář k § 5b  - str.  61
§ 5c - str. 61
Komentář k § 5c - str. 61
§ 6 - str. 62
Komentář k § 6, § 6a až § 6i 
K platným ustanovením o plátcích a identifikovaných osobách obecně  - str. 62
Komentář k § 6  - str. 63
§ 6a  - str. 64
Komentář k § 6a - str. 64
§ 6b - str. 64
Komentář k § 6b - str. 65
§ 6c - str. 65
Komentář k § 6c - str. 66
§ 6d - str. 67
Komentář k § 6d - str. 67
§ 6e - str. 67
Komentář k § 6e - str. 68
§ 6f - str. 68
Komentář k § 6f - str. 68
§ 6fa - str. 69
Komentář k § 6fa - str. 69
§ 6g - str. 70
Komentář k identifikovaným osobám obecně - str. 70
Komentář k § 6g - str. 70
§ 6h  - str. 71
Komentář k § 6h - str. 71
§ 6i - str. 71
Komentář k § 6i - str. 71
§ 6j - str. 72
Komentář k § 6j - str. 72
§ 6k - str. 72
Komentář k § 6k  - str. 73
§ 6l  - str. 73
Komentář k § 6l - str. 73
§ 7 Místo plnění při dodání zboží - str. 73
Komentář k § 7 - str. 74
§ 7a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu - str. 78
Komentář k § 7a - str. 78
§ 8 Místo plnění při prodeji zboží na dálku - str. 80
Komentář k § 8 - str. 80
§ 8a Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku - str. 82
Komentář k § 8a - str. 82
§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 83
Komentář k § 9 - str. 83
§ 9a Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi - str. 85
Komentář k § 9a - str. 85
§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci  - str. 86
Komentář k § 10 - str. 86
§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 88
Komentář k § 10a - str. 88
§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 88
Komentář k § 10b - str. 88
§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 89
Komentář k § 10c - str. 90
§ 10d Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 90
Komentář k § 10d  - str. 91
§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str. 93
Komentář k § 10e - str. 93
§ 10f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani - str. 93
Komentář k § 10f  - str. 94
§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani - str. 95
Komentář k § 10g - str. 95
§ 10h Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země  - str. 95
Komentář k § 10h - str. 96
§ 10i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 97
Komentář k § 10i  - str. 98
§ 10j  - str. 101
Komentář k § 10j  - str. 101
§ 10k - str. 101
Komentář k § 10k  - str. 101
§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 101
Komentář k § 11 - str. 102
§ 12 Místo plnění při dovozu zboží  - str. 104
Komentář k § 12 - str. 104
§ 13 Dodání zboží - str. 105
Komentář k § 13 - str. 106
§ 13a Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní - str. 112
Komentář k § 13a - str. 112
§ 14 Poskytnutí služby - str. 114
Komentář k § 14  - str. 115
§ 15 Poukaz  - str.  118
Komentář k § 15, § 15a a § 15b - str. 118
Komentář k § 15 - str. 119
§ 15a Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu - str. 120
Komentář k § 15a - str. 120
§ 15b Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu  - str. 121
Komentář k § 15b  - str. 121
§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 122
Komentář k § 16 - str. 123
§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu - str. 125
Komentář k § 17 - str. 126
§ 18 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie - str. 128
Komentář k § 18 - str. 130
§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie - str. 133
Komentář k § 19 - str. 134
§ 20 Dovoz zboží - str. 137
Komentář k § 20 - str. 137
§ 20a Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 138
Komentář k § 20a - str. 138
§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 139
Komentář k § 21 - str. 141
§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 146
Komentář k § 22 - str. 147
§ 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží  - str. 148
Komentář k § 23 - str. 149
§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 150
Komentář k § 24 - str. 151
§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 152
Komentář k § 24a - str. 152
§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 153
Komentář k § 25 - str. 154
Komentář k Dílu 5 Daňové doklady obecně - str. 155
§ 26 Daňový doklad - str. 155
Komentář k § 26 - str. 155
§ 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 156
Komentář k § 27  - str. 156
§ 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 157
Komentář k § 28  - str. 158
§ 29 Náležitosti daňového dokladu - str. 160
Komentář k § 29 - str. 161
§ 29a Náležitosti daňového dokladu skupiny - str. 162
Komentář k § 29a - str. 162
§ 30 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 162
Komentář k § 30 - str. 162
§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 163
Komentář k § 30a - str. 163
§ 31 Splátkový kalendář - str. 164
Komentář k § 31  - str. 164
§ 31a Platební kalendář - str. 164
Komentář k § 31a  - str. 164
§ 31b Souhrnný daňový doklad - str. 164
Komentář k § 31b - str. 165
§ 32 Doklad o použití - str. 166
Komentář k § 32 - str. 166
§ 32a Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 166
Komentář k § 32a  - str. 167
§ 33 Daňový doklad při dovozu - str. 167
Komentář k § 33 - str. 167
§ 33a Daňový doklad při vývozu - str. 167
Komentář k § 33a  - str. 167
§ 34 - str. 168
Komentář k § 34 - str. 168
§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 169
Komentář k § 35 - str. 170
§ 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 171
Komentář k § 35a - str. 171
§ 36 Základ daně  - str. 172
Komentář k § 36 - str. 174
§ 36a Základ daně ve zvláštních případech - str. 180
Komentář k § 36a  - str. 181
§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby  - str. 182
Komentář k § 37 - str. 183
§ 37a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 183
Komentář k § 37a  - str. 184
§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 185
Komentář k § 38  - str. 185
§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 187
Komentář k § 39 - str. 187
§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 187
Komentář k § 40  - str. 187
§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 188
Komentář k § 41  - str. 189
§ 42 Oprava základu daně - str. 189
Komentář k § 42 - str. 191
§ 43 Oprava výše daně - str. 195
Komentář k § 43  - str. 196
§ 44 - str. 197
Komentář k § 44 - str. 197
§ 45 Opravný daňový doklad  - str. 197
Komentář k § 45 - str. 198
§ 46 Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 199
Komentář k § 46 - str. 201
§ 46a Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 203
Komentář k § 46a - str. 204
§ 46b Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem - str. 205
Komentář k § 46b - str. 206
§ 46c Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 207
Komentář k § 46c - str. 207
§ 46d Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 208
Komentář k § 46d - str. 208
§ 46e Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky - str. 209
Komentář k § 46e - str. 212
§ 46f Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění - str. 213
Komentář k § 46f - str. 213
§ 46g Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 214
Komentář k § 46g - str. 214
§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 214
Komentář k § 47 - str. 215
§ 47a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 217
Komentář k § 47a  - str. 217
§ 47b Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 217
Komentář k § 47b - str. 217
§ 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 218
Komentář k § 48 - str. 219
§ 49 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení - str. 222
Komentář k § 49  - str. 223
§ 50  - str. 223
Komentář k § 50 - str. 223
§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 224
Komentář k § 51 - str. 224
§ 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek - str. 225
Komentář k § 52  - str. 225
§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání  - str. 226
Komentář k § 53 - str. 226
§ 54 Finanční činnosti - str. 226
Komentář k § 54 - str. 227
§ 54a Penzijní činnosti - str. 231
Komentář k § 54a - str. 232
§ 55 Pojišťovací činnosti  - str. 232
Komentář k § 55 - str. 232
§ 56 Dodání nemovité věci - str. 233
Komentář k § 56  - str. 234
§ 56a Nájem nemovité věci - str. 237
Komentář k § 56a  - str. 238
§ 57 - str. 239
Komentář k § 57  - str. 240
§ 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží - str. 244
Komentář k § 58 - str. 244
§ 59 Sociální pomoc - str. 245
Komentář k § 59 - str. 246
§ 60 Provozování hazardních her  - str. 246
Komentář k § 60 - str. 246
§ 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně  - str. 247
Komentář k § 61 - str. 247
§ 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně - str. 249
Komentář k § 62 - str. 249
§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně - str. 250
Komentář k § 63 - str. 251
§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu - str. 252
Komentář k § 64  - str. 252
§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu  - str. 255
Komentář k § 65 - str. 255
§ 66 Osvobození od daně při vývozu zboží - str. 256
Komentář k § 66 - str. 256
§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země - str. 258
Komentář k § 67 - str. 258
§ 68 Osvobození ve zvláštních případech - str. 259
Komentář k § 68 - str. 261
§ 69 Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 265
Komentář k § 69  - str. 265
§ 70 Osvobození přepravy osob - str. 266
Komentář k § 70 - str. 266
§ 71 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 267
Komentář k § 71  - str. 269
§ 71a - str. 271
Komentář k § 71a až § 71g  - str. 271
Komentář k § 71a  - str. 271
§ 71b - str. 272
Komentář k § 71b  - str. 272
§ 71c - str. 273
Komentář k § 71c - str. 274
§ 71d  - str. 274
Komentář k § 71d  - str.  275
§ 71e - str. 275
Komentář k § 71e  - str. 275
§ 71f  - str. 276
Komentář k § 71f  - str. 276
§ 71g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně - str. 276
Komentář k § 71g - str. 277
§ 71h Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní - str. 278
Komentář k § 71h - str. 278
§ 72 Nárok na odpočet daně  - str. 278
Komentář k § 72 - str. 279
§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 281
Komentář k § 73  - str. 282
§ 74 Oprava odpočtu daně  - str. 284
Komentář k § 74  - str. 285
§ 74a Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 287
Komentář k § 74a - str. 287
§ 75 Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 288
Komentář k § 75  - str. 289
§ 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 291
Komentář k § 76 - str. 293
§ 77 Vyrovnání odpočtu daně - str. 297
Komentář k § 77 - str. 298
§ 78 - str. 299
Komentář k § 78 - str. 300
§ 78a - str. 301
Komentář k § 78a - str. 302
§ 78b - str. 303
Komentář k § 78b - str. 304
§ 78c  - str. 304
Komentář k § 78c  - str. 304
§ 78d - str. 305
Komentář k § 78d  - str. 305
§ 78da  - str. 306
Komentář k § 78da - str. 306
§ 78e - str. 307
Komentář k § 78e - str.  308
§ 79 - str. 308
Komentář k § 79 - str. 309
§ 79a - str. 310
Komentář k § 79a - str. 311
§ 79b - str. 312
Komentář k § 79b  - str. 312
§ 79c - str. 313
Komentář k § 79c - str. 313
§ 79d - str. 313
Komentář k § 79d - str. 314
§ 79e - str. 315
Komentář k § 79e - str. 315
§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit - str. 316
Komentář k § 80  - str. 321
§ 80a Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko - str. 323
Komentář k § 80a  - str. 324
§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci - str. 325
Komentář k § 81 - str. 326
§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech - str. 327
Komentář k § 82 - str. 328
§ 82a - str. 329
Komentář k § 82a - str. 332
§ 82b - str. 333
Komentář k § 82b  - str. 335
§ 83 Vracení daně zahraničním osobám  - str. 336
Komentář k § 83 - str. 337
§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží  - str. 339
Komentář k § 84  - str. 341
§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením - str. 342
Komentář k § 85 - str. 343
§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států - str. 345
Komentář k § 86  - str. 346
§ 86a Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně - str. 348
Komentář k § 86a - str. 348
§ 87 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 348
Komentář k § 87  - str. 348
§ 88  - str. 349
Komentář k § 88 - str. 349
§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu  - str. 350
Komentář k § 89  - str. 353
§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 360
Komentář k § 90 - str. 362
§ 91 - str. 365
Komentář k § 91 - str. 365
§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 366
Komentář k § 92 - str. 367
Komentář k Dílu 1 Obecná ustanovení  - str. 369
§ 92a Základní ustanovení - str. 369
Komentář k § 92a - str. 370
§ 92b Dodání zlata - str. 373
Komentář k § 92b - str. 373
§ 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu - str. 373
Komentář k § 92c  - str.  374
§ 92d Dodání nemovité věci - str. 374
Komentář k § 92d - str. 374
§ 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 375
Komentář k § 92e - str. 375
§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 375
Komentář k § 92ea  - str. 375
§ 92f Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu - str. 376
Komentář k § 92f - str. 376
§ 92g Mechanismus rychlé reakce - str. 376
Komentář k § 92g  - str. 376
§ 92h Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 377
Komentář k § 92h - str. 377
§ 92i Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 377
 Komentář k § 92i  - str. 377
§ 93 Správa daně celními úřady - str. 378
Komentář k § 93 - str. 378
§ 93a Místní příslušnost - str. 378
Komentář k § 93a - str. 379
§ 94 Povinná registrace plátce - str. 379
Komentář k § 94 - str. 379
§ 94a Dobrovolná registrace plátce - str. 380
Komentář k § 94a - str. 380
§ 95 - str. 380
Komentář k § 95 - str. 381
§ 95a Skupinová registrace - str. 381
Komentář k § 95a  - str. 382
§ 96 Povinný registrační údaj - str. 383
Komentář k § 96 - str. 383
§ 97 Registrace identifikované osoby - str. 383
Komentář k § 97 - str. 383
§ 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 384
Komentář k § 97a  - str. 384
§ 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob  - str. 384
Komentář k § 98  - str. 384
§ 99 Zdaňovací období - str. 385
Komentář k § 99 - str. 385
§ 99a Změna zdaňovacího období - str. 385
Komentář k § 99a - str. 386
§ 99b Zdaňovací období v insolvenci - str. 387
Komentář k § 99b - str. 387
§ 100 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty - str. 388
Komentář k § 100 - str. 388
§ 100a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 389
Komentář k § 100a - str. 389
§ 100b Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem elektronického rozhraní - str. 390
Komentář k § 100b - str. 390
§ 101 Obecná ustanovení o daňovém přiznání - str. 390
Komentář k § 101  - str. 391
§ 101a Elektronická forma podání - str. 392
Komentář k § 101a - str. 392
§ 101b Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání - str. 393
Komentář k § 101b  - str. 394
§ 101c Povinnost podat kontrolní hlášení  - str. 394
Komentář k § 101c  - str. 395
§ 101d Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení  - str. 396
Komentář k § 101d  - str. 396
§ 101e Lhůty pro podání kontrolního hlášení - str. 397
Komentář k § 101e - str. 397
§ 101f Opravné a následné kontrolní hlášení - str. 398
Komentář k § 101f - str. 398
§ 101g Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 399
Komentář k § 101g - str. 400
§ 101h Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 400
Komentář k § 101h - str. 401
§ 101i Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 402
Komentář k § 101i - str. 402
§ 101j Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 403
Komentář k § 101j  - str. 403
§ 101k Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 403
Komentář k § 101k - str. 404
§ 102 Souhrnné hlášení  - str. 404
Komentář k § 102 - str. 405
§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň  - str. 407
Komentář k § 103 - str. 407
§ 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 408
Komentář k § 104 - str. 409
§ 105 Přeplatek skupiny - str. 411
Komentář k § 105 - str. 411
§ 105a Záloha na nadměrný odpočet - str.  411
Komentář k § 105a - str. 411
§ 106 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 412
Komentář k § 106 - str. 412
§ 106a Nespolehlivý plátce - str. 413
Komentář k § 106a - str. 414
§ 106aa Nespolehlivá osoba - str. 415
Komentář k § 106aa  - str. 415
§ 106ab Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu - str. 416
Komentář k § 106ab - str.  416
§ 106b Zrušení registrace plátce na žádost - str. 417
Komentář k § 106b - str. 418
§ 106c - str. 418
Komentář k § 106c  - str. 418
§ 106d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost  - str. 419
Komentář k § 106d - str. 419
§ 106e Zrušení registrace skupiny - str. 419
Komentář k § 106e - str. 420
§ 106f Zánik členství člena skupiny  - str. 420
Komentář k § 106f - str. 421
§ 107 Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední - str. 421
Komentář k § 107  - str. 422
§ 107a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost  - str. 422
Komentář k § 107a - str. 423
§ 108 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 423
Komentář k § 108  - str. 425
§ 108a Ručení oprávněného příjemce - str. 427
Komentář k § 108a  - str. 427
§ 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 428
Komentář k § 109 - str. 429
§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně - str. 430
Komentář k § 109a - str. 430
§ 109aa Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní - str. 431
Komentář k § 109aa - str. 431
§ 109ab Změna odpovědnosti za úhradu daně  - str. 432
Komentář k § 109ab - str. 432
§ 109b Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu - str. 433
Komentář k § 109b  - str. 433
§ 109c Úvodní ustanovení - str. 434
Komentář k § 109c - str. 435
§ 109d Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty - str. 436
Komentář k § 109d  - str. 436
§ 109e Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 437
Komentář k § 109e  - str. 437
§ 109f Povinnost vybrat a zaplatit daň - str. 437
Komentář k § 109f  - str. 437
§ 110 Zvláštní doplňkové celní prohlášení - str. 438
Komentář k § 110 - str. 438
Komentář k Dílu 3 Zvláštní režim jednoho správního místa obecně - str. 439
§ 110a Úvodní ustanovení - str. 440
Komentář k § 110a - str. 441
§ 110b Vymezení základních pojmů - str. 441
Komentář k § 110b - str. 442
§ 110c Zprostředkovatel a pověřující osoba - str. 444
Komentář k § 110c - str. 444
§ 110d Zastupování - str. 445
Komentář k § 110d - str. 445
§ 110e Doručování - str. 446
Komentář k § 110e - str. 446
§ 110f Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa - str. 446
Komentář k § 110f - str. 446
§ 110g Poslední známá daň - str. 447
Komentář k § 110g - str. 447
§ 110h Způsob placení daně - str. 447
Komentář k § 110h - str. 448
§ 110i Přeplatek - str. 448
Komentář k § 110i - str. 449
§ 110j Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku - str. 450
Komentář k § 110j - str. 450
§ 110k Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku  - str. 452
Komentář k § 110k - str. 452
§ 110l Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku - str. 453
Komentář k § 110l  - str. 453
§ 110m Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku - str. 454
Komentář k § 110m - str. 455
§ 110n Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku - str. 456
Komentář k § 110n - str. 457
§ 110o - str. 459
Komentář k § 110o  - str. 460
§ 110p Přihláška k registraci  - str. 462
Komentář k § 110p - str. 462
§ 110q Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa - str. 464
Komentář k § 110q - str. 464
§ 110r Rozhodnutí o registraci - str. 464
Komentář k § 110r - str. 465
§ 110s Zrušení registrace na žádost - str. 466
Komentář k § 110s  - str. 466
§ 110t Zrušení registrace z moci úřední  - str. 466
Komentář k § 110t  - str. 467
§ 110u Přihláška k registraci - str. 468
Komentář k § 110u - str. 468
§ 110v Oznamovací povinnost - str. 468
Komentář k § 110v  - str. 469
§ 110w Rozhodnutí o registraci  - str. 469
Komentář k § 110w  - str. 469
§ 110x Změna registrace na žádost  - str. 470
Komentář k § 110x - str. 470
§ 110y Změna registrace z moci úřední - str. 471
Komentář k § 110y - str. 471
§ 110z Zrušení registrace na žádost  - str. 472
Komentář k § 110z  - str. 472
§ 110za Zrušení registrace z moci úřední - str. 472
Komentář k § 110za  - str. 473
§ 110zb Zdaňovací období - str. 473
Komentář k § 110zb  - str. 473
§ 110zc Daňové přiznání - str. 474
Komentář k § 110zc - str. 474
§ 110zd Dodatečné daňové přiznání - str. 474
Komentář k § 110zd - str. 475
§ 110ze Vyčíslení daně - str. 476
Komentář k § 110ze - str.  476
§ 110zf Předepsání a stanovení daně - str. 476
Komentář k § 110zf  - str. 476
§ 110zg Postoupení daňového přiznání a platby - str. 476
Komentář k § 110zg - str. 476
§ 110zh Platba bez dostatečného označení  - str. 477
Komentář k § 110zh - str. 477
§ 110zi Základní ustanovení - str. 477
Komentář k § 110zi - str. 477
§ 110zj Postup k odstranění pochybností - str. 478
Komentář k § 110zj - str. 479
§ 110zk Předepsání daně  - str. 480
Komentář k § 110zk - str. 481
§ 110zl Samovyměření a samodoměření daně  - str. 481
Komentář k § 110zl - str. 481
§ 110zmOprava základu daně a výše daně - str. 482
Komentář k § 110zm  - str. 482
§ 110zn Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední - str. 483
Komentář k § 110zn - str. 483
§ 110zo Výzva k podání dodatečného daňového přiznání  - str. 483
Komentář k § 110zo - str. 483
§ 110zp Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby  - str. 483
Komentář k § 110zp  - str. 484
§ 110zq Pořadí úhrady daně - str. 484
Komentář k § 110zq - str. 484
§ 110zr Placení daně státu spotřeby - str. 485
Komentář k § 110zr - str. 485
§ 110zs Příslušenství daně - str. 485
Komentář k § 110zs - str. 485
§ 110zt Vymáhání daně - str. 486
Komentář k § 110zt - str. 487
§ 110zu Insolvenční řízení - str. 487
Komentář k § 110zu - str. 487
§ 110zv Postup po zrušení registrace v dovozním režimu nebo vynětí pověřující osoby z registrace zprostředkovatele - str. 488
Komentář k § 110zv - str. 488
§ 110zwOprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa  - str. 488
Komentář k § 110zw  - str. 488
§ 110zx Placení daně nezaplacené zprostředkovatelem - str. 489
Komentář k § 110zx - str. 489
§ 110zy Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele - str. 489
Komentář k § 110zy - str. 490
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení - str. 490
§ 111 Přechodná ustanovení  - str. 490
Komentář k § 111 - str. 492
§ 112 Zrušovací ustanovení - str. 496
Komentář k § 112 - str. 497
§ 113 Účinnost - str. 497
Komentář k § 113  - str. 497
Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel - str. 498
Komentář k čl. II zákona č. 302/2008 Sb. - str. 499
Komentář k čl. II zákona č. 87/2009 Sb. - str. 500
Komentář k čl. VIII zákona č. 362/2009 Sb. - str. 501
Komentář k čl. II zákona č. 489/2009 Sb.  - str. 503
Komentář k čl. II zákona č. 120/2010 Sb.  - str. 504
Komentář k čl. II zákona č. 47/2011 Sb. - str. 505
Komentář k čl. II zákona č. 370/2011 Sb. 
(včetně změn provedených zákonem č. 500/2012 Sb.) - str. 507
Komentář k čl. II zákona č. 370/2011 Sb. k období od 1. 1. 2012 - str. 508
Komentář k čl. IV zákona č. 500/2012 Sb. - str. 510
Komentář k čl. II zákona č. 502/2012 Sb.  - str. 513
Komentář k čl. X zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.  - str. 516
Komentář k čl. II zákona č. 196/2014 Sb. - str. 517
Komentář k čl. II zákona č. 262/2014 Sb. - str. 518
Komentář k čl. II zákona č. 360/2014 Sb.  - str. 518
Komentář k čl. III zákona č. 113/2016 Sb. - str. 519
Komentář k čl. XXXIV zákona č. 243/2016 Sb. - str. 520
Komentář k čl. VI zákona č. 80/2019 Sb. - str. 526
Komentář k čl. IV. zákona č. 256/2019 Sb. - str. 529
Komentář k čl. VI. zákona č. 283/2020 Sb. - str. 530
Komentář k čl. IX. zákona č. 299/2020 Sb. - str. 530
Komentář k čl. V zákona č. 343/2020 Sb.  - str. 531
Komentář k účinnosti zákona č. 343/2020 Sb., část šestá čl. IX - str. 532
Komentář k čl. XXXIV zákona č. 609/2020 Sb. - str. 533
Komentář k čl. II zákona č. 355/2021 Sb. - str. 534
Komentář k čl. III zákona č. 355/2021 Sb. - str. 536
Komentář k čl. IV zákona č. 355/2021 Sb. - str. 536
Poznámky k zákonu č. 235/2004 Sb.  - str. 537
Účinnosti - str. 540
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 542
Komentář k příloze č. 1 - str. 542
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 543
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 543
Komentář k příloze č. 2 - str. 544
Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.  - str. 546
Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - str. 546
Komentář k příloze č. 2a - str. 547
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 551
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 551
Komentář k příloze č. 3 - str. 553
Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 555
 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 555
Komentář k příloze č. 3a - str. 556
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 558
Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 558
Komentář k příloze č. 4 - str. 558
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 559
Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 559
Komentář k příloze č. 5 - str. 560
Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 561
Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 561
Komentář k příloze č. 6 - str. 561
Vyhláška č. 457/2020 Sb.  - str. 569
Komentář k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 569
§ 1 Předmět úpravy  - str. 570
Komentář k § 1 - str. 570
§ 2 Vzory formulářových podání - str. 570
Komentář k § 2 - str. 571
§ 3 Formulářové podání podané elektronicky - str. 571
Komentář k § 3 - str. 571
§ 4 Formát formulářového podání  - str. 571
Komentář k § 4 - str. 571
§ 5 Společná ustanovení - str. 571
Komentář k § 5 - str. 572
§ 6 Přechodná ustanovení  - str. 572
Komentář k § 6 - str. 572
§ 7 Účinnost - str. 572
Komentář k § 7  - str. 572
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 573
Komentář k příloze č. 1 - str. 579
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 580
Komentář k příloze č. 2  - str. 583
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 584
Komentář k příloze č. 3  - str. 586
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 587
Komentář k příloze č. 4  - str. 589
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 590
Komentář k příloze č. 5 - str. 597
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 598
Komentář k příloze č. 6  - str. 601
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 602
Komentář k příloze č. 7  - str. 606
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 607
Komentář k příloze č. 8 - str. 609
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 610
Komentář k příloze č. 9 - str.  611
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 457/2020 Sb. - str. 612
Komentář k příloze č. 10 - str. 614
Vybrané informace, stanoviska a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH k 1. 10. 2021 - str. 615
1. Kontrolní hlášení DPH - str. 615
Časté dotazy a odpovědi - str. 615
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH - str. 641
2. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky - str.  672
Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně podle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek - str. 672
3. Nárok na odpočet  - str. 693
Informace 
Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 - str. 693
4. Režim přenesení daňové povinnosti - str. 706
Informace 
Režim přenesení daňové povinnosti  § 92a – § 92e od 1. 4. 2011 - str. 706
Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 - str. 709
Dotaz k použití režimu přenesení daňové povinnosti – dílo zahrnující vícero prací - str. 716
Nejčastější dotazy 
– Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . 718
5. Ručení příjemce plnění za daň neuhrazenou poskytovatelem plnění - str. 724
Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011 (dále jen „ZDPH“) - str. 724
Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí  - str. 729
6. DPH u zdravotnických služeb a u zdravotnických prostředků  - str. 734
Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 - str. 734
Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci - str. 740
Dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví - str. 741
7. DPH a pravidla fakturace, daňové doklady - str. 744
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - str. 744
Generální finanční ředitelství 
Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760
8. Nespolehlivý plátce, ručení za neuhrazenou daň - str. 765
Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - str. 765
9. Účty a ručení za nezaplacenou DPH - str. 772
Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb - str. 772
Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty - str. 774
10. Sazby DPH - str. 775
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021 - str. 775
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 - str. 777
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH a chladu od 1. 1. 2020 - str. 782
Seznam sazeb ČS EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih) a povinnost vystavovat daňový doklad - str. 785
11. Pojišťovací činnosti - str. 787
Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností - str. 787
Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností - str. 789
12. Režim jednoho správního místa OSS  - str. 796
One Stop Shop (OSS) - str. 796
Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 796
13. DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí - str. 798
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 798
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016“ - str. 825
Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 - str. 837
14. Dovoz a vývoz zboží - str. 843
Informace GFŘ o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 843
Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 846
15. Elektronické obchodování - str. 861
Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 10. 2021 - str. 861
16. Různé - str. 865
Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT) - str. 865
Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období - str. 866
Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 - str. 869
Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) - str. 870
Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty - str. 883
Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021 - str. 885
Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů - str. 886
Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách - str. 902
Uplatňování § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“) a Hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie dle ust. § 19 zákona o DPH - str. 909
Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020- str. 910

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěmi novelami (celkem 13 změn a doplnění). Zařazeny jsou také nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH 2021 - výklad s příklady

DPH 2021 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2021

Abeceda DPH 2021

Ing. Zdeněk KUneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace vydávané ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.