Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019.

Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již dříve přijatých změn, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2022.

Výklad zákonných ustanovení je doplněn množstvím příkladů z praxe, řadou obrázků a grafů.

V knize je například řešena problematika daňových dokladů, jsou upřesněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a případného vyrovnání nebo úpravy odpočtu daně. Pozornost je také věnována uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí a v souvislosti s tím správnému vyúčtování dodaných energií, včetně prominutí daně z přidané hodnoty při dodání plynu a elektřiny.

Dále jsou uvedeny všechny úpravy, které se týkají obchodování se zbožím mezi členskými státy. Například je zdůrazněno, které důkazní prostředky se považují za dostatečné pro prokázání osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, nebo jak se správně uplatňuje daň z přidané hodnoty při obchodování se zbožím v režimu skladu uvnitř území Evropské unie. Je vysvětleno správné uplatňování DPH u dovozu a vývozu zboží a u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží.

U zvláštních režimů je řešeno uplatnění DPH při dodání použitého zboží, při poskytnutí cestovní služby nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti, a dále jsou uvedeny změny, které se týkají zvláštního režimu jednoho správního místa.

autor: Zdeněk Kuneš; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 9. 3. 2022, 392 stran
ISBN: 978-80-7676-341-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek použitých v publikaci - str. VII
Předmluva - str. IX
Zákon o dani z přidané hodnoty
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 110zy) - str. 1
Hlava I Obecná ustanovení (§ 1 až 4b) - str. 1
Hlava II Uplatňování daně (§ 5 až 87) - str. 18
Díl 1 Daňové subjekty (§ 5 až 6l) - str. 18
Díl 2 Místo plnění (§ 7 až 12) - str. 33
Oddíl 1 Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7 až 8a) - str. 33 Oddíl 2 Stanovení místa plnění při poskytnutí služby (§ 9 až 10k) - str. 37
Oddíl 3 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11) - str. 59
Oddíl 4 Stanovení místa plnění při dovozu zboží (§ 12) - str. 61
Díl 3 Vymezení plnění (§ 13 až 20) - str. 63
Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 20a až 25) - str. 88
Díl 5 Daňové doklady (§ 26 až 35a) - str. 103
Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových dokladech (§ 26) - str. 103
Oddíl 2 Vystavování daňových dokladů (§ 27 až 28) - str. 104
Oddíl 3 Náležitosti daňových dokladů (§ 29 až 29a) - str. 109
Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 až 30a) - str. 111
Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady (§ 31 až 32a) - str. 113
Oddíl 6 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží (§ 33 až 33a) - str. 117
Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů (§ 34) - str. 118
Oddíl 8 Uchovávání daňových dokladů (§ 35 až 35a) - str. 119
Díl 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně (§ 36 až 46g) - str. 121
Oddíl 1 Základ daně a výpočet daně (§ 36 až 41) - str. 121
Oddíl 2 Oprava základu daně a oprava výše daně (§ 42 až 45) - str. 136
Oddíl 3 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 až 46g) - str. 148
Díl 7 Sazby daně (§ 47 až 50) - str. 158
Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 až 62) - str. 172
Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 až 71h) - str. 193
Díl 10 Odpočet daně (§ 72 až 79e)v213
Díl 11 Vracení daně (§ 80 až 86a) - str. 246
Díl 12 Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty (§ 87) - str. 263
Hlava III Zvláštní režimy (§ 88 až 92) - str. 263
Hlava IV Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92i) - str. 278
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 92a)v278
Díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92b až 92ea) - str. 282
Díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92f až 92g)v290
Díl 4 Závazné posouzení (§ 92h až 92i) - str. 292
Hlava V Správa daně v tuzemsku (§ 93 až 110zy) - str. 292
Díl 1 Obecná ustanovení o správě daně (§ 93 až 109b) - str. 292
Díl 2 Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (§ 109c až 110) - str. 335
Díl 3 Zvláštní režim jednoho správního místa (§ 110a až 110zy) - str. 339
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 110a až 110c) - str. 339
Oddíl 2 Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku (§ 110d až 110j) - str. 341
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace (§ 110k až 110zh) - str. 346
Pododdíl 1 Podmínky použití jednotlivých režimů (§ 110k až 110n) - str. 346
Pododdíl 2 Podání (§ 110o) - str. 351
Pododdíl 3 Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění (§ 110p až 110t) - str. 352
Pododdíl 4 Registrace zprostředkovatele (§ 110u až 110za) - str. 356
Pododdíl 5 Daňové přiznání a placení daně (§ 110zb až 110zh) - str. 359
Oddíl 4 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby (§ 110zi až 110zu) - str. 361
Oddíl 5 Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa (§ 110zv až 110zy) - str. 367
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 111 až 113) - str. 369
Vybraná přechodná ustanovení z novel - str. 371
Přílohy k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 374
Příloha 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 374
Příloha 2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 374
Příloha 2a Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - str. 375
Příloha 3 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 376
Příloha 3a Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 377
Příloha 4 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 378
Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 378
Příloha 6 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 380
Poznámky pod čarou k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 381

Další nabídka k tématu

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty - Praktický komentář

Petr Vondraš, Igor Pantůček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výkladově rozvádí jednotlivá ustanovení zákona v kontextu bohatých poradenských zkušeností autorů, judikatury a informací Finanční správy. Obsahuje také řadu příkladů, na nichž jsou ustanovení zákona prakticky ... pokračování

Cena: 1 315 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.