Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019.

Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již dříve přijatých změn, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2022.

Výklad zákonných ustanovení je doplněn množstvím příkladů z praxe, řadou obrázků a grafů.

V knize je například řešena problematika daňových dokladů, jsou upřesněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a případného vyrovnání nebo úpravy odpočtu daně. Pozornost je také věnována uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí a v souvislosti s tím správnému vyúčtování dodaných energií, včetně prominutí daně z přidané hodnoty při dodání plynu a elektřiny.

Dále jsou uvedeny všechny úpravy, které se týkají obchodování se zbožím mezi členskými státy. Například je zdůrazněno, které důkazní prostředky se považují za dostatečné pro prokázání osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, nebo jak se správně uplatňuje daň z přidané hodnoty při obchodování se zbožím v režimu skladu uvnitř území Evropské unie. Je vysvětleno správné uplatňování DPH u dovozu a vývozu zboží a u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží.

U zvláštních režimů je řešeno uplatnění DPH při dodání použitého zboží, při poskytnutí cestovní služby nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti, a dále jsou uvedeny změny, které se týkají zvláštního režimu jednoho správního místa.
autor: Zdeněk Kuneš; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 3. 2022, 392 stran
ISBN: 978-80-7676-341-8

Cena: 695 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek použitých v publikaci - str. VII
Předmluva - str. IX
Zákon o dani z přidané hodnoty
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 110zy) - str. 1
Hlava I Obecná ustanovení (§ 1 až 4b) - str. 1
Hlava II Uplatňování daně (§ 5 až 87) - str. 18
Díl 1 Daňové subjekty (§ 5 až 6l) - str. 18
Díl 2 Místo plnění (§ 7 až 12) - str. 33
Oddíl 1 Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7 až 8a) - str. 33 Oddíl 2 Stanovení místa plnění při poskytnutí služby (§ 9 až 10k) - str. 37
Oddíl 3 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11) - str. 59
Oddíl 4 Stanovení místa plnění při dovozu zboží (§ 12) - str. 61
Díl 3 Vymezení plnění (§ 13 až 20) - str. 63
Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 20a až 25) - str. 88
Díl 5 Daňové doklady (§ 26 až 35a) - str. 103
Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových dokladech (§ 26) - str. 103
Oddíl 2 Vystavování daňových dokladů (§ 27 až 28) - str. 104
Oddíl 3 Náležitosti daňových dokladů (§ 29 až 29a) - str. 109
Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 až 30a) - str. 111
Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady (§ 31 až 32a) - str. 113
Oddíl 6 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží (§ 33 až 33a) - str. 117
Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů (§ 34) - str. 118
Oddíl 8 Uchovávání daňových dokladů (§ 35 až 35a) - str. 119
Díl 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně (§ 36 až 46g) - str. 121
Oddíl 1 Základ daně a výpočet daně (§ 36 až 41) - str. 121
Oddíl 2 Oprava základu daně a oprava výše daně (§ 42 až 45) - str. 136
Oddíl 3 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 až 46g) - str. 148
Díl 7 Sazby daně (§ 47 až 50) - str. 158
Díl 8 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 až 62) - str. 172
Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 až 71h) - str. 193
Díl 10 Odpočet daně (§ 72 až 79e)v213
Díl 11 Vracení daně (§ 80 až 86a) - str. 246
Díl 12 Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty (§ 87) - str. 263
Hlava III Zvláštní režimy (§ 88 až 92) - str. 263
Hlava IV Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92i) - str. 278
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 92a)v278
Díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92b až 92ea) - str. 282
Díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92f až 92g)v290
Díl 4 Závazné posouzení (§ 92h až 92i) - str. 292
Hlava V Správa daně v tuzemsku (§ 93 až 110zy) - str. 292
Díl 1 Obecná ustanovení o správě daně (§ 93 až 109b) - str. 292
Díl 2 Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (§ 109c až 110) - str. 335
Díl 3 Zvláštní režim jednoho správního místa (§ 110a až 110zy) - str. 339
Oddíl 1 Základní ustanovení (§ 110a až 110c) - str. 339
Oddíl 2 Obecná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku (§ 110d až 110j) - str. 341
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě identifikace (§ 110k až 110zh) - str. 346
Pododdíl 1 Podmínky použití jednotlivých režimů (§ 110k až 110n) - str. 346
Pododdíl 2 Podání (§ 110o) - str. 351
Pododdíl 3 Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění (§ 110p až 110t) - str. 352
Pododdíl 4 Registrace zprostředkovatele (§ 110u až 110za) - str. 356
Pododdíl 5 Daňové přiznání a placení daně (§ 110zb až 110zh) - str. 359
Oddíl 4 Zvláštní ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě spotřeby (§ 110zi až 110zu) - str. 361
Oddíl 5 Zvláštní ustanovení o správě daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa (§ 110zv až 110zy) - str. 367
Část druhá Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 111 až 113) - str. 369
Vybraná přechodná ustanovení z novel - str. 371
Přílohy k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 374
Příloha 1 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 374
Příloha 2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 374
Příloha 2a Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - str. 375
Příloha 3 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 376
Příloha 3a Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 377
Příloha 4 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 378
Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 378
Příloha 6 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 380
Poznámky pod čarou k zákonu č. 235/2004 Sb. - str. 381

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

DPH! 2023

DPH! 2023

Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Ivana Pilařová - Účetní portál a.s.

Kniha DPH! 2023 přináší vysvětlení a 117 příkladů k DPH, které Vám pomohou nejen v praxi, ale také při zkouškách daňových poradců. Díky Olze Hochmannové, Marku Reinohovi a Ivaně Pilařové získáte cenné informace a příklady, které Vám pomohou prozkoumat svět DPH, od základních sazeb ...

Cena: 3 289 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2023

Abeceda DPH 2023

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané ...

Cena: 859 KčKOUPIT

DPH 2023 - výklad s příklady

DPH 2023 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

19. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2023 a některé nové či upřesněné výklady zákona o DPH. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají.

Cena: 489 KčKOUPIT

DPH 2023 - zákon s přehledy

DPH 2023 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např. novelu pronájmů nemovitých ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.