Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a přístupy jednotlivých soudců a jaký vliv na něj má složení soudních senátů.

Autor s využitím empirických metod ukazuje, že v činnosti soudu se výrazně projevují odlišnosti jednotlivých soudcovských osobností, a především rozdíly mezi aktivistickým, nebo naopak zdrženlivým přístupem soudců.

autor: Jan Chmel; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, 312 stran
ISBN: 978-80-7502-539-5

Cena: 450 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 11
1. Úvod - str. 15
 1.1 Proč zkoumat, co ovlivňuje Ústavní soud? - str. 20
 1.2 Na co kniha navazuje? - str. 25
2. Co všechno ovlivňuje rozhodování soudů a soudců? - str. 32
 2.1 Mimoprávní faktory soudního rozhodování - str. 32
 2.1.1 Jaké mimoprávní faktory na soudce působí a proč? - str. 32
 2.1.2 Modely soudního rozhodování - str. 42
 2.2 Právní faktory soudního rozhodování - str. 47
 2.2.1 Soudcovské filosofie - str. 47
 2.2.2 Aktivismus a sebeomezení - str. 50
3. Postavení Ústavního soudu - str. 56
 3.1 Ústavní soudy a vnější prostředí - str. 57
 3.2 Předpoklady pro silnou pozici Ústavního soudu ČR - str. 64
 3.2.1 Vnější podmínky - str. 64
 3.2.2 Judikatorní doktríny posilující postavení soudu - str. 70
 3.3 Působení Ústavního soudu v právním a politickém systému ČR - str. 74
 3.3.1 Statistický pohled na přezkum ústavnosti - str. 75
 3.3.2 Významná rozhodnutí Ústavního soudu v čase - str. 78
4. Prezentace rozhodnutí Ústavního soudu navenek - str. 86
 4.1 Otevřenost Ústavního soudu - str. 91
 4.2 Reputace soudnictví a reputace soudců - str. 93
 4.3 Obraz Ústavního soudu v jeho tiskových zprávách - str. 97
 4.3.1 Charakteristika tiskových zpráv - str. 98
 4.3.2 Zastoupení soudců zpravodajů v tiskových zprávách - str. 102
 4.4 Dílčí shrnutí a závěry - str. 104
5. Vliv obsazení senátu na rozhodování soudu - str. 106
 5.1 Teorie senátního rozhodování - str. 108
 5.1.1 Funkce soudních senátů a jejich vnímání soudci - str. 108
 5.1.2 Modely soudního rozhodování a podoby soudních senátů - str. 112
 5.2 Senátní rozhodování a Ústavní soud - str. 117
 5.2.1 Výzkumné otázky, hypotéza a metoda výzkumu - str. 117
 5.2.2 Soudce jako zpravodaj a jako další člen senátu - str. 119
 5.2.3 Vstřícný nebo naopak nevstřícný člen senátu - str. 122
 5.2.4 Dva vstřícní nebo naopak nevstřícní členové senátu - str. 125
 5.3 Dílčí shrnutí a závěry - str. 126
6. Postoje soudců v senátním rozhodování - str. 129
 6.1 Soudcovské postoje, ideologické a neideologické - str. 130
 6.2 Parametry analýzy rozhodnutí Ústavního soudu - str. 139
 6.3 Statistická analýza - str. 142
 6.3.1 Trestní a civilní věci - str. 143
 6.3.2 Fyzické a právnické osoby - str. 147
 6.3.3 Právo vlastnit majetek a hospodářská, sociální a kulturní práva - str. 149
 6.3.4 Kontrolní výpočet - str. 152
 6.4 Obsahová analýza - str. 153
 6.5 Dílčí shrnutí a závěry - str. 161
7. Plenární rozhodnutí - str. 164
 7.1 Obecně k odlišným stanoviskům - str. 169
 7.2 Hlasovací koalice v nejednotných rozhodnutích - str. 174
 7.3 Těsná hlasování - str. 181
 7.4 Aktivismus a sebeomezení - str. 187
 7.5 Pravicová a levicová hlasování - str. 196
 7.6 Dílčí shrnutí a závěry - str. 202
8. Závěr - str. 204
Seznam použitých zdrojů - str. 211
Monografie, učebnice a komentáře - str. 211
Články v odborných periodikách a sbornících a kapitoly kolektivních monografií - str. 214
Kvalifikační práce - str. 235
Online zdroje - str. 236
Rozhodnutí Ústavního soudu - str. 240
Další zdroje - str. 245
Přílohy - str. 247
Příloha 1: Tabulka počtu rozhodnutí v agendě přezkumu ústavnosti - str. 248
Příloha 2: Tabulka senátních nálezů, k nimž byla v letech 2015–2018 vypracována tisková zpráva - str. 250
Příloha 3: Seznam vyhovujících nálezů v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019 a jejich zařazení do kategorií pro účely obsahové analýzy v kapitole 6.4 - str. 282
Příloha 4: Plenární hlasování prvního Ústavního soudu - str. 293
Příloha 5: Plenární hlasování druhého Ústavního soudu - str. 297
Příloha 6: Plenární hlasování třetího Ústavního soudu - str. 304

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.