Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co může očekávat v případě, že se dostane do problémů s plněním povinností spojených s čerpáním dotace.

Kniha poskytne informace o postupech poskytovatele ve vztahu k příjemci dotace v případě, že je zjištěno neplnění povinností ze strany příjemce dotace a o postupech finančního úřadu ve vztahu k příjemci dotace při prověřování případného porušení rozpočtové kázně a stanovení následných „sankcí“.

Kniha je určena pro příjemce dotací ze státních zdrojů, tj. státního rozpočtu včetně evropského spolufinancování, státních finančních aktiv, Národního fondu a státních fondů (v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

autor: Zuzana Strnadová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 19. 3. 2019, 192 stran
ISBN: 978-80-2473-076-9

Cena: 279 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem - str. 7
1. Poskytování účelově určených prostředků z veřejných zdrojů - str. 9 
2. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu dle rozpočtových pravidel - str. 11 
2.1 Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované ze státního rozpočtu - str. 11 
2.2 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu dle rozpočtových pravidel - str. 12
2.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu - str. 23 
2.4 Rozhodnutí o neposkytnutí dotace - str. 38 
2.5 Nové rozhodnutí - str. 40 
3. Problémy s plněním podmínek při použití dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu - str.  41 
3.1 Kdo zodpovídá za plnění podmínek - str. 41 
3.2 Včasné zjištění problémů s plněním podmínek a povinností, změna rozhodnutí - str. 44
3.3 Pozdní zjištění problémů s plněním podmínek - str. 47
4. Kontrolní činnosti poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu - str.  49 
5. Postupy poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu dle rozpočtových pravidel - str.  53 
5.1 Nevyplacení dotace nebo její části dle ustanovení § 14e rozpočtových pravidel - str. 54 
5.2 Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části dle ustanovení § 14f rozpočtových pravidel - str. 64
5.3 Rozdíl mezi opatřením dle ustanovení § 14e rozpočtových pravidel a výzvou dle ustanovení § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel - str. 74 
5.4 Odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci dle ustanovení § 15 rozpočtových pravidel - str. 77 
6. Prostředky poskytované ze státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů - str. 81 
6.1 Prostředky poskytované podle zákona o zaměstnanosti - str. 82
6.2 Prostředky poskytované podle zákona o podpoře výzkumu  - str. 94
7. Prostředky poskytované ze státních fondů  - str. 105
7.1 Poskytování prostředků ze státních fondů  - str. 105
7.2 Poskytování účelově určených prostředků z jednotlivých státních fondů - str. 107 
8. Kompetence finančních úřadů  - str. 121
8.1 Předání podnětu finančnímu úřadu poskytovatelem - str. 123 
8.2 Kontrola ze strany finančního úřadu - str. 125 
9. Porušení rozpočtové kázně - str. 129
9.1 Porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel - str. 130 
9.2 Porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. j) rozpočtových pravidel   - str. 134
9.3 Porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. i) rozpočtových pravidel   - str. 136
9.4 Odvod za porušení rozpočtové kázně  - str. 136
9.5 Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně - str. 154 
9.6 Specifika porušení rozpočtové kázně u příspěvků poskytovaných podle zákona o zaměstnanosti - str.  158 
9.7 Specifika porušení rozpočtové kázně u podpor poskytovaných podle zákona o podpoře výzkumu - str. 160 
9.8 Prominutí odvodu a příslušného penále - str. 160 
Vzor rozhodnutí - str. 165
Literatura - str.  185 
Seznam zkratek - str.  187  

Další nabídka k tématu

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.