Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší.

Velké množství praktických příkladů účtování cizích měn

Tato praktická kniha zpracovává problematiku účetních případů, ve kterých se vyskytují cizí měny, a to od těch nejjednodušších (pokladní příjmy a výdaje a platby pohledávek) až po ty méně časté a složitější (např. nákupy a prodeje pohledávek v cizích měnách). Přehledně vysvětluje, kdy je nutné užít kurzy ze zákona o účetnictví, a ve kterých případech (např. vyúčtování pracovní cesty nebo stanovení výše daňové povinnosti DPH) je nutné užít kurz jiný. Na více než 130 příkladech jsou názorně ukázány nejen správné možnosti zaúčtování, ale tam, kde je to možné, jsou rozebrány i různé varianty účtování s podrobným komentářem. Publikace reaguje nejen na aktuální legislativní změny, ale i na vývoj v interpretacích (např. NÚR nebo Koordinačních výborů). Vysvětluje též případy, kdy se účtování u podnikatelů a neziskových organizací odchyluje, a je proto i dobrým vodítkem pro účetní, které pracují nebo začínají pracovat s oběma skupinami klientů.

Účtování zahraničních pracovních cest

Zvláštní kapitola je věnována cestovním náhradám na zahraničních pracovních cestách – řádnému zaúčtování, ale i správnému stanovení výše a měny cestovních náhrad pomocí příkladů týkajících se pracovních cest do více zemí, do zemí s exotickou cizí měnou, při používání platebních karet a v dalších situacích, které v praxi činí problémy. 

Jak účtovat dotace v cizí měně

Autor se věnuje i otázce vyúčtování dotací poskytnutých v cizí měně, především grantů z EU, a to jak pro podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví, tak pro nestátní neziskové organizace.

Elektronická evidence tržeb

V knize se rovněž objevuje problematika elektronické evidence tržeb v cizích měnách. Součástí knihy je rozbor důsledků nejběžnějších chyb v oblasti účtování cizích měn. Výklad je vždy doplněn citací příslušných zákonů.


autor: RNDr. Petr Beránek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 9. 2020, 296 stran
ISBN: 978-80-7554-279-3

Cena: 419 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Editorial - str. 11
Předmluva autora - str. 12
Poznámky k zapisování příkladů - str. 13
Seznam použitých zkratek - str. 16
Seznam použitých zkratek měn - str. 18
Změny v legislativě od posledního vydání ovlivňující účtování v cizích měnách - str. 19
1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách - str. 20
2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kurzové rozdíly - str. 24
2.1 Kurzové rozdíly - str. 26
1. příklad – Co je kurzovým rozdílem při částečné platbě - str. 30
2. příklad – Co je směnou při platbě na účet vedený v jiné měně - str. 32
2.2 Použití kurzů ČNB - str. 34
3. příklad – Výňatek z účetního předpisu účetní jednotky Naše společnost - str. 37
2.3 Přepočet měn, jejichž denní kurzy ČNB nevyhlašuje - str. 40
4. příklad – Přepočet šrílanských rupií na koruny - str. 41
2.4 Přepočet cizích měn pro jiné účely - str. 42
3. Pokladna a banka - str. 45
5. příklad – Pokladna v amerických dolarech – účtování denním kurzem - str. 46
6. příklad – Pokladna v amerických dolarech – účtování pevným kurzem - str. 50
7. příklad – Převod mezi bankovními účty v eurech - str. 52
8. příklad – Převod eur z jedné pokladny do druhé a následné manko - str. 53
9. příklad – Poskytnutí a vrácení zálohy v maďarských forintech do pokladny - str. 54
10. příklad – Vrácení zálohy v maďarských forintech do pokladny, účtování pevným kurzem - str. 55
11. příklad – Bankovní účet v litevských litasech na přelomu let 2014 a 2015 - str. 55
12. příklad – Drobné litevské litasy zapomenuté v pokladně - str. 56
3.1 Inventarizace valutové pokladny - str. 58
13. příklad – Inventární rozdíl v eurové pokladně - str. 59
4. Pohledávky a závazky - str. 60
4.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku – nejjednodušší případy - str. 60
14. příklad – Vystavená faktura ve švédských korunách, účtování pevným kurzem - str. 60
15. příklad – Vystavená faktura v amerických dolarech, inkasovaná na dolarový účet - str. 62
16. příklad – Přijatá faktura v eurech na pořízení dlouhodobého majetku, zaplacená v eurech z korunového účtu - str. 65
17. příklad – Přijatá faktura v amerických dolarech za nákup materiálu na sklad - str. 67
18. příklad – Přijatá faktura v eurech za licenci (podléhající srážkové dani), placená z eurového účtu - str. 68
19. příklad – Přijatá faktura v kanadských dolarech s plněním podléhajícím zajištění daně - str. 69
4.2 DPH při nákupu zboží z jiné země Evropské unie - str. 70
20. příklad – Pořízení zboží z Německa - str. 72
21. příklad – Pořízení zboží z Německa a vystavení dokladu revers-charge – účtování pevným kurzem - str. 74
22. příklad – Pořízení zboží z Německa a vystavení dokladu revers-charge – účtování denním kurzem - str. 75
23. příklad – Pořízení reprezentace z Německa a vystavení dokladu revers-charge - str. 76
4.3 DPH při nákupu služeb ze zahraničí nebo jiné země Evropské unie - str. 77
24. příklad – Pořízení služby z Rakouska a vystavení dokladu revers-charge - str. 79
4.4 DPH při nákupu zboží ze zahraničí (mimo země Evropské unie) - str. 80
4.5 DPH při plnění v tuzemsku - str. 81
25. příklad – Vystavená faktura s DPH v norských korunách - str. 84
26. příklad – Přijatá faktura s DPH v norských korunách - str. 85
27. příklad – Vystavená faktura s DPH v českých korunách, s platbou v norských korunách - str. 86
28. příklad – Vystavená faktura s DPH v norských korunách, zaplacená v českých korunách - str. 88
29. příklad – Vystavená faktura s DPH v norských korunách, s dohodou o platbě v českých korunách - str. 90
30. příklad – Daňový dobropis v norských korunách - str. 91
4.6 Kurzové rozdíly při účetní uzávěrce - str. 94
31. příklad – Vystavená faktura v amerických dolarech, do rozvahového dne nesplacená - str. 94
32. příklad – Vystavená faktura v amerických dolarech, do rozvahového dne nesplacená – účtování
pevným kurzem - str. 95
33. příklad – Vystavená faktura v eurech, částečně inkasovaná v eurech na eurový účet - str. 96
4.7 Zálohy a postupně splácené pohledávky a závazky - str. 100
34. příklad – Vystavená faktura v eurech, postupně inkasovaná v eurech na eurový účet a následně přeplacená - str. 100
35. příklad – Záloha a zúčtování zálohy – přijatá faktura v anglických librách, zaplacená z účtu vedeného
v librách - str. 102
36. příklad – Daňový doklad DPH na přijatou platbu v eurech - str. 106
37. příklad – Vyúčtování přijaté zálohy s DPH – vyúčtovací faktura v eurech - str. 107
38. příklad – Daňový doklad DPH při změně použití přijaté platby - str. 108
39. příklad – Záloha a zúčtování zálohy – přijatá faktura v anglických librách, zaplacená v librách
z korunového účtu - str. 109
4.8 Dobropisy v cizí měně - str. 111
40. příklad – Dobropis na plnou částku faktury (bez DPH) - str. 115
41. příklad – Částečný dobropis – opravný doklad na plnění podléhající DPH - str. 117
42. příklad – Opravný daňový doklad k přijaté záloze, ze které bylo odvedeno DPH - str. 118
5. Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách - str. 120
5.1 Záloha na výdaje na pracovní cestě a vyúčtování pracovní cesty - str. 121
5.2 Složky cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě, výpočet stravného a kapesného - str. 127
Stravné v jednotlivých zemích v kalendářních letech 2014 až 2020 - str. 138
5.3 Zaúčtování cestovních náhrad - str. 142
43. příklad – Zahraniční pracovní cesta bez zálohy - str. 144
44. příklad – Zahraniční pracovní cesta bez zálohy, s doložením dokladu o směně - str. 146
45. příklad – Zahraniční pracovní cesta se zálohou v eurech - str. 147
46. příklad – Pracovní cesta s poskytnutím platební karty ke korunovému účtu - str. 154
47. příklad – Pracovní cesta s poskytnutím platební karty
k eurovému účtu - str. 157
48. příklad – Pracovní cesta do Ruska se zálohou v eurech - str. 160
49. příklad – Pracovní cesta do Ruska se zálohou v eurech bez dokladu o směně na ruble - str. 163
50. příklad – Pracovní cesta do Ruska se zálohou v rublech - str. 164
51. příklad – Pracovní cesta do Ruska s poskytnutím platební karty - str. 166
52. příklad – Pracovní cesta na Šrí Lanku s poskytnutím platební karty - str. 170
53. příklad – Pracovní cesta s nadlimitním stravným - str. 172
54. příklad – Pracovní cesta do Kinshasy (zahájená v roce 2018, ukončená v roce 2019) - str. 174
55. příklad – Pracovní cesta do Norska (přes více zemí) - str. 174
56. příklad – Pracovní cesta do Francie a Švýcarska - str. 175
57. příklad – Dvě zahraniční pracovní cesty v jednom kalendářním dni - str. 176
5.4 Náhrada za spotřebované pohonné hmoty při použití soukromého vozidla pro služební účely v zahraničí - str. 177
58. příklad – Cestovní náhrady za použití soukromého vozidla v zahraničí - str. 180
59. příklad – Cestovní náhrady za použití soukromého vozidla v zahraničí (dodání více dokladů o čerpání PHM) - str. 181
6. Zápůjčky a úvěry - str. 186
60. příklad – Postupně nabývaný a splácený krátkodobý úvěr ve švýcarských francích - str. 187
61. příklad – Postupně nabývaný a splácený dlouhodobý úvěr - str. 188
62. příklad – Poskytnutá zápůjčka v eurech s dohodou o splácení v českých korunách - str. 189
63. příklad – Poskytnutá zápůjčka v českých korunách vyplacená v eurech - str. 190
64. příklad – Změna měny zápůjčky z eur na dolary - str. 191
65. příklad – Změna měny zápůjčky z eur na koruny - str. 192
66. příklad – Nezaplacené úroky v eurech ze zápůjčky od společníka – fyzické osoby - str. 193
67. příklad – Kapitalizace zápůjčky do vlastního jmění - str. 193
7. Další operace s pohledávkami a závazky - str. 195
7.1 Nákup pohledávky - str. 196
68. příklad – Nákup pohledávky s nominální hodnotou v eurech za koruny - str. 199
69. příklad – Nákup pohledávky s nominální hodnotou v českých korunách za eura - str. 201
70. příklad – Nákup pohledávky s nominální hodnotou v cizí měně za stejnou cizí měnu - str. 203
7.2 Prodej pohledávky - str. 205
71. příklad – Prodej pohledávky v eurech za koruny - str. 205
72. příklad – Prodej pohledávky vyjádřené v korunách za eura - str. 206
73. příklad – Nákup pohledávky v cizí měně s následným prodejem - str. 206
7.3 Započtení pohledávek - str. 207
74. příklad – Zápočet pohledávek ve stejné měně - str. 209
75. příklad – Zápočet pohledávek v různých měnách v souladu s kurzem - str. 210
76. příklad – Zápočet pohledávek v různých měnách v rozporu s kurzem - str. 210
7.4 Tvorba opravných položek k pohledávkám - str. 211
77. příklad – Vytvoření opravné položky k cizoměnové pohledávce - str. 216
78. příklad – Přecenění opravné položky k pohledávce v rámci účetní závěrky - str. 217
79. příklad – Změna daňově neuznatelné opravné položky na daňově uznatelnou opravnou položku - str. 217
7.5 Další účetní případy s pohledávkami a závazky - str. 218
80. příklad – Odpis pohledávky v cizí měně - str. 219
81. příklad – Promlčení pohledávky - str. 221
82. příklad – Odpis pohledávky po vytvoření daňově uznatelné opravné položky - str. 222
83. příklad – Odpis pohledávky po vytvoření daňově neuznatelné opravné položky - str. 223
84. příklad – Vyřazení závazku z účetní evidence - str. 224
85. příklad – Přepočet závazku v cizí měně pro účely zdanění daní z příjmu - str. 225
86. příklad – Přepočet závazku v cizí měně pro účely zdanění daní z příjmu – částečná platba - str. 226
87. příklad – Přepočet závazku v cizí měně pro účely zdanění daní z příjmu – změna měny závazku na koruny - str. 227
88. příklad – Přepočet závazku v cizí měně pro účely zdanění daní z příjmu – změna měny závazku na eura - str. 227
89. příklad – Vklad pohledávky do dceřiné společnosti - str. 228
8. Podíly na společnostech - str. 229
90. příklad – Vklad do české společnosti splácený v eurech - str. 229
91. příklad – Splacení vkladu do zahraniční společnosti - str. 230
92. příklad – Prodej podílu na zahraniční společnosti - str. 231
9. Dotace přijaté v cizí měně - str. 233
93. příklad – Provozní dotace přijatá v eurech na korunový účet - str. 236
94. příklad – Provozní dotace přijatá v eurech na eurový účet, utracená v eurech - str. 240
95. příklad – Provozní dotace přijatá na 2 roky - str. 241
96. příklad – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - str. 244
10. Další účetní případy s cizí měnou - str. 248
97. příklad – Smlouva na audit v cizí měně - str. 249
98. příklad – Náklady na reprezentaci placené v norských korunách - str. 250
99. příklad – Výnosy realizované v zahraničí - str. 251
100. příklad – Mzda zaměstnance v cizí měně- str. 254
101. příklad – Prodej nemovité věci za eura - str. 256
11. Cizí měny v jednoduchém účetnictví spolků a dalších NNO - str. 258
102. příklad – Pokladna v amerických dolarech – účtování denním kurzem - str. 260
103. příklad – Pokladna v amerických dolarech – účtování pevným kurzem - str. 262
104. příklad – Převod mezi bankovními účty v eurech - str. 264
105. příklad – Záloha a vrácení zálohy v maďarských forintech do pokladny - str. 265
106. příklad – Inventární rozdíl v eurové pokladně - str. 266
107. příklad – Vystavená faktura ve švédských korunách - str. 267
108. příklad – Pořízení licence z Rakouska a vystavení dokladu revers-charge - str. 268
109. příklad – Zahraniční pracovní cesta do Německa - str. 269
110. příklad – Přijatá a splácená zápůjčka ve švýcarských francích - str. 272
111. příklad – Zápočet pohledávek ve stejné měně - str. 272
112. příklad – Odpis pohledávky v cizí měně - str. 273
113. příklad – Vyřazení závazku z účetní evidence - str. 273
114. příklad – Provozní dotace přijatá v eurech na korunový účet - str. 274
115. příklad – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - str. 275
12. Virtuální měny - str. 277
116. příklad – Nákup a prodej virtuální měny - str. 279
117. příklad – Prodej služeb za virtuální měnu- str. 281
118. příklad – Nákup za virtuální měnu - str. 283
119. příklad – Těžba virtuální měny - str. 283
13. Důsledky použití chybného kurzu aneb na co si dát hlavně pozor - str. 285
120. příklad – Chyba kurzu při převodu mezi bankovními účty - str. 286
121. příklad – Chyba kurzu při zaúčtování faktury - str. 287
122. příklad – Chyba kurzu při pořízení dlouhodobého majetku z Evropské unie - str. 288
123. příklad – Chyba kurzu při pořízení zboží a služeb z Evropské unie - str. 288
124. příklad – Chyba kurzu při sestavování účetní závěrky - str. 290
125. příklad – Zaúčtovaná zálohová faktura - str. 290

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.