Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v příkladech 2022

Cestovní náhrady v příkladech 2022

Autor v této publikaci podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest).

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech
Dále v této knize autor uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se zejména sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště, zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje nebo postup při jejím neposkytnutí, vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci
Kromě toho autor podrobně komentuje a představuje příklady poskytování cestovních náhrad při výkonu práce z domova (home office), distanční výuce apod. Rovněž uvádí řadu příkladů poskytování cestovních náhrad zaměstnancům-cizincům. Komentář není uveden po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných případů. V publikaci je nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí, přičemž je vždy uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?
Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění k textu i příkladům. Součástí tohoto vydání publikace je rovněž komentář a příklady složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, určení místa nástupu a ukončení pracovní cesty včetně jejího průběhu, náhrad při výkonu práce z domu, pracovních cest tzv. agenturních zaměstnanců, přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance, použití letadel v zahraničí apod. Uvedeny jsou i odkazy na příslušné judikáty a nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad.
autor: Ing. Karel Janoušek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, 464 stran
ISBN: 978-80-7554-346-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní slovo autora- str. 16
Použité zkratky - str. 18
V grafech použité ikony a zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
1.3.1 Cestovní náhrady hradí zaměstnavatel - str. 30
1.3.2 Možná úprava výše cestovních náhrad - str. 31
1.3.3 Daňová uznatelnost cestovních náhrad a oprávněnost čerpání rozpočtu - str. 32
1.3.4 Prokazatelnost - str. 35
1.3.5 Každá pracovní cesta samostatně - str. 38
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 39
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 44
2.3 Zaměstnanci – cizinci - str. 47
2.4 Jiné osoby - str. 52
2.5 Zahraniční experti - str. 57
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 58
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 58
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 60
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 62
4. Pracovní cesty - str. 66
4.1 Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště - str. 72
4.2 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 95
4.3 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 104
4.4 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 107
4.5 Cesty agenturních zaměstnanců - str. 113
5. Ostatní cesty - str. 118
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 118
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 119
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 120
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 122
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 124
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 126
6.1 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 140
6.2 Způsob dopravy - str. 155
6.3 Způsob ubytování - str. 156
6.4 Doba trvání pracovní cesty - str. 156
6.5 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 160
6.6 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 179
6.7 Tiskopis cestovní příkaz - str. 182
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 193
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 194
7.2 Místní hromadná doprava - str. 200
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 212
7.3.1 Vozidlo zaměstnavatele - str. 213
7.3.2 Vozidlo zaměstnance - str. 217
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 244
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 248
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 250
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 255
10. Stravné při tuzemské služební cestě - str. 265
10.1 Výše stravného - str. 267
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 274
10.2.1 Snížení stravného ve státní a příspěvkové sféře - str. 278
10.2.2 Snížení stravného v podnikatelské sféře - str. 279
10.3 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 293
10.4 Stravné, strava, příspěvek na stravování - str. 294
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 299
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 302
11.2 Zahraniční stravné - str. 303
11.2.1 Vznik práva na stravné za cestu na území České republiky - str. 305
11.2.2 Výše zahraničního stravného - str. 306
11.2.3 Doba, za kterou zaměstnanci zahraniční stravné nepřísluší - str. 308
11.2.4 Základní sazba zahraničního stravného - str. 308
11.2.5 Postup při stanovení výše zahraničního stravného - str. 309
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 310
11.3.1 Snížení zahraničního stravného ve státní a příspěvkové sféře - str. 311
11.3.2 Snížení zahraničního stravného v podnikatelské sféře - str. 312
11.4 Příklady - str. 313
11.5 Cesty zaměstnanců cizinců - str. 356
11.6 Kapesné - str. 361
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 368
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 368
12.1.1 Postup při neposkytnutí zálohy - str. 370
12.1.2 Záloha na jiné výdaje - str. 371
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 373
12.2.1 Zjištění výše doplatku nebo přeplatku - str. 376
12.2.2 Používání kurzů v etapě vyúčtování - str. 377
12.3 Používání platebních karet - str. 392
12.3.1 Kurzy pro přepočet měn při použití firemní platební karty - str. 392
12.3.2 Kurzy pro přepočet měn při použití soukromé platební karty - str. 393
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 399
12.4.1 Zaokrouhlování - str. 401
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 409
12.5.1 Používání kurzů při účtování - str. 410
12.5.2 Rozdíly mezi kurzy používanými při vyúčtování a při účtování - str. 414
12.5.3 Valutová pokladna - str. 417
12.6 Souhrnné příklady - str. 423
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 436
14. Další souvislosti - str. 443
14.1 Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad - str. 452
Přílohy - str. 456
Vyhláška č. 462/2021 Sb., platná pro rok 2022 - str. 457
Vyhláška č. 511/2021 Sb., platná pro rok 2022 - str. 463

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.