Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.

Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících oblastí

Čtenáři této publikace jsou předložena dokonce i řešení vybraných souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek i stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2019.

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech

Autor v knize podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění místa pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, zjištění a prokazování stanovení výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postup při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Kromě toho autor v této publikaci podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty a po ní. Komentář je doplněn ne po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných případů. Publikace předkládá nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí; přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění včetně tiskopisů, cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad. Součástí nového vydání publikace jsou další vzory tiskopisů, je rozšířen komentář u složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, přerušení pracovní cesty, snižování stravného apod.

autor: Ing. Karel Janoušek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 504 stran
ISBN: 978-80-7554-184-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str.  str. 17
Použité zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 39
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 43
2.3 Zaměstnanci - cizinci - str. 45
2.4 Jiné osoby - str. 49
2.5 Obchodní a jiné smluvní vztahy - str. 53
2.6 Zahraniční experti - str. 56
2.7 Fyzická osoba - podnikatel - str. 57
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 58
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 58
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 60
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 61
4. Pracovní cesty - str. 66
4.1 Výkon práce - str. 73
4.2 Místo výkonu práce - str. 73
4.3 Pravidelné pracoviště - str. 75
4.4 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 108
4.5 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 116
4.6 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 117
4.7 Pracovní cesty agenturních zaměstnanců - str. 121
5. Ostatní cesty - str. 125
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 125
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 126
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 127
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 129
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 131
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 134
6.1 Rozhodnutí o pracovní cestě - str. 140
6.2 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 151
6.3 Způsob doprav - str. 168
6.4 Způsob ubytování - str. 169
6.5 Doba trvání pracovní cesty - str. 170
6.6 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 174
6.7 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 190
6.8 Tiskopis cestovní příkaz - str. 193
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 203
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 205
7.2 Místní hromadná doprava - str. 211
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 223
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 259
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 263
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 266
8.1 Přechodné ubytování - str. 268
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 271
10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 281
10.1 Výše stravného - str. 282
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 288
10.3 Hodnota stravy poskytnuté na pracovní cestě - str. 303
10.4 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 306
10.5 Stravné podnikatele - str. 306
10.6 Strava, stravné a menu stravenky - str. 307
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 319
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 323
11.2 Zahraniční stravné - str. 326
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 336
11.4 Příklady - str. 337
11.5 Kapesné - str. 382
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 388
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 389
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 393
12.3 Používání platebních karet - str. 410
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 416
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 426
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 452
14. Další souvislosti - str. 458
14.1 Doba výkonu práce a práce přesčas na pracovní cestě - str. 458
14.2 Ostatní souvislosti v příkladech - str. 466
14.3 Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů - str. 479
15. Daň silniční
15.1 Předmět daně silniční - str. 481
15.2 Poplatník daně - str. 483
15.3 Výše daně a zálohy na daň - str. 487
15.4 Příklady - str. 488
Přílohy - str. 493
Vyhláška č. 254/2018 Sb., platná pro rok 2019 - str. 495
Vyhláška č. 333/2018 Sb., platná pro dok 2019 - str. 503

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.