Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.

Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících oblastí

Čtenáři této publikace jsou předložena dokonce i řešení vybraných souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek i stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2019.

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech

Autor v knize podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění místa pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, zjištění a prokazování stanovení výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postup při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Kromě toho autor v této publikaci podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty a po ní. Komentář je doplněn ne po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných případů. Publikace předkládá nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí; přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění včetně tiskopisů, cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad. Součástí nového vydání publikace jsou další vzory tiskopisů, je rozšířen komentář u složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, přerušení pracovní cesty, snižování stravného apod.

autor: Ing. Karel Janoušek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 504 stran
ISBN: 978-80-7554-184-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str.  str. 17
Použité zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 39
2.1 Zaměstnanci - str. 40
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 43
2.3 Zaměstnanci - cizinci - str. 45
2.4 Jiné osoby - str. 49
2.5 Obchodní a jiné smluvní vztahy - str. 53
2.6 Zahraniční experti - str. 56
2.7 Fyzická osoba - podnikatel - str. 57
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 58
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 58
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 60
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 61
4. Pracovní cesty - str. 66
4.1 Výkon práce - str. 73
4.2 Místo výkonu práce - str. 73
4.3 Pravidelné pracoviště - str. 75
4.4 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 108
4.5 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 116
4.6 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 117
4.7 Pracovní cesty agenturních zaměstnanců - str. 121
5. Ostatní cesty - str. 125
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 125
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 126
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 127
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 129
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 131
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 134
6.1 Rozhodnutí o pracovní cestě - str. 140
6.2 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 151
6.3 Způsob doprav - str. 168
6.4 Způsob ubytování - str. 169
6.5 Doba trvání pracovní cesty - str. 170
6.6 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 174
6.7 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 190
6.8 Tiskopis cestovní příkaz - str. 193
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 203
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 205
7.2 Místní hromadná doprava - str. 211
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 223
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 259
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 263
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 266
8.1 Přechodné ubytování - str. 268
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 271
10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 281
10.1 Výše stravného - str. 282
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 288
10.3 Hodnota stravy poskytnuté na pracovní cestě - str. 303
10.4 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 306
10.5 Stravné podnikatele - str. 306
10.6 Strava, stravné a menu stravenky - str. 307
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 319
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 323
11.2 Zahraniční stravné - str. 326
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 336
11.4 Příklady - str. 337
11.5 Kapesné - str. 382
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 388
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 389
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 393
12.3 Používání platebních karet - str. 410
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 416
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 426
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 452
14. Další souvislosti - str. 458
14.1 Doba výkonu práce a práce přesčas na pracovní cestě - str. 458
14.2 Ostatní souvislosti v příkladech - str. 466
14.3 Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů - str. 479
15. Daň silniční
15.1 Předmět daně silniční - str. 481
15.2 Poplatník daně - str. 483
15.3 Výše daně a zálohy na daň - str. 487
15.4 Příklady - str. 488
Přílohy - str. 493
Vyhláška č. 254/2018 Sb., platná pro rok 2019 - str. 495
Vyhláška č. 333/2018 Sb., platná pro dok 2019 - str. 503

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.