Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020

Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.

Komplexní řešení cestovních náhrad včetně souvisejících oblastí

V této publikaci autor uvádí i řešení vybraných souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek, resp. stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání služebních, soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2020.

Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech

Autor v knize podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postup při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně.

Srozumitelné a přehledné členění pro snadnou orientaci

Kromě toho autor v této publikaci podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i související povinnosti zaměstnance. Komentář není uveden po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných případů. V publikaci je nejen řešení vycházející z platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí, přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

Proč zvolit právě tuto publikaci?

Publikace obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění, vzory tiskopisů cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad. Součástí nového vydání publikace je rozšířený komentář a příklady u složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, zjištění pravidelného pracoviště, určení místa nástupu a ukončení pracovní cesty včetně jejího průběhu, náhrad při výkonu práce z domu, pracovních cest tzv. agenturních zaměstnanců, přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance, použití letadel v zahraničí apod. V knize jsou uvedeny i odkazy na příslušné judikáty a nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad.

autor: Ing. Karel Janoušek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, 520 stran
ISBN: 978-80-7554-245-8

Cena: 429 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodní slovo autora - str.  str. 17
Použité zkratky - str. 19
Účty použité v příkladech - str. 20
1. Úvod - str. 21
1.1 Základní předpisy - str. 22
1.2 Základní pojmy - str. 27
1.3 Základní zásady - str. 30
2. Komu cestovní náhrady přísluší - str. 39
2.1 Zaměstnanci - str. 41
2.2 Zaměstnanci z hlediska ZDP - str. 43
2.3 Zaměstnanci - cizinci - str. 46
2.4 Jiné osoby - str. 50
2.5 Obchodní a jiné smluvní vztahy - str. 54
2.6 Zahraniční experti - str. 57
2.7 Fyzická osoba - podnikatel - str. 58
3. Kdy a co zaměstnanci přísluší - str. 59
3.1 Cesty, při nichž zaměstnanci cestovní náhrady přísluší - str. 59
3.2 Druhy cestovních náhrad - str. 61
3.3 Financování cestovních náhrad - str. 62
4. Pracovní cesty - str. 67
4.1 Výkon práce - str. 70
4.2 Místo výkonu práce - str. 75
4.3 Pravidelné pracoviště - str. 77
4.4 Cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh směn - str. 112
4.5 Cesty při práci z domova, na dálku - str. 118
4.6 Cesta zaměstnance k výkonu práce do jeho bydliště - str. 120
4.7 Pracovní cesty agenturních zaměstnanců - str. 124
5. Ostatní cesty - str. 129
5.1 Cestovní náhrady při přeložení zaměstnance - str. 129
5.2 Cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli - str. 130
5.3 Cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání - str. 131
5.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 133
5.5 Cesty k návštěvě člena rodiny - str. 135
6. Podmínky konání pracovní cesty - str. 137
6.1 Rozhodnutí o pracovní cestě - str. 144
6.2 Místo nástupu a ukončení pracovní cesty - str. 155
6.3 Způsob doprav - str. 174
6.4 Způsob ubytování - str. 175
6.5 Doba trvání pracovní cesty - str. 175
6.6 Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance - str. 179
6.7 Vnitřní předpis o cestovních náhradách - str. 196
6.8 Tiskopis cestovní příkaz - str. 199
7. Náhrada jízdních výdajů - str. 209
7.1 Hromadný dopravní prostředek dálkové přepravy a taxislužba - str. 211
7.2 Místní hromadná doprava - str. 217
7.3 Silniční motorová vozidla - str. 228
7.4 Jiný než určený dopravní prostředek - str. 266
7.5 Neurčený dopravní prostředek - str. 270
8. Náhrada výdajů za ubytování - str. 271
8.1 Přechodné ubytování - str. 274
9. Nutné vedlejší výdaje - str. 278
10. Stravné při tuzemské pracovní cestě - str. 286
10.1 Výše stravného - str. 288
10.2 Stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 294
10.3 Hodnota stravy poskytnuté na pracovní cestě - str. 308
10.4 Stravné při výkonu práce v bydlišti - str. 311
10.5 Stravné podnikatele - str. 312
10.6 Strava, stravné a menu stravenky - str. 307
11. Zahraniční pracovní cesty - str. 324
11.1 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě - str. 329
11.2 Zahraniční stravné - str. 330
11.3 Zahraniční stravné při bezplatně poskytnutém jídle - str. 340
11.4 Příklady - str. 343
11.5 Kapesné - str. 391
12. Záloha na pracovní cestu, její vyúčtování, vypořádání a účtování - str. 397
12.1 Záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje - str. 397
12.2 Vyúčtování cestovních náhrad - str. 403
12.3 Používání platebních karet - str. 421
12.4 Vypořádání nároku zaměstnance - str. 428
12.5 Účtování o cestovních náhradách - str. 438
13. Paušalizace cestovních náhrad - str. 464
14. Další souvislosti - str. 471
14.1 Doba výkonu práce a práce přesčas na pracovní cestě - str. 471
14.2 Ostatní souvislosti v příkladech - str. 497
14.3 Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů - str. 494
14.4 Vyslání zaměstnance do zahraničí - str. 495
14.5 Nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad- str. 496
15. Daň silniční - str. 499
15.1 Předmět daně silniční - str. 500
15.2 Poplatník daně - str. 502
15.3 Výše daně a zálohy na daň - str. 505
15.4 Příklady - str. 506
Přílohy - str. 511
Vyhláška č. 254/2018 Sb., platná pro rok 2019 - str. 513
Vyhláška č. 333/2018 Sb., platná pro dok 2019 - str. 519

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.