Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2022

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2022

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce.

Cestovní náhrady prakticky od A do Z
Aktuální znění publikace platné pro rok 2022 popisuje poskytování cestovních náhrad v běžných situacích, ale také ve specifických případech např. při onemocnění zaměstnanců v průběhu pracovní cesty, náhrady poskytované v rámci teambuildingu nebo při přerušení pracovní cesty. Publikace také obsahuje účtování o cestovních náhradách, postupy přepočtu měn, využívání účetních kurzů i kurzů stanovených zákoníkem práce.

Čtenáři v publikaci naleznou také informace o cestovních náhradách poskytovaných zaměstnancům při nadnárodním poskytování služeb v rámci členských států EU v souvislostí se směrnicí 96/71/ES ve znění směrnice 2018/957. Tato problematika je popsána včetně souvisejících příkladů z hlediska zahraničních pracovníků, kteří vykonávají služby na území ČR, ale také z hlediska tuzemských zaměstnavatelů, kteří vysílají zaměstnance do členských států a musí posuzovat, jaké cestovní náhrady jim poskytnou.

Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. Mnohé informace uvedené v publikaci jsou podpořeny řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství. Publikace obsahuje také odkazy nebo i citace judikátů (soudních rozhodnutí) NSS. I když Česká republika nemá zaveden precedenční systém, jsou rozhodnutí vyšších soudů obecně závazná, neboť stejné případy by měly být posuzovány stejně.

V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná plnění, poskytování cestovních náhrad jednatelům a ostatním členům orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance. Zejména při vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty musí zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Jedná se zejména o to, že ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance je potřebné posoudit, ve kterém státě bude odvedena daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Tato problematika je často předmětem dotazů zaměstnavatelů a z toho důvodu byly dotazy a související odpovědi zařazeny do publikace.

Dále publikace obsahuje aktuální informace související s elektromobilitou (využíváním elektromobilů, hybridních i plug-in hybridních vozidel).

Celá řada zaměstnavatelů se zaměstnanci sjednává výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele – např. z bydliště i zaměstnance (tzv. home office). Ve vazbě na tento režim výkonu práce vzniká zaměstnanci nárok na celou řadu plnění – mimo jiné i na cestovní náhrady, i tato problematika bude tedy v publikaci řešena.

Nejčastější pochybení a možné sankce
Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v oblasti cestovních náhrad vyskytují, a možné sankce kontrolních orgánů.

Pro koho je kniha určena?
Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.
autor: Jaroslava Pfeilerová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, 248 stran
ISBN: 978-80-7554-345-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Právní úprava zmíněná v textu - str. 11
Použité zkratky - str. 13
Část první – Cestovní náhrady
1. Zákoník práce – část sedmá - str. 16
Hlava I
Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
§ 151- str. 16
§ 152 - str. 16
§ 153 - str. 37
§ 154 - str. 44
§ 155 - str. 45
Hlava II
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
§ 156 Druhy cestovních náhrad - str. 48
§ 157 - str. 49
§ 158 - str. 50
§ 159 - str. 63
§ 160 - str. 65
§ 161 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 70
§ 162 Náhrada výdajů za ubytování - str. 72
§ 163 Stravné - str. 74
§ 164 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 87
§ 165 - str. 91
§ 166 Druhy cestovních náhrad - str. 92
§ 167 Náhrada jízdních výdajů - str. 93
§ 168 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 94
§ 169 Náhrada výdajů za ubytování - str. 95
§ 170 Zahraniční stravné - str. 96
§ 171 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 106
§ 172 - str. 107
Hlava III
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
§ 173 - str. 109
§ 174 - str. 110
§ 175 Náhrada jízdních výdajů - str. 111
§ 176 Stravné - str. 112
§ 177 - str. 118
§ 178 - str. 123
§ 179 - str. 124
§ 180 - str. 127
§ 181 - str. 129
Hlava IV
Společná ustanovení o cestovních náhradách
§ 182 Paušalizace cestovních náhrad - str. 130
§ 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování - str. 131
§ 184 - str. 161
§ 185 - str. 162
§ 186 - str. 164
§ 187 - str. 164
§ 188 Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců 
se zahraničním zaměstnavatelem - str. 165
§ 189 Zmocňovací ustanovení - str. 166
Hlava V
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
§ 190 - str. 168
2. Mezinárodní vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb - str. 170
Zákoník práce – část třináctá - str. 171
Hlava IX
Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie
§ 319 - str. 171
§ 319a - str. 175
3. Home office - str. 178
4. Cestovní náhrady poskytované členům statutárních orgánů právnických osob - str. 181
5. Cestovní náhrady, které mohou daňově uplatnit podnikající fyzické osoby - str. 189
Část druhá – Související předpisy
Vyhláška č. 511/2021 Sb., 
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 206
Vyhláška č. 462/2021 Sb., 
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 - str. 208
Příloha k vyhlášce č. 462/2021 Sb. - str. 209
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., 
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 219
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. – Způsob určení přepočítací relace - str. 223 
Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 226
Orientační ceny ubytování - str. 237
Výklad k novele § 184 školského zákona (výňatek) - str. 244

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.