Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.

Cestovní náhrady prakticky od A do Z

Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná plnění, poskytování cestovních náhrad jednatelům a ostatním členům orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance.

Nejčastější pochybení a možné sankce

Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v této oblasti vyskytují, možné sankce kontrolních orgánů a na související judikaturu.

Pro koho je kniha určena?

Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.

autor: Jaroslava Pfeilerová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 1. 2019, 192 stran
ISBN: 978-80-7554-183-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Právní úprava zmíněná v textu - str. 10
Použité zkratky - str. 11
Část první – Cestovní náhrady
1. Zákoník práce – část sedmá - str. 14
Hlava I
Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci  souvislosti s výkonem práce

§ 151 - str. 14
§ 152 - str. 14
§ 153 - str. 27
§ 154 - str. 29
§ 155 - str. 31
Hlava II
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
§ 156 Druhy cestovních náhrad - str. 33
§ 157 - str. 34
§ 158 - str. 34
§ 159 - str. 44
§ 160 - str. 45
§ 161 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 48
§ 162 Náhrada výdajů za ubytování - str. 50
§ 163 Stravné - str. 52
§ 164 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 63
§ 165 - str. 65
§ 166 Druhy cestovních náhrad - str. 67
§ 167 Náhrada jízdních výdajů - str. 68
§ 168 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny - str. 69
§ 169 Náhrada výdajů za ubytování - str. 70
§ 170 Zahraniční stravné - str. 71
§ 171 Náhrada nutných vedlejších výdajů - str. 80
§ 172 - str. 81
Hlava III
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
§ 173 - str. 84
§ 174 - str. 84
§ 175 Náhrada jízdních výdajů - str. 85
§ 176 Stravné - str. 86
§ 177 - str. 91
§ 178 - str. 93
§ 179 - str. 93
§ 180 - str. 96
§ 181 - str. 98
Hlava IV
Společná ustanovení o cestovních náhradách

§ 182 Paušalizace cestovních náhrad - str. 99
§ 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování - str. 100
§ 184 - str. 115
§ 185 - str. 116
§ 186 - str. 117
§ 187 - str. 118
§ 188 Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem  - str. 119
§ 189 Zmocňovací ustanovení  - str. 120
Hlava V
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce

§ 190 - str. 121
2. Cestovní náhrady poskytované členům statutárních orgánů právnických osob - str. 123
3. Cestovní náhrady, které mohou daňově uplatnit podnikající fyzické osoby - str. 130
Část druhá – Související předpisy
Vyhláška č. 333/2018 Sb.,
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel  stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot ro účely poskytování cestovních náhrad  - str. 144
Vyhláška č. 254/2018 Sb.,
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 - str. 146
Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb. - str. 147
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb.,
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů - str. 157
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. – Způsob určení přepočítací relace - str. 162
Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 165
Orientační ceny ubytování - str. 178
Výklad k novele § 184 školského zákona (výňatek) - str. 188

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.