Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Česká republika jako laický stát

Česká republika jako laický stát

Monografie se věnuje komplikovanému vztahu českého státu k církvím a náboženským společnostem, který na jedné straně reprezentuje staletí úsilí o odluku státu od církví (především římskokatolické) a na druhé straně stejně dlouho trvající boj o náboženskou svobodu. Konflikt státu s církvemi je nejdéle probíhající „válkou“ v dějinách lidstva, reprezentující antagonismus mezi mocí světskou a duchovní. Stát a církev se v různých časových periodách mohou podobat symbiontu, ale ve skutečnosti představují ostře konkurenční organismy, jejichž dlouhodobá bezproblémová a nekonfliktní koexistence prakticky není možná. Byl to právě stát, který se v evropském prostoru, pod mocenským tlakem moci duchovní, v dobách středověku znovu zrodil jako bájný pták Fénix z popela římského impéria, aby prostřednictvím permanentního konfliktu s „Bohem“ nabídl konkurenční alternativu, tj. rozumně organizovaný život pozemský. Přes zjevnou důležitost a aktuálnost tématu se vztahům státu s církvemi a náboženskými společnostmi soudobá česká ústavněprávní teorie příliš nevěnuje.Kniha je rozdělena do celkem šesti rozsáhlých kapitol obsahujících jak ústavněprávní a státovědné aspekty vztahu státu s církvemi, tak i lidskoprávní teorii ve vztahu k náboženské svobodě. Čtenář nalezne i rozsáhlou historicko-právní analýzu dějin vztahu státních útvarů dříve se rozprostírajících na území dnešní České republiky s církvemi a ostatními náboženskými společnostmi (především židovskými a muslimskými). Český model vztahu státu s církvemi je srovnáván s dopodrobna analyzovanými modely německého kooperačního státu a laického státu ve Francouzské republice.

autor: Petr Karola; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 12. 2022, 332 stran
ISBN: 978-80-7676-454-5

Cena: 725 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. VIII
1. Úvod - str. 1
2. Základní pojmy - str. 5
2.1. Sekularizace - str. 5
2.2. Desekularizace (deprivatizace) - str. 7
2.3. Laïcité - str. 9
2.4. Církve a náboženské společnosti - str. 12
2.4.1. Církev - str. 12
2.4.2. Náboženské společnosti - str. 13
3. Vztah mezi státem a církvemi v moderní době – nástin hlavních modelů určujících úvahy ve střední Evropě - str. 15
3.1. Odluka a její typy a modely - str. 15
3.1.1. Francie – vývoj laického modelu - str. 21
3.1.1.1. První odluka - str. 21
3.1.1.2. Druhá odluka - str. 24
3.1.1.3. Současný stav - str. 27
3.1.2. Německo – vývoj kooperačního modelu - str. 44
3.1.2.1. Historie - str. 44
3.1.2.2. Současný stav - str. 54
4. Historie vztahu státu a společnosti k církvím a náboženským společnostem na území zemí tzv. Koruny české a Československa - str. 73
4.1. Cézaropapismus, papocesarismus a boj o investituru - str. 74
4.2. Husitské hnutí, reformace a trauma Bílé hory - str. 77
4.2.1. Husitství - str. 77
4.2.2. Reformace - str. 85
4.2.3. Bílá hora - str. 90
4.2.4. Protireformace a rekatolizace - str. 94
4.3. Tereziánské a josefínské reformy - str. 100
4.4. Přechod ke konstitucionalismu a rakouský konfesní stát - str. 105
4.5. Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, jejich vztah k církvi - str. 114
4.6. Československá republika - str. 117
4.7. Cesta ke druhé republice – ofenzivní nástup katolicismu - str. 134
4.8. Druhá světová válka – okupace, kolaborace a odboj - str. 142
4.8.1. Slovenský štát - str. 147
4.9. Období konce války až do roku 1949 - str. 152
4.10. Období vlády Komunistické strany Československa 1950–1989 - str. 173
5. Česká republika jako laický stát - str. 185
5.1. Souvislosti a dopady revoluce 1989, sčítání věřících - str. 185
5.2. Ústava České republiky - str. 190
5.3. Listina základních práv a svobod - str. 196
5.3.1. Základ odluky v Listině - str. 196
5.3.2. Náboženská svoboda - str. 206
5.3.2.1. Forum internum - str. 206
5.3.2.2. Forum externum - str. 221
5.3.2.3. Shrnutí dosavadních poznatků - str. 232
5.4. Církevní zákon - str. 234
5.4.1. Historie - str. 234
5.4.2. Rozbor zákona o církvích a náboženských společnostech - str. 236
5.5. Sekularizace školství, náboženské symboly - str. 246
5.5.1. Církevní školství a stát - str. 246
5.5.2. Náboženské symboly nejenom na školách - str. 252
5.6. Církevní majetek a financování činností církví - str. 258
5.7. Aktuální stav vztahu státu s církvemi a náboženskými společnostmi - str. 269
6. Závěr - str. 281
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 291
Věcný rejstřík - str. 317

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.