Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech.

Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci bytů byli u vás spokojeni? Pak právě pro Vás je tato kniha.

Nejedná se jen o výčet všech právních předpisů, kterými se máte řídit. Autoři se soustředili na nejdůležitější otázky, které často přinášejí problémy, a nebáli se přijít s výkladem nové legislativy, jejíž judikatura se teprve ustaluje. Kniha vás srozumitelně a prakticky seznámí se vším, co by pronajímatel nebo investor v oblasti realit měl znát, a to v širších daňových a právních souvislostech. Přes specifické zaměření na bytový fond naleznete v publikaci také odpovědi obecnějšího charakteru, nejen k bytovým domům. Například celá kapitola daní je zpracována komplexněji, k nemovitostem jako takovým.

Cílem knihy je poradit čtenářům, jak snížit rizika pronájmu, získat optimální výnos a současně dosáhnout toho, aby i nájemníci nebo vlastníci bytů byli spokojeni se službami, které jim poskytujete, a rádi v domě bydleli. Kniha je díky své aktuálnosti, komplexnímu pojetí problematiky vlastnictví bytového fondu, zaměřením na časté chyby a příklady z praxe autorů ojedinělou publikací na současném knižním trhu.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání knihy vychází z právního stavu k 1. 11. 2021. Daňová kapitola je zpracována k 1. 1. 2022 dle stavu legislativy pro rok 2022 známého k 30. 11. 2021. 

autoři: Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold,; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 24. 3. 2022, 382 stran
ISBN: 978-80-7676-275-6

Cena: 1 089 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XV
Předmluva - str. XVII
1 Nemovitost jako investice  - str. 1
1.1 Investice obecně - str. 1
1.2 Investice do nemovitostí v době ekonomické krize - str. 1
1.3 Proč investovat do nemovitostí v každé době? - str. 2
1.4 Diverzifikace podnikatelského rizika - str. 3
1.5 Inflace – strašák budoucnosti - str. 3
1.6 Způsoby řešení bytové krize ve světě i u nás - str. 4
1.7 Využití realitní kanceláře při prodeji/koupi nemovitosti - str. 6
1.8 Realitní podnikání je vázanou živností - str. 10
1.9 Pronájem nemovitosti - str. 11
1.10 Bydlení ve vlastním nebo v nájmu? Dostupnost vlastního bydlení. Riziko neúměrného zadlužení. - str. 12
1.11 Investovat do nemovitosti za účelem bydlení, nebo pronájmu? - str. 16
1.11.1 Základem je dobře napsaná nájemní smlouva - str. 16
1.11.2 Vliv pandemie na proces vyjednávaní nájemních smluv u komerčních prostor - str. 18
1.11.3 Kapitálový výnos z investice - str. 18
1.11.4 Výnos z nájemného - str. 19
1.11.5 Zásada povrch ustupuje půdě, právo stavby - str. 21
1.11.6 Krátkodobý, nebo dlouhodobý pronájem? - str. 21
1.11.7 Pronajímat byt zařízený, nebo bez zařízení? - str. 23
1.11.8 Máte vnitroblok? A co s ním? - str. 23
1.11.9 Mám koupit byt starší, nebo nový? - str. 24
1.11.10 Kdo je to developer? - str. 25
1.12 Pozemky - str. 26
1.13 Byt v osobním vlastnictví, nebo družstevní? - str. 27
1.14 Společenství vlastníků jednotek (SVJ) - str. 29
1.15 Malý pohled do historie SVJ - str. 30
1.15.1 Převod a přechod vlastnického práva k jednotce - str. 30
1.15.2 Rizika plynoucí z členství v SVJ - str. 32
1.16 Principy fungování Společenství vlastníků jednotek - str. 33
1.16.1 Orgány SVJ, jejich kompetence, povinnosti - str. 35
1.16.2 Hospodaření SVJ - str. 37
1.16.3 Základní práva a povinnosti vlastníka jednotky - str. 40
1.17 Bytová družstva - str. 44
1.17.1 Právní úprava a charakteristika bytových družstev - str. 45
1.17.2 Výše „nájemného“ u družstevních bytů - str. 45
1.17.3 Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví - str. 46
1.17.4 Bytové družstvo a SVJ v témže domě - str. 46
1.18 Úvěrové financování pořízení nemovitosti - str. 47
1.18.1 Hypotéky - str. 48
1.18.2 Stavební spoření - str. 50
1.18.3 Úvěry ze státního fondu rozvoje bydlení - str. 51
1.19 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 52
2 Koupit, nebo nekoupit danou nemovitost  - str. 54
2.1 Hodnota bytu a bytového domu - str. 54
2.2 Co je to nemovitá věc - str. 54
2.3 Co je to oceňování - str. 55
2.4 Ocenění rezidenčních nemovitostí - str. 56
2.5 Postupy ocenění a různé druhy hodnot či cen - str. 56
2.5.1 Druhy hodnot či cen - str. 57
2.5.2 Postupy (metody) ocenění - str. 59
2.6 Hodnototvorné faktory rezidenčních nemovitostí - str. 62
2.7 Příklad ocenění bytového domu tržní hodnotou - str. 66
2.8 Vyhodnocení investice - str. 67
2.9 Trendy na českém rezidenčním trhu - str. 69
2.10 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 70
3 Katastr nemovitostí - str. 73
3.1 Katastr nemovitostí - str. 73
3.1.1 Katastr nemovitostí dnes - str. 73
3.1.2 Katastr nemovitostí – kousek historie - str. 73
3.1.3 Správa katastru nemovitostí - str. 74
3.1.4 Členění údajů evidovaných v katastru nemovitostí - str. 74
3.2 Údaje v katastru nemovitostí - str. 75
3.2.1 List vlastnictví - str. 75
3.2.2 Katastrální mapa - str. 76
3.2.3 Sbírka listin - str. 77
3.2.4 Dálkový přístup do katastru nemovitostí - str. 77
3.3 Podání na katastr - str. 78
3.4 Služba hlídání katastru nemovitostí - str. 79
3.5 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 80
4 Struktura a obnova bytového fondu - str. 81
4.1 Vývoj a struktura bytového fondu - str. 81
4.2 Pojmy obytná a podlahová plocha - str. 82
4.3 Pasporty bytů - str. 84
4.3.1 Krátký pohled do historie pasportizace - str. 84
4.3.2 Význam pasportizace - str. 85
4.4 Fasády domů - str. 86
4.5 Inspektoři nemovitostí - str. 87
4.5.1 Význam inspekce nemovitostí před koupí nebo opravou - str. 88
4.5.2 Nejčastější závady starších bytových domů - str. 88
4.6 Kolaudace a rekolaudace - str. 91
4.7 Novela stavebního zákona - str. 92
4.8 Udržovací práce bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení - str. 92
4.8.1 Udržovací práce bez ohlášení - str. 93
4.8.2 Stavební povolení, ohlášení - str. 94
4.9 Co je třeba ke stavebnímu povolení? - str. 94
4.10 Náklady spojené s opravou nebo rekonstrukcí - str. 95
4.11 Dodavatelé stavebních prací - str. 95
4.11.1 Neobyvatelnost domu v době přestavby - str. 98
4.11.2 Podpory státního fondu rozvoje bydlení - str. 99
4.12 Zákaz vytápění neefektivními kotly, státní podpora - str. 100
4.13 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 100
5 Ekonomika nájemního bydlení - str. 102
5.1 Nájemní bydlení – úvod do problematiky - str. 102
5.1.1 Základní pojmy a jejich význam - str. 103
5.1.2 Pojmy náklady prosté reprodukce a místně obvyklé nájemné - str. 105
5.1.3 Amortizace (odpisy), technické zhodnocení - str. 106
5.1.4 Sjednání a úprava nájemného po deregulaci - str. 107
5.1.5 Inflace, inflační doložka - str. 108
5.2 Faktory ovlivňující výši nájemného ve vztahu k domu - str. 109
5.2.1 Dům jako investice - str. 110
5.2.2 Byt jako investice - str. 111
5.3 Kde investovat do bydlení - str. 112
5.4 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 113
6 Jak efektivně pronajmou nemovitost - str. 114
6.1 Sledujte nové trendy - str. 115
6.2 Než přijde zájemce na prohlídku… - str. 115
6.3 Kompetence nájemce k bydlení - str. 115
6.4 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 119
7 Správa bytového fondu - str. 120
7.1 Rozsah správy bytového fondu - str. 120
7.1.1 Oznamovací povinnost nájemce - str. 122
7.1.2 Trvalý pobyt nájemce v domě - str. 123
7.2 Evidence plateb nájemného a záloh na služby - str. 125
7.3 Způsob zabezpečení správy bytového fondu - str. 126
7.3.1 Vykonávání správy vlastníkem nemovitosti - str. 127
7.3.2 Správa cizího majetku - str. 128
7.4 Software pro správu nemovitostí - str. 130
7.5 Návrat domovníků? - str. 131
7.6 Převzetí nebo zpětvzetí správy domu - str. 132
7.7 Vytváření konečné podoby smlouvy – rizika, doporučení - str. 132
7.8 Zastupování vlastníka na základě plné moci - str. 134
7.9 Ekonomická správa nemovitostí efektivně - str. 134
7.10 Evidenční list k bytu - str. 136
7.11 Optimalizace technické správy nájemních domů - str. 136
7.12 Technické zabezpečení a kontrola vstupu do objektu - str. 138
7.12.1 Kamerové systémy - str. 138
7.12.2 Digitální dveřní kukátka - str. 140
7.12.3 Zabezpečení vchodových dveří do objektu - str. 140
7.12.4 Pár rad k zajištění nemovitosti v době vaší nepřítomnosti - str. 141
7.13 Revize a kontroly technických zařízení v bytových domech - str. 142
7.13.1 Povinnosti vlastníků bytových domů - str. 142
7.13.2 Povinnosti nájemníků a vlastníků bytů - str. 145
7.14 Kdo hradí náklady na opravy v pronajatém bytě? - str. 145
7.15 Investice nájemcem do oprav bytu - str. 149
7.16 Výtahy – současný stav úrovně bezpečnosti - str. 149
7.17 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 152
8 Smluvní vztahy - str. 153
8.1 Zákon a smlouva - str. 153
8.1.1 Základní zásady občanského zákoníku - str. 154
8.1.2 Neplatnost ujednání - str. 155
8.1.3 Právní jednání a vznik smlouvy obecně - str. 155
8.1.4 Spoluvlastnictví - str. 156
8.1.5 Dědictví - str. 157
8.2 Předsmluvní jednání - str. 158
8.3 Smluvní strany - str. 158
8.3.1 Pronajímatel - str. 159
8.3.2 Nájemce - str. 159
8.3.3 Členové nájemcovy domácnosti - str. 162
8.4 Předmět nájmu - str. 163
8.5 Účel a užití předmětu nájmu - str. 163
8.6 Doba nájmu - str. 165
8.7 Platby nájemce - str. 166
8.7.1 Nájem - str. 166
8.7.2 Jistota - str. 167
8.7.3 Smluvní pokuta - str. 167
8.7.4 Služby - str. 169
8.7.5 Splatnost - str. 170
8.7.6 Vyúčtování služeb - str. 170
8.7.7 Ostatní platby - str. 171
8.8 Povinnosti stran - str. 171
8.9 Vznik a zánik smlouvy - str. 172
8.10 Převzetí a vrácení předmětu nájmu - str. 176
8.11 Smrt nájemce - str. 177
8.12 Opuštění bytu nájemcem - str. 179
8.13 Předkupní právo nájemce - str. 179
8.14 Podnájem - str. 180
8.15 seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 181
9 Služby poskytované s užíváním bytových a nebytových prostor v domě - str. 182
9.1 Povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie, dálkové odečty - str. 182
9.2 Rozúčtování služeb - str. 185
9.3 Zákon č. 67/2013 Sb. - str. 186
9.4 Písemné ujednání o rozúčtování služeb v domě – pravidla - str. 187
9.5 Rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody - str. 203
9.6 Rozúčtování nákladů na teplo a vodu v zúčtovací jednotce, která je osazena bytovými předávacími stanicemi - str. 210
9.7 Rozúčtování nákladů na poskytnutí teplé vody v zúčtovací jednotce - str. 211
9.8 Rozúčtování nákladů na vodné a stočné v zúčtovací jednotce - str. 213
9.9 Rozúčtování ostatních domovních nákladů - str. 215
9.10 Vyhláška č. 376/2021 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům - str. 216
9.11 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 220
10 Pohledávky - str. 222
10.1 Pohledávka smluvní - str. 222
10.1.1 Nájemné - str. 222
10.1.2 Jistota - str. 222
10.1.3 Náklady na služby spojené s bydlením - str. 223
10.1.4 Smluvní pokuta - str. 223
10.2 Pohledávky mimosmluvní - str. 224
10.3 Vymáhání pohledávek soudní cestou - str. 224
10.3.1 Před zahájením žaloby - str. 225
10.3.2 Žaloba - str. 226
10.3.3 Soudní proces - str. 227
10.4 Rozhodčí řízení - str. 229
10.5 Exekuce - str. 230
10.6 Insolvence - str. 231
11 Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB - str. 233
11.1 Kdo musí mít PENB - str. 233
11.2 Klasifikační třídy - str. 236
11.3 seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 236
12 Pojištění – ochrana majetku vlastníka  - str. 237
12.1 Vývoj a změny v odvětví - str. 237
12.2 Proč sjednat pojištění bytového domu - str. 238
12.2.1 Právní předpisy - str. 238
12.2.2 Jak se orientovat na pojistném trhu - str. 239
12.2.3 Nejen práva, ale i povinnosti - str. 240
12.2.4 Výběr pojišťovacího poradce - str. 240
12.2.5 Parametry ovlivňující výši pojistného - str. 241
12.3 Pojištění nemovitosti - str. 243
12.3.1 Povodeň a záplava - str. 243
12.3.2 Živelní a další pojištění - str. 244
12.3.3 Odcizení a vandalismus - str. 245
12.4 Pojištění odpovědnosti - str. 246
12.4.1 Pojištění povinnosti k náhradě újmy - str. 247
12.4.2 Odpovědnost statutárního orgánu bytového domu - str. 248
12.5 Asistenční služby - str. 249
12.5.1 Technická asistence - str. 249
12.5.2 Právní asistence - str. 250
12.6 Sjednání pojistné smlouvy - str. 250
12.7 Pojistná událost - str. 252
12.8 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 254
13 Poradenství a vzdělávání v oblasti nemovitostí  - str. 255
13.1 Komerční poradenství - str. 255
13.2 Bezplatné poradenství poskytované státní správou - str. 255
13.3 Poradenství a vzdělávání poskytované neziskovými organizacemi - str. 255
13.3.1 Občanské sdružení majitelů domů v ČR - str. 256
13.3.2 Asociace realitních kanceláří v ČR - str. 257
13.3.3 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí - str. 257
13.3.4 Asociace inspektorů nemovitostí - str. 258
13.3.5 Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu - str. 258
13.3.6 Asociace energetických specialistů - str. 258
13.3.7 Sdružení BD a SVJ - str. 259
13.3.8 Šance pro budovy - str. 259
13.3.9 Asociace kominíků - str. 260
13.3.10 Česká společnost pro rozvoj bydlení - str. 260
13.3.11 Akademie pro bytové domy - str. 260
13.3.12 E-magazín – ZDARMA pro vás - str. 260
13.3.13 Unie výtahového průmyslu - str. 260
13.3.14 České sdružení pro technická zařízení - str. 261
13.4 Seznam použitých a doporučených zdrojů - str. 261
14 Zákony a co v nich hledat - str. 262
14.1 Občanský zákoník - str. 262
14.2 Zákoník práce - str. 264
14.3 Zákon o daních z příjmů - str. 265
14.4 Stavební zákon - str. 265
14.5 Zákon o službách v souvislosti s nájmem - str. 266
14.5.1 Předpisy o požární ochraně - str. 266
14.5.2 Zpracování osobních údajů - str. 267
14.5.3 Uplatnění pohledávek - str. 267
14.5.4 Ochrana životního prostředí - str. 267
14.5.5 Označení a cena nemovitosti - str. 268
14.5.6 Elektronická komunikace - str. 268
14.5.7 Skartace a archivace dokumentů - str. 269
14.5.8 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 270
15 Nemovitosti a daně - str. 272
15.1 Daň z nemovitých věcí - str. 274
15.1.1 Předmět daně, osvobození od daně - str. 274
15.1.2 Poplatníci, daňové přiznání, příslušnost - str. 276
15.1.3 Základ daně, sazba daně, daň - str. 278
15.2 Daň z příjmů fyzických osob - str. 281
15.2.1 Příjmy od daně osvobozené, osvobozený prodej nemovitostí - str. 282
15.2.2 Příjmy zdaněné, zdaněný prodej nemovitostí - str. 292
15.2.3 Úvěry a úroky - str. 293
15.2.4 Příjmy z nájmu nemovitosti - str. 296
15.2.5 Vybrané výdaje - str. 303
15.2.6 Spoluvlastnictví nemovitosti - str. 323
15.2.7 Nerezident, vlastník nemovitosti, fyzická osoba - str. 324
15.3 Daň z příjmů právnických osob, DPPO - str. 325
15.3.1 Veřejně prospěšní poplatníci - str. 328
15.3.2 Bytová družstva a spol. s r.o. - str. 329
15.3.3 Společenství vlastníků jednotek (SVJ) - str. 329
15.4 Nemovitosti a právnická/fyzická osoba - str. 331
15.4.1 Právnická osoba – s. r. o. - str. 332
15.4.2 Fyzická osoba - str. 334
15.5 Daň z přidané hodnoty - str. 334
15.5.1 Dodání – Převod nemovité věci uskutečněné plátcem DPH - str. 337
15.5.2 Výstavba a dodání stavby pro sociální bydlení - str. 339
15.5.3 Stavebně montážní práce na dokončené stavbě pro bydlení a sociální bydlení - str. 341
15.5.4 Přenos DPH u nemovitých věcí - str. 341
15.5.5 Nájem nemovitých věcí osvobozený a zdaněný - str. 342
15.5.6 Neplátce – plátce DPH? - str. 343
15.5.7 Nárok na odpočet daně, korekce u některých odpočtů - str. 345
15.6 Daň silniční - str. 347
16 Budeme schopni si vydělat na bydlení? - str. 348
16.1 Bydlení jako uspokojování jedné ze základních životních potřeb lidského jedince - str. 348
16.2 Růst ceny a komfortu bydlení v důsledku postupné urbanizace a uplatňování „veřejného ekologického“ zájmu - str. 349
16.3 Nekontrolovaný růst populace a veřejný zájem - str. 350
16.4 Rostoucí cena bydlení podporuje rozvoj nájemního bydlení - str. 352
16.5 Kompetence k bydlení - str. 352
16.6 Cena bydlení - str. 352
16.7 Náklady prosté reprodukce bytového fondu (NPR) a další služby - str. 353
16.8 Stanovení ceny bydlení u kolektivních vlastníků - str. 354
16.9 Privilegované bydlení v „sociálních“ obecních bytech - str. 355
16.10 Kromě NPR musí nájemník platit i vlastní nájemné - str. 355
16.11 U vlastnického bydlení musí uživatel kromě NPR zaplatit i kupní cenu nemovitosti - str. 356
16.12 Zajišťování přístupu k bydlení - str. 357
16.13 Jak je to s nedostatkem bytů - str. 358
16.14 Místně obvyklá neboli tržní cena bydlení – „sociální a dostupné bydlení“ - str. 358
16.15 Srovnání vlastnického a nájemního bydlení - str. 359
16.16 Vývoj politiky bydlení od dvacátého století - str. 360
Přílohová část  - str. 363
Rejstřík  - str. 372

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.