Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné známky, ochranu osobnosti a specifické modely ochrany rozhlasových pořadů. Na co si dát pozor u vypořádání práv pro rozhlasový program? Jak ošetřit smluvní vztahy s moderátory? Jaké právní postavení má zvukař či rozhlasový režisér? Lze chránit playlist nebo formát rozhlasového pořadu? Co všechno se v autorském právu v Evropské unii, v Česku a na Slovensku změnilo v posledních několika letech a jak to ovlivnilo rádia? Kniha u každého probíraného tématu přináší srovnání české a slovenské právní úpravy s odkazy na zákony a také na evropské právní normy a četné rozsudky. 

Autor má mnohaleté zkušenosti rozhlasového právníka i moderátora, zkušenosti ze soukromého rádia, z rádia veřejné služby i z právního prostředí Evropské vysílací unie a v knize zúročil mnohaleté zaměření své praxe, akademické výuky a publikační a výzkumné práce na práva duševního vlastnictví se zaměřením na rozhlasové vysílání.

Publikace je napsána tak, aby byla pomůckou pro právnickou veřejnost, ale aby byla srozumitelná a prakticky použitelná i pro střední a vyšší management českých a slovenských rozhlasových vysílatelů.


autor: Marek Beneš; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 7. 2020, 194 stran
ISBN: 978-80-7502-445-9

Cena: 350 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Úvod - str. 13
Vymezení některých pojmů - str. 16
Terminologie uvádění právních předpisů a jazyková terminologie - str. 20
1. Soukromé právo v rozhlasovém vysílání - str. 21
1.1 Relevance rádia jako média pro počátek 21. století - str. 21
1.2 Systém členění práva s ohledem na rozhlasové vysílání - str. 25
1.3 Vymezení veřejnoprávní a soukromoprávní oblasti rozhlasového vysílání - str. 31
2. Ochrana osobnosti v rozhlasovém vysílání - str. 35
3. Právo duševního vlastnictví v rozhlasovém vysílání - str. 41
3.1 Autoři a autorská díla v rozhlasovém programu - str. 41
3.1.1 Zpravodajství a publicistika - str. 45
3.1.2 Reklamy a anonce - str. 47
3.1.3 Drobné programové prvky; zvukaři - str. 49
3.1.4 Hudební playlisty; režiséři - str. 54
3.1.5 Právní problematika zpracování hudebních děl v rozhlasovém programu; remixy a coververze - str. 58
3.1.6 Využití výjimek a omezení práva autorského v rozhlasovém vysílání; problematika hudebních a filmových ukázek - str. 63
3.2 Související práva v rozhlasovém programu - str. 70
3.2.1 Výkonní umělci - str. 71
3.2.2 Právní postavení moderátorů - str. 72
3.2.3 Společný zástupce výkonných umělců - str. 77
3.2.4 Práva výrobců záznamu v rozhlasovém vysílání - str. 79
3.2.5 Práva vysílatele - str. 80
3.3 Ochranné známky ve vysílání - str. 88
4. Změny v autorském právu - str. 97
4.1 Prodloužení doby ochrany uměleckých výkonů a zvukových záznamů - str. 99
4.2 Digitalizace archivů a osiřelá díla - str. 107
4.3 Kolektivní správa práv - str. 109
4.4 Rozšířená kolektivní správa - str. 113
4.5 Problematika geoblockingu v autorském právu - str. 119
4.6 Ostatní změny v autorském právu na Slovensku a v Česku - str. 130
4.7 Přeshraniční přenositelnost online služeb - str. 131
4.8 Druhý copyrightový balíček - str. 134
5. Europeizace autorského práva - str. 140
6. Vysílatel jako tvůrce obsahu - str. 150
6.1 Smluvní úprava vztahů vysílatele s tvůrci programu - str. 150
6.2 Zaměstnanecká díla a výkony versus nezávislá povolání v rádiu - str. 162
7. Ochrana rozhlasových pořadů, relací a formátů - str. 165
Závěr - str. 171
Seznam použité literatury - str. 183
Abstrakt - str. 193
O autorovi - str. 194

Další nabídka k tématu

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Roman Horáček a kolektiv - C. H. Beck

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na ... pokračování

Cena: 760 KčKOUPIT

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.