Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
S přihlédnutím k šíři tématu, které je aktuální jak pro akademickou sféru, tak
pro aplikační praxi, je dán prostor jak příspěvkům povahy primárně
vědecké, tak příspěvkům zaměřeným spíše na poznatky z aplikační praxe, v nichž
je poukazováno na nedostatky faktické a praktické tak, jak je zástupce příslušného
segmentu vnímá.
Z povahy věci, jelikož je v oblasti atypických forem zaměstnávání řada otázek
diskusních, se názory autorů v mnohém různí. Některé přístupy mohou být hraniční
až provokující, ve své podstatě však vždy poukazují na konkrétní problém, či moment,
jež je vnímán autorem, a zpravidla i prostředím, v němž autor působí, jako
problematický; každý čtenář sám jistě posoudí, které z argumentů, které při konferenci
(prodchnuté duchem svobodné diskuze typické pro akademickou půdu) zazněly,
právě jeho svým významem oslovují.
Věříme, že předkládaný sborník splní svůj účel, jímž je vyvolání intenzivnějšího
diskurzu nad problematikou atypických forem zaměstnání a nad jejím dalším směřováním.

autoři: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 1. 2016, 336 stran
ISBN: 978-80-7478-975-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:
A. Obecně k atypickým formám zaměstnávání
A.1 Některé aspekty atypických zaměstnání a zaměstnanosti z pohledu individuálního i kolektivního pracovního práva - str. 11
A.2 Možnosti atypických foriem výkonupráce v slovenskom Zákonníku práce - str. 21
A.3 Atypická zaměstnání z pohledu tzv. sociální turistiky v Evropské unii - str. 33
A.4 Atypická zaměstnání z pohledu osob pečujících o děti - str. 50
A.5 Atypické formy zaměstnávání v České republice a zásada rovného zacházení - str. 60
A.6 Atypické formy zaměstnání v kontextu českého důchodového pojištění - str. 69
A.7 Flexibilní formy zaměstnání - str. 77
B. Vybrané atypické formy zaměstnávání
B.1 Reform of the Fixed-Term Contract Regulations in Poland - str. 85
B.2 Pracovní poměr na dobu určitou - jedna z nejčastějších forem atypického zaměstnání - str. 97
B.3 Objektivní důvody ospravedlňující opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou - str. 105
B.4 Pracovní poměr na dobu určitou v komparaci české a rumunské právní úpravy - str. 115
B.5 Několik poznámek ke zkrácenému pracovnímu úvazku, sdílenému zaměstnání a práci z domu z pohledu subjektů pracovněprávních vztahů - str. 126
B.6 Vybrané aspekty job-sharingu - str. 136
B.7 Home-office a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 148
C. Genderové otázky a atypické zaměstnávání
C.1 Aktuální otázky zaměstnávání žen - str. 159
C.2 Na hraně jistot: Genderový pohled na prekérní práci v České republice - str. 172
C.3 Sociálním podnikáním k zaměstnávání osob vyžadujících zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání - str. 179
C.4 Využití atypických forem zaměstnání při slaďování pracovního a rodinného života žen - str. 188
D. Vybrané aspekty agenturního zaměstnávání jako atypické formy zaměstnávání
D.1 Dočasná agentúrna práca a zásada rovnakého zaobchádzania v slovenskom pracovnom práve - str. 197
D.2 Vybrané aspekty polské úpravy agenturního zaměstnávání - str. 210
D.3 Vybrané otázky právní úpravy agenturního zaměstnávání v České a Slovenské republice - str. 219
D.4 Aplikační problémy spojené s právním institutem agenturního zaměstnávání - str. 225
D.5 Porušování povinností agenturami práce a potenciální dopady do povolení ke zprostředkování zaměstnání - str. 233
D.6 Legislativní omezení agenturního zaměstnávání - přímá cesta k nelegálnímu zaměstnávání - str. 246
D.7 Agenturní zaměstnávání pohledem práva na rovné zacházení - str. 262
E. Další otázky související s atypickými formami zaměstnávání
E.1 právní vztah právnické osoby a člena jejího voleného orgánu - pracovní poměr sui generes nebo něco jiného? - str. 273
E.2 K výkonu státní služby z jiného místa aneb ke slaďování rodinného a pracovního života úředníků čitému horkou jehlou legislativců - str. 284
E.3 Jmenování ředitele soukromé školy jako způsob vzniku atypického pracovního poměru - str. 291
E.4 Přechod práv a povinností z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 305
E.5 Služební poměr dle zákona č. 15/1914 ř. z. jako historická atypická forma zaměstnání - str. 324

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.