Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Aplikace pravidel hospodářské soutěže a státní podpory ve sportu

Publikace představuje ucelený popis působení práva hospodářské soutěže a státních podpor ve sportu. Zabývá se jednak specifičností sportu jako takového, jednak specifičností aplikace pravidel hospodářské soutěže právě ve sportu, a to zejména z pohledu unijního práva (částečně se zabývá i velice zajímavým, a často odlišným, americkým přístupem). V České republice ucelená publikace zabývající se touto problematikou chybí, a tak bylo snahou autora tuto mezeru zaplnit.

autor: Jiří Janák; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 8. 6. 2023, 204 stran
ISBN: 978-80-7676-338-8

Cena: 495 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. VII
Předmluva - str. IX
Úvod - str. XI
1 Soutěžní právo – obecná východiska - str. 1
2 Kartelové právo - str. 5
2.1 Jednotlivé prvky článku 101 SFEU - str. 6
2.1.1 Podnik a sdružení podniků - str. 6
2.1.2 Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě - str. 7
2.1.3 Vyloučení, omezení nebo narušení soutěže - str. 8
2.2 Horizontální a vertikální dohody - str. 10
2.3 Článek 101 odst. 3 SFEU - str. 11
2.4 Pravidlo de minimis - str. 14
2.5 Blokové výjimky - str. 15
2.6 Leniency program (program shovívavosti) - str. 16
3 Zneužití dominantního postavení - str. 19
3.1 Obecná východiska - str. 19
3.2 Zakotvení v evropském právu a judikatuře - str. 21
3.3 More economic approach (effect-based approach) - str. 22
3.4 Objektivní ospravedlnění - str. 24
3.4.1 Kategorie objektivního ospravedlnění - str. 24
4 Státní podpora - str. 31
4.1 Definiční znaky státní podpory - str. 33
4.1.1 Státní původ - str. 33
4.1.2 Zvýhodnění  - str. 34
4.1.3 Selektivita - str. 37
4.1.4 Účinek na obchod a hospodářskou soutěž - str. 38
4.2 Podpora de minimis - str. 40
5 Sport a jeho specifika - str. 41
5.1 Organizace sportu - str. 44
5.2 Autonomie sportu - str. 45
5.3 Specifičnost sportu - str. 48
6 Soutěžní právo a sport - str. 55
6.1 Vymezení základních pojmů - str. 57
6.1.1 Podnik - str. 57
6.1.2 Relevantní trh - str. 59
6.2 Právní úprava sportu na úrovni EU - str. 62
6.2.1 Primární právo – Smlouva o fungování Evropské unie - str. 62
6.2.2 Soft law - str. 64
6.3 Vývoj judikaturního přístupu ke specifičnosti sportu - str. 78
6.3.1 Judikatura relevantní ve vztahu ke sportu obecně - str. 78
6.3.2 Judikatura relevantní ve vztahu k soutěžnímu právu - str. 84
7 Americký přístup - str. 109
8 Specifické sektory sportu a aplikace soutěžního práva v těchto sektorech - str. 113
8.1 Činnosti vztahující se k výdělečné činnosti - str. 113
8.1.1 Vysílací práva - str. 113
8.1.2 Prodej vstupenek - str. 128
8.1.3 Činnosti vztahující se k organizaci/regulaci sportu - str. 135
9 Státní podpora ve sportu - str. 153
9.1 Obecně - str. 153
9.2 Jednotlivé případy státních podpor - str. 157
9.2.1 Sportovní infrastruktura - str. 157
9.2.2 Jiné způsoby podpory - str. 162
9.3 Závěry - str. 171
10 Závěr - str. 173
Seznam použité literatury - str. 175
Seznam použitých právních předpisů, soft law a dalších předpisů (lex sportiva) - str. 181
Seznam použité judikatury - str. 183

Další nabídka k tématu

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.