Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, valné hromady, nabídek převzetí a přeměn a rovněž pasáže související s významnými změnami právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu. Do sedmého vydání byla začleněna i právní úprava dalšího orgánu, který musejí některé akciové společnosti zřizovat (výboru pro audit), a promítnuty byly i změny vyvolané tím, že v červenci 2010 převzal evidenci cenných papírů, do té doby vedenou Střediskem cenných papírů, centrální depozitář cenných papírů. Zapracována byla rovněž nová judikatura ve věcech akciových společností
autor: Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. vydal: C. H. Beck, podle stavu k 1. 1. 2012, 704 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Charakteristika akciové společnosti - str. 1

1. Právní úprava - str. 1

2. Pojem - str. 2

3. Předmět podnikání (činnosti) - str. 3

4. Sídlo - str. 5

5. Obchodní firma - str. 8

6. Základní kapitál - str. 11

7. Vklady do akciové společnosti - str. 18

8. Ručení akcionářů a odpovědnost společnosti - str. 47

9. Akcionáři - str. 48

II. Vznik akciové společnosti - str. 49

1. Založení akciové společnosti - str. 49

2. Vznik akciové společnosti - str. 77

III. Obchodní rejstřík - str. 81

1. Právní povaha - str. 81

2. Zápisy do obchodního rejstříku - str. 83

3. Zapisované údaje - str. 89

4. Sbírka listin - str. 93

5. Zápisy přeměn právnických osob - str. 98

6. Rejstříkový soud - str. 100

IV. Cenné papíry vydávané akciovou společnosti - str. 101

1. Akcie - str. 101

2. Zatímní listy - str. 120

3. Nabývání a zastavování vlastních akcií a zatímních listů - str. 123

4. Dluhopisy vydávané akciovou společností - str. 153

5. Opční listy - str. 174

6. Poukázky na akcie - str. 177

V. Koncernové právo - str. 181

1. Podnikatelská seskupení - str. 181

2. Podnikové smlouvy - str. 224

VI. Práva a povinnosti akcionářů - str. 237

1. Přehled úpravy práv a povinností akcionářů - str. 237

2. Práva akcionářů - str. 240

3. Povinnosti akcionářů - str. 345

VII. Orgány akciové společnosti - str. 387

1. Obecně o orgánech akciové společnosti - str. 387

2. Valná hromada - str. 394

3. Představenstvo - str. 432

4. Dozorčí rada - str. 463

VIII. Změny výše základního kapitálu a rezervní fond - str. 481

1. Zvýšení základního kapitálu - str. 481

2. Snížení základního kapitálu - str. 532

3. Postup společnosti při prodlení akcionáře s předložením listinných cenných papírů společnosti - str. 553

4. Rezervní fond - str. 555

IX. Zrušení a zánik akciové společnosti - str. 569

1. Zrušení akciové společnosti - str. 569

2. Zrušení akciové společnosti s právním nástupcem - str. 586

3. Zánik akciové společnosti - str. 604

 

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010)

Jiří Macek - C. H. Beck

Předkládaná publikace je pokračováním knihy Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže z let 1992 až 1999, vydané Nakladatelstvím C. H. Beck v r. 2000. Druhý díl obsahuje shodně výběr z rozhodnutí ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních deset let (v případě Soudního dvora Evropské unie i na ...

Cena: 363 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.