Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Semináře a školení  »  Podrobnosti o akci

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2020


Termín konání: 12.3.2020 (08:30 - 13:30)
Místo konání: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek
Lektor: Ing. Hana JURÁŇOVÁ daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě


 • Program semináře:
  • Platná legislativa v r. 2020
  • Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, oprávnění poskytovatelů transferů
  • Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací
  • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady
  • Odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů, vratek dotací, odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále
  • Pokyn GFŘ D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
  • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ
  • Příjemce dotace a DPH
  • Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace
  • Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele
  • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky
  • Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům
  • Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku
  • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
  • Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku
  • Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem  
  • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací
  • Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.

Novinky

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízeníTato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe. Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k zákonu o náhradě škody v oblasti ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydáníPrávní stav ke dni 30. 4. 2020. Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydáníPrávní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů ...

Cena: 2 495 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.