Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda rodinného práva

Abeceda rodinného práva

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec správně? Víme, jak funguje a jak nás i naše blízké ovlivňuje? Pomáhá nám, nebo škodí? Tato publikace se snaží nalézt na tyto otázky odpovědi.

Autorka v knize shrnuje své více než desetileté přemýšlení nad rodinným právem, k němuž měla příležitost nejen jako advokátka, ale také jako prezidentka Unie rodinných advokátů nebo šéfredaktorka časopisu Rodinné listy. Čtenáři tak předkládá knihu plnou zkušeností a praktických doporučení, jejichž korunou je autorčin koncept tzv. hojivé advokacie.

Každá kapitola se skládá ze tří částí: první část obsahuje obecný úvod a úvahy k tématu, druhá právní úpravu a rady, informace, doporučení pro advokáty a právní odborníky, proto v ní najdete také příklady nálezů Ústavního soudu nebo obecné soudní judikatury, a třetí část je určena klientům, členům rodin, stranám sporu, tedy laikům. V této části najdete vzory nejčastěji se vyskytujících podání k soudům či smluv a stovky rad a doporučení.

autor: Daniela Kovářová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, 296 stran
ISBN: 978-80-7598-711-2

Cena: 595 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XIV
Než začnete číst - str. XVI
Rejstřík pojmů - str. XVIII
Rodinné právo - str. 1
Právo rodiny - str. 5
1. Seznam předpisů rodinného práva - str. 7
Česká žena v 21. století - str. 11
1. Cela pro ženy, nebo měkký polštář? - str. 11
2. Ochrana ženy očima práva - str. 12
Rodina - str. 15
1. Nesezdaná různá široká soužití - str. 15
2. Rodina jako základ státu - str. 16
3. Krize rodiny nejsou na obzoru - str. 18
4. Rodina milovaná a opomíjená - str. 18
5. Co je to rodina - str. 19
6. Rodina u rodinného závodu - str. 20
7. Osoba blízká - str. 22
Manželé a partneři: přátelé nebo bojovníci? - str. 25
1. Kolik lidí tvoří manželství - str. 25
2. Monogamní manželství - str. 26
3. jak se rodí manželství - str. 27
4. Předmanželské povinnosti - str. 28
5. Předmanželské smlouvy - str. 30
6. Komu naopak předmanželská smlouva nepomůže? - str. 31
Manželé a registrovaní partneři si nejsou rovni - str. 35
1. Manželství určuje definice - str. 35
2. Co přinese oddací list37
3. Nevýhody nesezdaného soužití - str. 38
4. Po rozpadu vztahu se nůžky rozevírají - str. 38
5. Co manželstvím neztratíte - str. 39
6. Párové hlasování - str. 40
7. Když nesezdané partnerství jednomu nevyhovuje - str. 40
8. Manželská věrnost - str. 41
9. Prameny manželských práv a povinností - str. 42
10. Úcta a věrnost - str. 43
Rodinné společenství - str. 47
1. Vynutitelné manželské povinnosti - str. 48
2. Protiústavní bytová formulace - str. 49
3. Řešení existuje - str. 50
Jak se v manželství rozhoduje - str. 53
1. Technika rozhodování - str. 54
Rozvod a rozchod od stolu a od lože - str. 57
1. Sporný rozvod - str. 58
2. Dohodnutý rozvod - str. 58
3. Rozvod ti nepodepíšu! - str. 63
4. Kolik stojí rozvod - str. 64
5. Náklady soudní a s nimi spojené - str. 65
6. Náklady mimosoudní - str. 66
7. Náklady následující - str. 67
8. Závěrečný účet - str. 69
9. Rozvodové náklady, zisky a ztráty - str. 70
Určování otcovství a mateřství - str. 73
1. Popírání otcovství - str. 75
Náhradní mateřství - str. 81
1. O co ve skutečnosti jde - str. 81
2. Druhy náhradního mateřství - str. 83
3. Technika oplodnění u náhradního mateřství - str. 83
4. Proč bychom to neměli dělat - str. 84
5. Proč existuje nabídka a poptávka - str. 84
6. Požadavky na kvalitu Nory - str. 85
7. Jak to dělají jinde - str. 86
8. Co platí už dnes - str. 86
9. Co se dnes děje s dítětem - str. 88
10. Máme chtít právní úpravu? - str. 89
11. Realita ukazuje cestu - str. 90
12. namísto závěru - str. 92
Dítě - str. 97
1. Zbytečný boj o střádavou péči - str. 97
2. Jak vypadá správná výchova - str. 98
3. Rodičovská odpovědnost - str. 100
Dítě - a kdy se ho ptát na názor - str. 103
1. Právo dítěte dostat informaci - str. 103
2. Co ovlivní věk dítěte - str. 104
3. Participační práva dětí - str. 104
4. Kdo je dítě - str. 104
5. Struktura práv dítěte - str. 106
6. Prameny participačních práv dětí - str. 107
7. Věk a rozumová vyspělost dítěte - str. 108
8. Jak se zjišťuje názor dítěte - str. 108
9. Jak vypadají výslechy dětí v praxi - str. 110
10. Rodičovská manipulace - str. 111
11. Jak vyslýchat dítě - str. 112
12. Co ovlivňuje dětskou výpověď - str. 113
13. Věrohodnost výpovědi dítěte - str. 114
14. Zakázané metody výslechu - str. 115
15. Nepochopení - str. 115
16. Jak funguje paměť - str. 116
17. Vzpomínkové mezery - str. 116
18. Názor dítěte - str. 117
19. Jak závazný je názor dítěte - str. 117
20. Korekce názoru dítěte - str. 118
21. Zájem a přání dítěte - str. 119
22. Cizí vlivy - str. 119
23. Syndrom zavrženého rodiče - str. 121
24. Dětské úmyslné lhaní - str. 121
25. Konflikt zájmu dítěte s realizací jeho přání - str. 121
26. Může soud rozhodnout proti stanovisku dítěte? - str. 122
27. Vyloučení veřejnosti - str. 122
28. Úvahy de lege ferenda - str. 123
29. Jak názory dětí posuzovat a vyhodnotit - str. 126
30. Rodiče a jejich ovlivňování - str. 126
31. Řekne-le dítě NE - str. 127
32. O čem smí dítě samo rozhodnout - str. 128
33. Potomek dokončil základní školu - a co dál? - str. 128
34. Co o názoru dítěte soudí české právo - str. 129
35. Jak staré dítě má právo na názor - str. 130
36. Jak naložit s názorem dítěte - str. 131
37. Co když se nemohou shodnout rodiče - str. 132
Jak se rodiče domlouvají o dítěti - str. 135
1. Spor rodičů o významné záležitosti dítěte - str. 135
Vnitrostátní únos dítěte - str. 139
Mezinárodní únos dítěte - str. 141
1. Důležitost časového hlediska - str. 142
2. Právní úprava - str. 142
3. Postup návratového řízení podle Haagské úmluvy - str. 142
4. Může střídavá péče fungovat - str. 147
5. Výživné - str. 148
6. Předávání dítěte - str. 148
7. Pohled dítěte - str. 149
8. Otcové a péče o děti aneb Klíč k rozlišování tatínků - str. 150
9. Pohled práva - str. 152
10. Jak vážně se bere názor dítěte? - str. 152
11. Kdy je střídavka namístě - str. 153
12. Střídavka jako bojová strategie - str. 155
Styk s dítětem - str. 161
1. Zákaz styku - str. 161
2. Rozsah styku rodiče s dítětem - str. 161
3. Další příbuzní - str. 162
4. Požadavky na druhého rodiče - str. 163
5. Cestovní náklady - str. 163
Osvojení - str. 167
1. Osvojení dospělé osoby - str. 168
2. Mezinárodní osvojení - str. 169
Výživné - str. 73
1. Rozsah vyživovací povinnosti - str. 173
2. Jak zajistit, aby povinný plnil - str. 174
3. Doporučení pro obě strany - str. 175
4. Má stát platit výživné za neplatiče? - str. 176
5. Historický pohled na státem placené výživné - str. 176
6. Srovnatelná právní úprava u sousedů - str. 177
7. Pohled Evropské unie - str. 177
8. Výživné a jak šel čas - str. 178
9. Historie vyživovací povinnosti - str. 178
10. Co je to výživné - str. 179
11. Výše výživného - str. 180
12. Schopnosti, možnosti a majetkové poměry oprávněných a povinných - str. 182
13. Vzdání se práva - str. 183
14. Nárok na výživné a jeho uplatnění před soudem - str. 184
15. Skončení vyživovací povinnosti - str. 185
16. Výživné na nezletilé děti - str. 185
17. Výživné na zletilé dítě - str. 186
18. Úroky - str. 186
Další druhy vyživovací povinnosti - str. 195
1. Výživné mezi manžel - str. 195
2. Výživné rozvedeného manžela - str. 195
3. Výživné a náklady neprovdané matky - str. 196
4. Vyživovací povinnost k rodičům a ostatním příbuzným - str. 196
5.Výživné mezi registrovanými partnery - str. 196
6. Právo na zaopatření - str. 197
7. Výkon rozhodnutí - str. 197
8. Trestní postih - str. 198
9. Mezinárodní prvek - str. 198
10. Závěr a shrnutí - str. 199
Rodinný věřitel, rodinný dlužník - str. 205
1. Rodinný dlužník - str. 206
Soudní řízení - slasti a strasti - str. 209
1. Soudní poplatky - str. 209
2. Opatrovník nezletilého dítěte - str. 210
3. Sporné a nesporné řízení - str. 210
4. Struktura soudní soustavy - str. 211
Znalecké posudky - str. 213
Mediace - str. 217
Výkon rozhodnutí v rodině - str. 219
Spoluvlastnictví jako ďáblův vynález aneb rodinné majetnictví - str. 223
1. Klady a nevýhody spoluvlastnictví - str. 224
2. Nechci s tebou nic spoluvlastnit - str. 225
Paradoxy manželského vypořádání - str. 227
1. Společné jmění manželů - str. 224
2. BSM SJM - str. 228
3. Manželské majetkové právo - str. 231
4. Hraniční kameny - str. 234
5. Čas vše mění a věci se mění s ním  - str. 235
6. Rozhodování o společném majetku - str. 235
7. Ironická vsuvka - str. 236
8. Řešení existuje - str. 238
Rodinné nástupnictví - str. 243
Domácí násilí - str. 247
1. Obrana proti domácímu násilí - str. 248
2. Výkon předběžného opatření - str. 248
3. Lživé trestní oznámení - str. 249
Rodinní odborníci - str. 253
1. Kde hledat autority - str. 253
2. Kde zůstaly povinnosti? - str. 254
3. Jdi za tím, kdo tomu rozumí - str. 255
4. Kliente, střez se těch, kdo ti přikyvují - str. 256
5. Jak se dělá hojivá advokacie - str. 256
6. Advokát a jeho informační povinnost - str. 257
7. Celostní medicína, ale i advokacie - str. 258
8. Když právo nepomůže, advokátova pomoc léčí - str. 259
Dají se vztahy naučit? Aneb moc informací rodině škodí - str. 263
1. Když je namístě bojovat - str. 264
2. Klienti a jejich duše - str. 264
3. Nové problémy na obzoru - str. 265
Jaká plynou z předchozích stran, vět a dílů doporučení? - str. 268
Použitá a citovaná literatura - str. 269
Seznam citovaných právních předpisů - str. 272
Věcný rejstřík - str. 274

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.