Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda rodinného práva

Abeceda rodinného práva

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme. Používáme je vůbec správně? Víme, jak funguje a jak nás i naše blízké ovlivňuje? Pomáhá nám, nebo škodí? Tato publikace se snaží nalézt na tyto otázky odpovědi.

Autorka v knize shrnuje své více než desetileté přemýšlení nad rodinným právem, k němuž měla příležitost nejen jako advokátka, ale také jako prezidentka Unie rodinných advokátů nebo šéfredaktorka časopisu Rodinné listy. Čtenáři tak předkládá knihu plnou zkušeností a praktických doporučení, jejichž korunou je autorčin koncept tzv. hojivé advokacie.

Každá kapitola se skládá ze tří částí: první část obsahuje obecný úvod a úvahy k tématu, druhá právní úpravu a rady, informace, doporučení pro advokáty a právní odborníky, proto v ní najdete také příklady nálezů Ústavního soudu nebo obecné soudní judikatury, a třetí část je určena klientům, členům rodin, stranám sporu, tedy laikům. V této části najdete vzory nejčastěji se vyskytujících podání k soudům či smluv a stovky rad a doporučení.

autor: Daniela Kovářová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, 296 stran
ISBN: 978-80-7598-711-2

Cena: 655 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XIV
Než začnete číst - str. XVI
Rejstřík pojmů - str. XVIII
Rodinné právo - str. 1
Právo rodiny - str. 5
1. Seznam předpisů rodinného práva - str. 7
Česká žena v 21. století - str. 11
1. Cela pro ženy, nebo měkký polštář? - str. 11
2. Ochrana ženy očima práva - str. 12
Rodina - str. 15
1. Nesezdaná různá široká soužití - str. 15
2. Rodina jako základ státu - str. 16
3. Krize rodiny nejsou na obzoru - str. 18
4. Rodina milovaná a opomíjená - str. 18
5. Co je to rodina - str. 19
6. Rodina u rodinného závodu - str. 20
7. Osoba blízká - str. 22
Manželé a partneři: přátelé nebo bojovníci? - str. 25
1. Kolik lidí tvoří manželství - str. 25
2. Monogamní manželství - str. 26
3. jak se rodí manželství - str. 27
4. Předmanželské povinnosti - str. 28
5. Předmanželské smlouvy - str. 30
6. Komu naopak předmanželská smlouva nepomůže? - str. 31
Manželé a registrovaní partneři si nejsou rovni - str. 35
1. Manželství určuje definice - str. 35
2. Co přinese oddací list37
3. Nevýhody nesezdaného soužití - str. 38
4. Po rozpadu vztahu se nůžky rozevírají - str. 38
5. Co manželstvím neztratíte - str. 39
6. Párové hlasování - str. 40
7. Když nesezdané partnerství jednomu nevyhovuje - str. 40
8. Manželská věrnost - str. 41
9. Prameny manželských práv a povinností - str. 42
10. Úcta a věrnost - str. 43
Rodinné společenství - str. 47
1. Vynutitelné manželské povinnosti - str. 48
2. Protiústavní bytová formulace - str. 49
3. Řešení existuje - str. 50
Jak se v manželství rozhoduje - str. 53
1. Technika rozhodování - str. 54
Rozvod a rozchod od stolu a od lože - str. 57
1. Sporný rozvod - str. 58
2. Dohodnutý rozvod - str. 58
3. Rozvod ti nepodepíšu! - str. 63
4. Kolik stojí rozvod - str. 64
5. Náklady soudní a s nimi spojené - str. 65
6. Náklady mimosoudní - str. 66
7. Náklady následující - str. 67
8. Závěrečný účet - str. 69
9. Rozvodové náklady, zisky a ztráty - str. 70
Určování otcovství a mateřství - str. 73
1. Popírání otcovství - str. 75
Náhradní mateřství - str. 81
1. O co ve skutečnosti jde - str. 81
2. Druhy náhradního mateřství - str. 83
3. Technika oplodnění u náhradního mateřství - str. 83
4. Proč bychom to neměli dělat - str. 84
5. Proč existuje nabídka a poptávka - str. 84
6. Požadavky na kvalitu Nory - str. 85
7. Jak to dělají jinde - str. 86
8. Co platí už dnes - str. 86
9. Co se dnes děje s dítětem - str. 88
10. Máme chtít právní úpravu? - str. 89
11. Realita ukazuje cestu - str. 90
12. namísto závěru - str. 92
Dítě - str. 97
1. Zbytečný boj o střádavou péči - str. 97
2. Jak vypadá správná výchova - str. 98
3. Rodičovská odpovědnost - str. 100
Dítě - a kdy se ho ptát na názor - str. 103
1. Právo dítěte dostat informaci - str. 103
2. Co ovlivní věk dítěte - str. 104
3. Participační práva dětí - str. 104
4. Kdo je dítě - str. 104
5. Struktura práv dítěte - str. 106
6. Prameny participačních práv dětí - str. 107
7. Věk a rozumová vyspělost dítěte - str. 108
8. Jak se zjišťuje názor dítěte - str. 108
9. Jak vypadají výslechy dětí v praxi - str. 110
10. Rodičovská manipulace - str. 111
11. Jak vyslýchat dítě - str. 112
12. Co ovlivňuje dětskou výpověď - str. 113
13. Věrohodnost výpovědi dítěte - str. 114
14. Zakázané metody výslechu - str. 115
15. Nepochopení - str. 115
16. Jak funguje paměť - str. 116
17. Vzpomínkové mezery - str. 116
18. Názor dítěte - str. 117
19. Jak závazný je názor dítěte - str. 117
20. Korekce názoru dítěte - str. 118
21. Zájem a přání dítěte - str. 119
22. Cizí vlivy - str. 119
23. Syndrom zavrženého rodiče - str. 121
24. Dětské úmyslné lhaní - str. 121
25. Konflikt zájmu dítěte s realizací jeho přání - str. 121
26. Může soud rozhodnout proti stanovisku dítěte? - str. 122
27. Vyloučení veřejnosti - str. 122
28. Úvahy de lege ferenda - str. 123
29. Jak názory dětí posuzovat a vyhodnotit - str. 126
30. Rodiče a jejich ovlivňování - str. 126
31. Řekne-le dítě NE - str. 127
32. O čem smí dítě samo rozhodnout - str. 128
33. Potomek dokončil základní školu - a co dál? - str. 128
34. Co o názoru dítěte soudí české právo - str. 129
35. Jak staré dítě má právo na názor - str. 130
36. Jak naložit s názorem dítěte - str. 131
37. Co když se nemohou shodnout rodiče - str. 132
Jak se rodiče domlouvají o dítěti - str. 135
1. Spor rodičů o významné záležitosti dítěte - str. 135
Vnitrostátní únos dítěte - str. 139
Mezinárodní únos dítěte - str. 141
1. Důležitost časového hlediska - str. 142
2. Právní úprava - str. 142
3. Postup návratového řízení podle Haagské úmluvy - str. 142
4. Může střídavá péče fungovat - str. 147
5. Výživné - str. 148
6. Předávání dítěte - str. 148
7. Pohled dítěte - str. 149
8. Otcové a péče o děti aneb Klíč k rozlišování tatínků - str. 150
9. Pohled práva - str. 152
10. Jak vážně se bere názor dítěte? - str. 152
11. Kdy je střídavka namístě - str. 153
12. Střídavka jako bojová strategie - str. 155
Styk s dítětem - str. 161
1. Zákaz styku - str. 161
2. Rozsah styku rodiče s dítětem - str. 161
3. Další příbuzní - str. 162
4. Požadavky na druhého rodiče - str. 163
5. Cestovní náklady - str. 163
Osvojení - str. 167
1. Osvojení dospělé osoby - str. 168
2. Mezinárodní osvojení - str. 169
Výživné - str. 73
1. Rozsah vyživovací povinnosti - str. 173
2. Jak zajistit, aby povinný plnil - str. 174
3. Doporučení pro obě strany - str. 175
4. Má stát platit výživné za neplatiče? - str. 176
5. Historický pohled na státem placené výživné - str. 176
6. Srovnatelná právní úprava u sousedů - str. 177
7. Pohled Evropské unie - str. 177
8. Výživné a jak šel čas - str. 178
9. Historie vyživovací povinnosti - str. 178
10. Co je to výživné - str. 179
11. Výše výživného - str. 180
12. Schopnosti, možnosti a majetkové poměry oprávněných a povinných - str. 182
13. Vzdání se práva - str. 183
14. Nárok na výživné a jeho uplatnění před soudem - str. 184
15. Skončení vyživovací povinnosti - str. 185
16. Výživné na nezletilé děti - str. 185
17. Výživné na zletilé dítě - str. 186
18. Úroky - str. 186
Další druhy vyživovací povinnosti - str. 195
1. Výživné mezi manžel - str. 195
2. Výživné rozvedeného manžela - str. 195
3. Výživné a náklady neprovdané matky - str. 196
4. Vyživovací povinnost k rodičům a ostatním příbuzným - str. 196
5.Výživné mezi registrovanými partnery - str. 196
6. Právo na zaopatření - str. 197
7. Výkon rozhodnutí - str. 197
8. Trestní postih - str. 198
9. Mezinárodní prvek - str. 198
10. Závěr a shrnutí - str. 199
Rodinný věřitel, rodinný dlužník - str. 205
1. Rodinný dlužník - str. 206
Soudní řízení - slasti a strasti - str. 209
1. Soudní poplatky - str. 209
2. Opatrovník nezletilého dítěte - str. 210
3. Sporné a nesporné řízení - str. 210
4. Struktura soudní soustavy - str. 211
Znalecké posudky - str. 213
Mediace - str. 217
Výkon rozhodnutí v rodině - str. 219
Spoluvlastnictví jako ďáblův vynález aneb rodinné majetnictví - str. 223
1. Klady a nevýhody spoluvlastnictví - str. 224
2. Nechci s tebou nic spoluvlastnit - str. 225
Paradoxy manželského vypořádání - str. 227
1. Společné jmění manželů - str. 224
2. BSM SJM - str. 228
3. Manželské majetkové právo - str. 231
4. Hraniční kameny - str. 234
5. Čas vše mění a věci se mění s ním  - str. 235
6. Rozhodování o společném majetku - str. 235
7. Ironická vsuvka - str. 236
8. Řešení existuje - str. 238
Rodinné nástupnictví - str. 243
Domácí násilí - str. 247
1. Obrana proti domácímu násilí - str. 248
2. Výkon předběžného opatření - str. 248
3. Lživé trestní oznámení - str. 249
Rodinní odborníci - str. 253
1. Kde hledat autority - str. 253
2. Kde zůstaly povinnosti? - str. 254
3. Jdi za tím, kdo tomu rozumí - str. 255
4. Kliente, střez se těch, kdo ti přikyvují - str. 256
5. Jak se dělá hojivá advokacie - str. 256
6. Advokát a jeho informační povinnost - str. 257
7. Celostní medicína, ale i advokacie - str. 258
8. Když právo nepomůže, advokátova pomoc léčí - str. 259
Dají se vztahy naučit? Aneb moc informací rodině škodí - str. 263
1. Když je namístě bojovat - str. 264
2. Klienti a jejich duše - str. 264
3. Nové problémy na obzoru - str. 265
Jaká plynou z předchozích stran, vět a dílů doporučení? - str. 268
Použitá a citovaná literatura - str. 269
Seznam citovaných právních předpisů - str. 272
Věcný rejstřík - str. 274

Další nabídka k tématu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.