Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2022

Abeceda mzdové účetní 2022

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je tak jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zásadní změny pro rok 2022
Ve vydání pro rok 2022 jsou zohledněny změny provedené novelizacemi právních předpisů během roku 2021 a s účinností od roku 2022. Kniha reflektuje změny v oblasti daní z příjmů, např. zvýšení slevy na poplatníka či daňového zvýhodnění, dále změny v pojistném na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. V nemocenském pojištění dochází ke změnám v poskytování ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské. Změny nastávají i při provádění srážek ze mzdy – novinkou je např. paušální náhrada nákladů zaměstnavatele. Čtenář v publikaci získá ucelený aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2022.
autoři: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, 688 stran
ISBN: 978-80-7554-349-3

Cena: 729 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Osobní a mzdová agenda - str. 14
1.1 Obecně k osobní evidenci - str. 17
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat - str. 18
1.3 Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání - str. 19
1.4 Osobní spis - str. 20
1.5 Ochrana osobních dat - str. 20
1.5.1 Obecná pravidla - str. 20
1.5.2 Souhlas zaměstnance a výjimky z něj - str. 21
1.5.3 Zvláštní kategorie osobních údajů - str. 22
1.5.4 Používání osobních údajů - str. 23
1.5.5 Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele - str. 24
1.5.6 Používání rodného čísla - str. 24
1.5.7 Postup při a po skončení zaměstnání - str. 24
1.5.8 Další povinnosti - str. 25
1.6 Co dále obsahuje GDPR - str. 26
1.7 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnance - str. 26
2. Pracovně právní a mzdové minimum - str. 28
Slovníček - str. 28
2.1 Pracovněprávní vztahy – základní pravidla - str. 33
2.1.1 Co jsou pracovněprávní vztahy - str. 33
2.1.2 Závislá práce - str. 33
2.1.3 Vazba na občanský zákoník - str. 34
2.1.4 Co není zakázáno, je dovoleno - str. 35
2.1.4.1 Možnost odchýlit se od zákona - str. 35
2.1.4.2 Způsoby odchylné úpravy a její limity - str. 36
2.1.4.3 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou - str. 38
2.1.4.4 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona - str. 38
2.1.4.5 Kdy je zakázáno se odchýlit - str. 39
2.1.5 Právní jednání - str. 39
2.1.6 Počítání času - str.  41
2.1.7 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla - str. 42
2.1.8 Tzv. pracovní kázeň - str. 43
2.1.9 Doručování písemností - str. 44
2.1.10 Pracovnělékaąská služba - str. 46
2.1.11 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 48
2.2 Pracovní poměr - str. 49
2.2.1 Vznik pracovního poměru - str. 49
2.2.2 Náležitosti pracovní smlouvy - str. 50
2.2.2.1 Pracovní poměr na dobu určitou - str. 51
2.2.2.2 Zkušební doba - str. 53
2.2.2.3 Konkurenční doložka - str. 54
2.2.3 Individuální informace o právech a povinnostech - str. 54
2.2.4 Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 55
2.2.4.1 Jmenování - str. 55
2.2.4.2 Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře - str. 56
2.2.4.3 Odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 56
2.2.5 Změny pracovního poměru - str. 57
2.2.5.1 Převedení na jinou práci - str. 57
2.2.5.2 Pracovní cesta a přeložení - str. 58
2.2.5.3 Dočasné přidělení zaměstnance mimo agenturní zaměstnání - str. 59
2.2.6 Skončení pracovního poměru - str. 59
2.2.6.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 59
2.2.6.2 Výpověď - str. 60
2.2.6.3 Zákaz výpovědi - str. 63
2.2.6.4 Ostatní způsoby skončení pracovního poměru - str. 63
2.2.6.5 Hromadné propouštění - str.  65
2.2.6.6 Odstupné při skončení pracovního poměru - str.  65
2.2.6.7 Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončéením pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str.  66
2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání - str.  66
2.2.6.9 Potvrzení pro Úřad práce ČR - str. 67
2.2.6.10 Neplatné nebo zdánlivé rozvázání pracovního poměru - str. 68
2.2.7 Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele – tzv. home office - str. 68
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 69
2.3.1 Dohoda o provedení práce - str. 69
2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 70
2.3.3 Pracovní podmínky u dohod - str. 70
2.4 Agenturní zaměstnávání – dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - str. 70
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 72
2.5.1 Délka pracovní doby, přestávky v práci - str. 72
2.5.2 Rozvržení pracovní doby - str. 73
2.5.3 Konto pracovní doby - str. 75
2.5.4 Některé další parametry pracovní doby - str.  77
2.5.5 Evidence pracovní doby - str.  77
2.5.6 Zvláštnosti v dopravě, zemědělství, školství a v jiných případech - str. 78
2.5.7 Práce přesčas - str. 78
2.6 Dovolená - str. 79
2.6.1 Druhy dovolené a její délka - str. 79
2.6.1.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 79
2.6.1.2 Dovolená při změně týdenní pracovní doby - str. 81
2.6.1.3 Přehled dob s různým významem pro vznik práva na dovolenou - str.  83
2.6.1.4 Dodatková dovolená - str.  85
2.6.1.5 Krácení dovolené - str.  85
2.6.2 Čerpání dovolené - str. 86
2.6.3 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 87
2.6.4 Přechodné ustanovení - str. 88
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci - str. 88
2.7.1 Překážky na straně zaměstnance - str. 88
2.7.1.1 Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené - str. 88
2.7.1.2 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 90
2.7.1.3 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 94
2.7.1.4 Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců - str. 96
2.7.1.5 Společná pravidla pro překážky v práci na straně zaměstnance - str. 98
2.7.1.6 Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance - str.  99
2.7.1.7 Neomluvená absence - str.  99
2.7.2 Překážky na straně zaměstnavatele - str.  100
2.8 Odměňování - str. 101
2.8.1 Mzda, plat a jiné odměny, co je a co není mzdou či platem - str. 101
2.8.2 Minimální mzda - str. 102
2.8.3 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň - str. 103
2.8.4 Mzda - str. 103
2.8.5 Plat ve veřejných službách a správě - str. 107
2.8.6 Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu - str. 110
2.8.6.1 Splatnost a výplata mzdy - str. 110
2.8.6.2 Prodlení při výplatě mzdy, promlčení - str. 113
2.8.6.3 Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek - str. 115
2.8.7 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 119
2.9 Cestovní a jiné náhrady a požitky - str. 120
2.9.1 Cestovní náhrady - str. 120
2.9.2 Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce - str. 122
2.9.3 Stravování zaměstnanců - str. 123
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor - str. 124
2.10.1 Co může inspekce práce kontrolovat - str. 124
2.10.2 Koho může inspekce práce kontrolovat - str. 125
2.10.3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 125
2.10.4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 125
2.10.5 Za co lze a za co nelze uložit pokutu - str. 126
2.10.5.1 Co jsou přestupky - str. 126
2.10.5.2 Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance - str. 127
2.10.5.3 Přestupky na úseku rovného zacházení - str.  127
2.10.5.4 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 128
2.10.5.5 Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců - str. 128
2.10.5.6 Přestupky na úseku náhrad - str. 129
2.10.5.7 Přestupky na úseku pracovní doby - str. 129
2.10.5.8 Přestupky na úseku dovolené - str. 130
2.10.5.9 Přestupky na úseku bezpečnosti práce - str. 130
2.10.5.10 Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců - str. 130
2.10.5.11 Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví - str. 131
2.10.5.12 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení - str. 131
2.10.5.13 Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání - str. 131
2.10.5.14 Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte - str. 131
2.10.5.15 Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců - str. 131
2.10.6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 132
2.10.7 Státní zdravotní dozor - str. 132
2.11 Zákon o státní službě - str. 132
2.11.1 Úvodní informace - str. 132
2.11.2 Služební poměr - str. 133
2.11.3 Některé pracovní podmínky a nároky státních zaměstnanců - str. 135
3. Průměrný výdělek - str. 137
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý - str. 138
3.2 Hrubá mzda - str. 139
3.2.1 Co je a co není započitatelné - str. 139
3.2.2 Části mzdy poskytované za delší období - str. 141
3.3 Odpracovaná doba - str. 142
3.4 Rozhodné období - str. 145
3.5 Pravděpodobný výdělek - str. 146
3.6 Formy průměrného výdělku - str. 147
3.6.1 Průměrný hodinový výdělek - str. 147
3.6.2 Průměrný měsíční výdělek - str. 148
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 151
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 152
3.8.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy - str. 152
3.8.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění - str. 153
3.8.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy - str. 154
3.8.4 Postup redukce - str. 154
3.8.5 Hodinová hodnota náhrady mzdy - str. 155
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku - str. 155
3.10 Průměrný výdělek u státní služby - str. 157
3.11 Přehled používání průměrného výdělku - str. 158
4. Srážky ze mzdy- str. 162
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 163
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 165
4.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem - str. 165
4.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance - str. 166
4.2.1.2 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 167
4.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 167
4.2.2.1 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané do roku 2013 - str. 167
4.2.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku 2014 podle současného občanského zákoníku - str. 167
4.2.2.3 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance - str. 169
4.2.3 Srážky odborových členských příspěvků - str. 169
4.3 Pořadí srážek ze mzdy - str. 170
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 171
4.4.1 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu - str. 177
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 179
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 181
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 187
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele - str. 187
4.9 Srážky z platů zaměstnanců ve státní službě - str. 189
4.10 Paušální náhrada nákladů zaměstnavatele - str.  189
5. Povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce a vzájemné vztahy - str. 191
Slovníček - str. 193
5.1 Právo občana na zaměstnání - str. 196
5.1.1 Poradenství v pracovněprávních vztazích - str. 197
5.2 Zaměstnávání zaměstnance ze zahraničí a zaměstnávání občanů EU - str. 197
5.2.1 Povolení k zaměstnání cizinců - str. 199
5.2.2 Kontrolní činnost při zaměstnávání cizinců - str. 204
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním - str. 204
5.3.1 Zaměstnávání osob ve třetím stupni invalidity - str. 205
5.3.2 Zaměstnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity - str. 205
5.3.3 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných - str. 205
5.3.4 Pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením - str. 206
5.3.5 Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce - str. 207
5.3.6 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce
s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým - str. 208
5.3.7 Přestupky při zaměstnávání osob zdravotně postižených - str. 209
5.3.8 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 209
5.3.9 Slevy na daních pro zaměstnance a zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených - str. 212
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti - str. 213
5.4.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání - str.  213
5.4.2 Investiční pobídky- str.  214
5.4.3 Veřejně prospěšné práce - str. 214
5.4.4 Společensky účelná pracovní místa - str. 215
5.4.5 Příspěvek na zapracování - str. 216
5.4.6 Příspěvek překlenovací - str. 216
5.4.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - str. 216
5.4.8 Žádosti o příspěvky a podmínky k uzavření dohody - str. 216
5.4.9 Antivirus - str.  217
5.4.10 Příspěvek zaměstnavateli v době částečné práce - str. 217
5.5 Zprostředkování zaměstnání - str. 217
5.5.1 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 217
5.5.2 Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče - str. 220
5.6 Insolvence zaměstnavatele - str. 220
5.7 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti - str. 221
5.7.1 Krajské pobočky ÚP a GĄ ÚP - str. 221
5.7.2 Celní úřady - str. 221
5.7.3 Působnost inspektorátů práce - str. 221
5.7.4 Postup při kontrole a průběh kontroly - str. 222
5.7.5 Zjištěná porušení a řešení přestupků při kontrole - str. 223
5.7.6 Ukládané pokuty - str. 224
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti - str. 225
Slovníček - str. 226
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str.  232
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 238
6.3 Příjmy osvobozené od daně - str. 241
6.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti  - str. 249
6.5 Způsob zdanění - str. 252
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 255
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 257
6.7.1 Bezúplatná plnění (dříve dary) - str. 257
6.7.2 Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím období - str. 259
6.7.3 Příspěvek na penzijní připojištění - str. 263
6.7.4 Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené ve zdaňovacím období - str. 264
6.7.5 Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci - str. 265
6.7.6 Odpočet úhrady za zkoušky - str. 265
6.7.7 Daňoví nerezidenti - str. 266
6.8 Slevy na dani - str. 266
6.8.1 Základní sleva na poplatníka - str. 266
6.8.2 Na manželku (manžela) ve společně hospodařící domácnosti - str. 267
6.8.3 Základní sleva na invaliditu - str. 269
6.8.4 Rozšířená sleva na invaliditu - str. 269
6.8.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P - str. 270
6.8.6 Sleva na studenta - str. 270
6.8.7 Sleva za umístění dítěte - str. 272
6.8.8 Sleva za zastavenou exekuci - str. 273
6.8.9 Slevy na dani u nerezidentů - str. 274
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 274
6.9.1 Daňové zvýhodnění u nerezidentů - str. 287
6.10 Odvody daně - str. 287
6.10.1 Záloha na daň z příjmů - str. 287
6.10.2 Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění - str. 287
6.10.3 Srážková daň - str. 288
6.11 Další povinnosti plátců - str. 288
6.11.1 Náležitosti mzdového listu - str. 290
6.12 Lhůty na vrácení přeplatků poplatníkům a vybrání nedoplatků od poplatníků - str. 291
6.13 Prohlášení  - str. 292
6.14 Způsob prokazování nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 294
6.14.1 Nezdanitelné části základu daně  - str. 294
6.14.2 Slevy na dani - str. 295
6.14.3 Daňové zvýhodnění  - str. 296
6.15 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 297
6.15.1 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2022) - str. 299
6.15.2 Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2022 - str. 303
6.15.3 Slevy na dani při ročním zúčtování za rok 2022 - str. 304
6.15.4 Daňové zvýhodnění při ročním zúčtování za rok 2022  - str. 304
6.16 Tiskopisy vyúčtování daně - str. 305
6.16.1 Výkaz Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor é. 18) - str. 306
6.16.2 Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (MFin 5459 vzor é. 24)  - str. 313
7. Zdravotní pojištění  - str.328
Slovníček  - str.330
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění  - str.333
7.1.1 Cizinci a veřejné zdravotní pojištění  - str.335
7.1.2 Princip jednoho pojištění  - str.336
7.1.3 Zaměstnanci českého zaměstnavatele podle Nařízení - str.337
7.1.3.1 Tři otázky, které je žádoucí budoucímu zaměstnanci z členského státu položit - str.337
7.1.4 Nezaopatření rodinní příslušníci - str.339
7.1.5 Ukončení doby, po kterou cizí pracovník podléhá českým právním předpisům zdravotního pojištění  - str.340
7.1.6 Souběžný výkon zaměstnání - str.340
7.1.7 Náhrada mzdy nebo platu v rámci nadnárodního poskytování služeb - str.341
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str.342
7.2.1 Změna zdravotní pojišťovny - str. 342
7.2.2 Povinnosti zaměstnavatele  - str. 343
7.2.3 Postup při změně zdravotní pojišťovny - str.344
7.2.4 Průkaz pojištěnce - str. 345
7.2.4.1 Typy průkazů pojištěnce - str. 345
7.2.4.2 Průkazy pojištěnců VZP ČR od září 2019 - str. 346
7.2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí - str. 347
7.2.5.1 Dopady epidemie  - str. 348
7.2.6 Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění  - str. 348
7.2.7 Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění  - str. 348
7.2.8 Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – písemnosti vystavované zaměstnavatelem i zaměstnancem  - str. 350
7.2.9 Postupy zaměstnavatele v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny - str. 351
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 351
7.3.1 Stát  - str. 352
7.3.1.1 Muži na rodičovské dovolené  - str. 359
7.3.1.2 Zaměstnání v období čerpání předdůchodu  - str. 359
7.3.1.3 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole – uznaná doba rodičovství  - str. 360
7.3.1.4 Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou  - str. 360
7.3.1.5 Pojištění narozeného dítěte – změna účinná od 2. 8. 2021  - str. 360
7.3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci  - str. 360
7.3.2.1 Zaměstnavatel  - str. 360
7.3.2.2 Pojištěnec  - str.361
7.3.2.3 Zvláštní skupiny zaměstnanců  - str. 363
7.3.2.4 Pracovněprávní vztahy a souběh činností - str. 365
7.3.2.5 Postupy na přelomu let  - str.. 373
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 374
7.4.1 Formulář Přihláška a Evidenční list zaměstnavatele  - str. 375
7.4.2 Kódy změn používaných při vyplňování Hromadného oznámení zaměstnavatele  - str. 376
7.4.2.1 Oznamovací povinnost při souběžných příjmech  - str. 381
7.4.3 Členové statutárních orgánů  - str. 381
7.4.4 Absence kódu na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele - str. 382
7.4.5 Důchodci ze Slovenska  - str. 382
7.4.6 Zastupitelé – uvolnění a neuvolnění  - str. 383
7.4.7 Počítání času  - str. . 383
7.5 Výpočet pojistného na zdravotní pojištění  - str. 385
7.5.1 Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven  - str. 385
7.5.1.1 Vyměřovací základ – aktuálně platná právní úprava (tj. od 1. 1. 2022)  - str. 385
7.5.1.2 Příjmy dani nepodléhající nebo od dan÷ osvobozené  - str. 386
7.5.2 Výše pojistného a sankce  - str. 387
7.5.2.1 Rozhodné období - str. 387
7.5.2.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování - str. 387
7.5.2.3 Minimální mzda ve zdravotním pojištění  - str. 388
7.5.2.4 Zatajený příjem zaměstnance  - str. 392
7.5.2.5 Ošetřování člena domácnosti  - str. 393
7.5.3 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich dosahuje minimální mzdy  - str. 393
7.5.3.1 Minimální vyměřovací základ a dohody  - str. 397
7.5.4 Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu - str. 397
7.5.5 Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok 2022  - str. 398
7.5.6 Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojištění  - str. 400
7.5.7 Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným  - str. 404
7.5.8 Maximální vyměřovací základ  - str. 405
7.5.9 Neplacené volno a neomluvená absence  - str. 405
7.5.9.1 Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v zaměstnání  - str. 406
7.5.10 Péče o dítě a navazující neplacené volno  - str. 406
7.5.11 Nemoc zaměstnance  - str. 407
7.5.11.1 Nemoc zaměstnance po celý kalendářní měsíc  - str. 407
7.5.11.2 Nemoc zaměstnance po část kalendářního měsíce  - str. 407
7.5.11.3 Speciální situace  - str. 408
7.5.11.4 Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání  - str. 409
7.5.11.5 Nadlimitní plnění - str. 409
7.5.12 Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele  - str. 409
7.5.13 Souběh zaměstnání s podnikáním  - str. 410
7.5.14 Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 412
7.5.15 Přeplatek ve zdravotním pojištění - str. 412
7.5.16 Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance  - str. 414
7.5.17 Náhrada mzdy  - str. 416
7.5.18 Příjmy po skončení zaměstnání - str. 418
7.5.19 Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 420
7.5.20 Praktické rady pro zaměstnavatele - str. 422
7.5.21 Ukončení činnosti zaměstnavatele, přechod k jinému zaměstnavateli  - str. 424
7.5.22 Přechod práv ve zdravotním pojištění  - str. 425
7.5.23 Subjektivní a objektivní lhůty a sankce ve zdravotním pojištění  - str. 425
7.6 Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich řešení  - str. 427
7.6.1 Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ  - str. 427
7.6.2 Neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli  - str. 427
7.6.3 Platba chybně provedená zaměstnavatelem  - str. 428
7.6.4 Osoba bez zdanitelných příjmů a nepřípustný souběh - str. 429
7.7 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 430
7.7.1 Zaměstnavatelé a penále  - str. 431
7.7.1.1 Výše penále  - str. 431
7.7.1.2 Podání odvolání do platebního výměru  - str. 431
7.7.1.3 Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru  - str. 431
7.7.1.4 Příklad textu žádosti o prominutí penále  - str. 432
7.7.2 Kontrola u zaměstnavatele  - str. 432
7.7.2.1 Plná moc  - str. 434
7.7.2.2 Kontroly z vyúčtování  - str. 435
7.7.3 Splácení dluhů  - str. 435
7.7.3.1 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění - str. 435
7.7.3.2 Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění  - str. 436
7.8 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 436
7.8.1 Paušální daň  - str. 437
7.9 Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění  - str. 437
8. Pojistné na sociální zabezpečení  - str. 442
Slovníček  - str. 443
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení  - str. 446
8.1.1 Zaměstnavatelé  - str. 446
8.1.2 Zaměstnanci  - str. 447
8.1.3 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 459
8.1.4 Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění  - str. 459
8.1.5 Zahraniční zaměstnanci  - str. 459
8.2 Výpočet pojistného na sociální zabezpečení  - str. 460
8.2.1 Rozhodné období  - str. 460
8.2.2 Vyměřovací základ - str. 460
8.2.2.1 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 460
8.2.2.2 Vyměřovací základ zaměstnavatele  - str. 464
8.2.2.3 Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu - str. 464
8.2.2.4 Vyměřovací základ pracovníka v pracovním poměru uzavřeném podle cizích právních předpisů  - str. 467
8.2.2.5 Vyměřovací základ smluvního zaměstnance - str. 467
8.2.2.6 Vyměřovací základ při výplatě příjmu v cizí měně - str. 467
8.2.2.7 Vyměřovací základ při výplatě příjmu po skončení zaměstnání - str. 467
8.2.2.8 Maximální vyměřovací základ - str. 468
8.2.3 Sazby pojistného - str. 470
8.3 Odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 471
8.3.1 Splatnost pojistného na sociální zabezpečení - str. 472
8.3.2 Přehled o výši pojistného - str. 473
8.3.3 Způsob placení pojistného - str. 474
8.3.4 Přeplatek pojistného u zaměstnavatele - str. 475
8.3.5 Sankce - str. 475
8.3.6 Uschovávání účetních záznamů - str. 476
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 477
Slovníček - str..478
9.1 Nemocenské pojištění - str. 483
9.1.1 Okruh pojištěných osob - str. 483
9.1.2 Oznamovací povinnosti zaměstnavatelč - str. 484
9.1.3 Podmínky účasti zaměstnancù na pojištění - str. 488
9.1.4 Pojištění pěi zaměstnání malého rozsahu - str.  490
9.1.5 Účast zaměstnancù na pojištění - str. 499
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 506
9.2.1 Uplatňování nároku na dávky z pojištění - str. 507
9.2.2 OSSZ - str. 507
9.2.3 Nárok na dávky v ochranné lhůtě - str. 509
9.2.3.1 Dočasná pracovní neschopnost - str. 511
9.2.3.2 Nárok na dávky za část dne - str. 511
9.2.3.3 Pokračování pracovní neschopnosti - str. 512
9.2.3.4 Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviční výši - str. 512
9.2.3.5 Nemocenské u člena jednotky sboru dobrovolných hasičů - str. 512
9.2.3.6 Změna pobytu práce neschopného občana - str. 512
9.2.3.7 Zpětné uznání DPN - str. 513
9.2.3.8 Podpůrčí doba - str. 513
9.2.3.9 Nemocenské a neplacené volno - str. 514
9.3 Ošetřovné - str. 514
9.4 Otcovská poporodní péče (tzv. otcovská) - str. 517
9.5 Dlouhodobé ošetřovné - str. 520
9.6 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 523
9.6.1 Uplatnění nároku na dávky z pojištění - str. 527
9.7 Rozhodné období - str. 530
9.7.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 530
9.7.2 Denní vyměřovací základ - str. 531
9.7.3 Kalendářní dny rozhodného období – vyloučené dny - str. 537
9.8 Příloha k žádosti o dávku (nemocenské, ošetřovné, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, PPM a VPTM) - str. 538
9.9 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 544
9.10 Elektronická komunikace - str. 549
9.11 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 551
10. Důchodové pojištění - str. 552
Slovníček - str. 554
10.1 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a přehled jejich základních povinností - str. 558
10.1.1 Pojem zaměstnavatel - str. 558
10.1.2 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů v důchodovém pojištění - str. 558
10.1.3 Přehled povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 560
10.1.4 Vedení podkladové evidence o zaměstnancích pro účely důchodového pojištění a předkládání záznamů na žádost zaměstnance nebo OSSZ - str. 560
10.1.5 Uschovávání některých písemností nebo záznamů nezbytných pro provádění důchodového pojištění a zajištění úschovy těchto údajů v případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce - str. 563
10.1.6 Úkoly zaměstnavatelů v některých případech - str.. 564
10.1.7 Součinnost zaměstnavatele při kontrole zaměřené na plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění - str. 564
10.1.8 Povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 565
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 565
10.2.1 Obecný důchodový věk - str. 565
10.2.2 Snížený důchodový věk u některých pojištěnců- str. 567
10.3 Doba důchodového pojištění a náhradní doba - str. 568
10.3.1 Doby pojištění - str. 568
10.3.1.1 Dobrovolné důchodové pojištění - str. 570
10.3.2 Náhradní doby pojištění- str. 571
10.3.3 Prokazování dob pojištění a náhradních dob pojištění - str. 572
10.3.4 Kontrola evidovaných dob pojištění - str. 573
10.4 Součinnost zaměstnavatele v řízení o starobní důchod - str. 575
10.4.1 Typy starobních důchodů, základní podmínky pro nárok na starobní důchod - str. 575
10.4.2 Žádost o starobní důchod a sdělování údajů zaměstnavatelem - str. 577
10.4.3 Žádost o zastavení výplaty, uvolnění nebo úpravu starobního důchodu- str. 579
10.5 Součinnost zaměstnavatele v řízení o invalidní důchod - str. 580
10.5.1 Základní podmínky pro nárok na invalidní důchod - str. 580
10.5.2 Žádost o invalidní důchod a sdělování údajů zaměstnavatelem - str. 581
10.5.3 Žádost o změnu výše invalidního důchodu - str. 581
10.6 Součinnost zaměstnavatele v řízení o pozůstalostní důchody - str. 582
10.6.1 Základní podmínky pro nárok na vdovské (vdovecké) důchody - str. 582
10.6.2 Základní podmínky pro nárok na důchody sirotčí - str. 582
10.6.3 Žádost o pozůstalostní důchody a sdělování údajů zaměstnavatelem - str. 583
10.7 Evidenční list důchodového pojištění - str. 583
10.7.1 Opravy - str. 586
10.7.2 Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele - str. 586
10.7.3 Stejnopisy ELDP - str. 587
10.7.4 Vyplňování a zápis záznamů - str. 587
10.7.5 Předkládání a odesílání ELDP - str. 589
10.7.6 Záhlaví - str. 589
10.7.7 Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP) - str.. 591
10.7.8 Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP) - str. 592
10.7.8.1 Kód - str. 594
10.7.8.2 Dny – nepojištěná doba (X knížky) - str. 598
10.7.8.3 Vylouč. doby (Vyloučené doby) - str. 600
10.7.8.4 Vyměřovací základ - str. 601
10.7.8.5 Doby odečt. (Doby odečtené) - str. 603
10.7.8.6 Celkem - str. 603
10.7.9 Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) - str. 603
10.7.10 Příklady vyplňování ELDP - str. 605
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 623
10.8.1 Ohlašovací povinnost při zaměstnávání starobních důchodců - str. 623
10.8.2 Lhůty pro ohlašovací povinnost zaměstnavatele - str. 624
10.8.3 Základní náležitosti hlášení - str. 624
10.9 Odpovědnost zaměstnavatele a sankce při porušení povinností - str.. 625
10.9.1 Povinnost uhradit neprávem vyplacené částky - str. 625
10.9.2 Uložení pokuty .v 626
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 627
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy  
- str. 628
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost - str. 629
11.3 Povinnost zaměstnance  - str. 630
11.3.1 Obecná povinnost - str. 631
11.3.2 Náhrada škody při nesplnění prevenční povinnosti- str. 632
11.3.3 Povinnost nahradit schodek – dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty - str. 633
11.3.4 Povinnost k náhrad÷ ztráty svěřených věcí - str. 636
11.3.5 Společná pravidla povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 636
11.3.6 Postup při uplatňování náhrady škody vůči zaměstnanci - str. 638
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu - str. 638
11.4.1 Obecná povinnost - str. 639
11.4.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 640
11.4.3 Povinnost nahradit škodu na odložených věcech - str. 640
11.4.4 Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku zaměstnance - str. 642
11.4.5 Škoda vzniklá při odvracení škody - str. 643
11.4.6 Společná pravidla povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu - str. 643
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 644
11.6 Náhrada škody u některých osob - str. 645
11.6.1 Agenturní a neagenturní dočasně přidělení zaměstnanci - str. 645
11.6.2 Odpovědnost u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 646
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 647
Slovníček - str. 649
12.1 Úvodem k odškodňování  pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2022 – změny, vazby na občanský zákoník - str. 651
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 652
12.2.1 Pojem pracovní úraz - str. 652
12.2.2 Evidence a hlášení pracovních úrazů, zasílání záznamů o pracovních úrazech - str. 653
12.2.3 Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání - str. 654
Obsah 13
12.2.4 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech - str. 656
12.2.5 Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, orgány inspekce práce a kontrola odškodňování - str. 657
12.2.6 Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 657
12.2.7 Krácení odškodnění - str. 659
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 660
12.3.1 Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění - str. 660
12.3.2 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 661
12.3.3 Náhrada věcné škody - str. 661
12.3.4 Průměrný (pravděpodobný) výdělek – základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku - str. 662
12.3.5 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 663
12.3.6 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
nebo při uznání invalidity (tzv. renta) - str. 664
12.3.6.1 Renta v některých zvláštních případech - str. 669
12.3.6.2 Změny poměrů u poživatele renty - str. 671
12.3.7 Náhrada škody pozůstalým - str. 672
12.3.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 672
12.3.7.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem - str. 672
12.3.7.3 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých, jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance - str.  672
12.3.7.4 Náhrada věcné škody - str. 673
12.3.7.5 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - str.  673
12.3.8 Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 674
12.3.9 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jeho perspektivy - str. 674
12.3.9.1 Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění - str.  675
12.3.9.2 Dva základní modely vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec – pojišťovna při provádění zákonného pojištění - str. 675
12.3.9.3 Náhrada nákladů na mimosoudní a soudní projednávání odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) - str. 676
12.3.9.4 K některým otázkám aplikace vyhlášky č. 125/1993 Sb. .- str. 678
12.3.9.5 Lhůty mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů - str. 678
Přehled důležitých údajů platných k  1. 1. 2022 - str. 679
Minimální mzda- str.  679
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin - str. 679
Průměrná mzda v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 2021 - str. 679
Výše daňových slev - str. 679
Výše daňového zvýhodnění - str. 680
Pojistné na zdravotní pojištění - str. 680
Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti - str. 681
Dávky nemocenského pojištění - str. 681
Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) - str.  682
Cestovní náhrady - str. 683
Srážky ze mzdy - str.  683
Životní minimum - str. 683
Existenční minimum - str.  683
Tabulka pro stanovení důchodového věku - str.  684
Číselník okresů - str. 685
Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy) - str. 685
Tabulka lhůt - str. 686

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.