Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2021

Abeceda mzdové účetní 2021

Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech

Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zásadní změny pro rok 2021

Ve vydání pro rok 2021 jsou zohledněny především změny provedené zásadní novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021. V oblasti pracovněprávní se jedná především o změnu koncepce dovolené od roku 2021. Dále kniha reflektuje změny v oblasti daní z příjmů, a to mimo jiné zrušení tzv. superhrubé mzdy, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (např. změna rozhodné částky), rozsáhlé změny při provádění srážek ze mzdy, ke kterým došlo v průběhu roku 2020, a další změny ve mzdové oblasti.

autor: JUDr. Bořivoj ŠUbrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,Ing. Antonín Daněk vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, 672 stran
ISBN: 978-80-7554-305-9

Cena: 699 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Osobní a mzdová agenda - str. 14
1.1 Obecně k osobní evidenci - str. 17
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat - str. 18
1.3 Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání - str. 19
1.4 Osobní spis - str. 20
1.5 Ochrana osobních dat - str. 20
1.6 Co dále obsahuje GDPR - str. 26
1.7 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnance - str. 26
2. Pracovněprávní a mzdové minimum - str. 28
2.1 Pracovněprávní vztahy - základní pravidla - str. 33
2.2 Pracovní poměr - str. 50
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 70
2.4 Agenturní zaměstnávání - dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - str. 71
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 73
2.6 Dovolená - str. 80
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci - str. 88
2.8 Odměňování - str. 101
2.9 Cestovní a jiné náhrady a požitky - str. 120
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor - str. 124
2.11 Zákon o státní službě - str. 132
3. Průměrný výdělek - str. 137
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý - str. 138
3.2 Hrubá mzda - str. 139
3.3 Odpracovaná doba - str. 142
3.4 Rozhodné období - str. 145
3.5 Pravděpodobný výdělek - str. 145
3.6 Formy průměrného výdělku - str. 146
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 151
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 152
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku - str. 156
3.10 Průměrný výdělek u státní služby - str. 157
3.11 Přehled používání průměrného výdělku - str. 158
4. Srážky ze mzdy - str. 162
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 162
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 165
4.3 Pořadí srážek ze mzdy - str. 171
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 172
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 180
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 182
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 187
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele - str. 188
4.9 Srážky z platu zaměstnanců ve státní službě - str. 190
5. Povinnosti zaměstnavatelů úřadu práce a vzájemné vztahy - str. 191
5.1 Právo občana na zaměstnání - str. 196
5.2 Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a zaměstnávání občanů EU - str. 197
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 204
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti - str. 216
5.5 Zprostředkování zaměstnání - str. 217
5.6 Insolvence zaměstnavatele - str. 220
5.7 Program antivirus - str. 220
5.8 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti - str. 221
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 225
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 232
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 238
6.3 Příjmy osvobozené od daně - str. 241
6.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 249
6.5 Způsob zdanění - str. 252
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 255
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 257
6.8 Slevy na dani - str. 266
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 273
6.10 Odvody daně - str. 286
6.11 Další povinnosti plátců - str. 287
6.12 Lhůty na vrácení přeplatků poplatníkům a vybrání nedoplatků od poplatníků - str. 289
6.13 Prohlášení - str. 291
6.14 Způsob prokazování nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 292
6.15 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 295
6.16 Tiskopisy vyúčtování daně - str. 303
7. Zdravotní pojištění - str. 326
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 331
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str. 338
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 347
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 368
7.5 Výpočet pojistného zdravotního pojištění - str. 378
7.6 Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich řešení - str. 419
7.7 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 422
7.8 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 428
7.9 Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění - str. 430
8. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 434
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení - str. 438
8.2 Výpočet pojistného na sociální zabezpečení - str. 452
8.3 Odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 462
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 468
9.1 Nemocenské pojištění - str. 474
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 497
9.3 Ošetřovné - str. 505
9.4 Otcovská poporodní péče (tzv. otcovská) - str. 506
9.5 Dlouhodobé ošetřovné - str. 508
9.6 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 510
9.7 Rozhodné období - str. 517
9.8 Příloha k žádosti o dávku (nemocenské, ošetřovné, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, PPM a VPTM) - str. 526
9.9 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 532
9.10 Elektronická komunikace - str. 536
9.11 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 538
10. Důchodové pojištění - str. 539
10.1 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a přehled jejich základních povinností - str. 544
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 551
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní - str. 554
10.4 Součinnost zaměstnavatele v řízení o starobní důchod - str. 560
10.5 Součinnost zaměstnavatele v řízení o invalidní důchod - str. 565
10.6 Součinnost zaměstnavatele v řízení o pozůstalostní důchody - str. 566
10.7 Evidenční list důchodového pojištění - str. 568
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 607
10.9 Odpovědnost zaměstnavatele a sankce při porušení povinností - str. 609
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 611
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy - str. 612
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost - str. 613
11.3 Povinnost zaměstnance nahradit škodu - str. 622
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu - str. 622
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 628
11.6 Náhrada škody u některých osob - str. 629
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 631
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a v roce 2021 - změny, vazby na občanský zákoník - str. 635
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 636
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 644
Přehled důležitých údajů platných k 1.1. 2021

Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2021

Účetní případy pro praxi 2021

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 21. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.