Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2020

Abeceda mzdové účetní 2020

Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech mzdových účetních. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech

Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zásadní změny pro rok 2020

Ve vydání této publikace pro rok 2020 jsou zohledněny nejen nejdůležitější změny ve mzdové účtárně, ke kterým došlo v průběhu roku 2019, ale především změny a novinky pro rok 2020 v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti.


autoři: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 6. 2. 2020, 656 stran
ISBN: 978-80-7554-253-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Osobní a mzdová agenda  - str. 14
1.1 Obecně k osobní evidenci  - str. 17
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat - str. 18
1.3 Údaje potřební pro přijetí do zaměstnání  - str. 19
1.4 Osobní spis  - str. 20
1.5 Ochrana osobních dat  - str. 20
1.5.1 Obecná pravidla  - str. 20
1.5.2 Souhlas zaměstnance a výjimky z něj  - str. 21
1.5.3 Zvláštní kategorie osobních údajů  - str. 22
1.5.4 Používání osobních údajů  - str. 23
1.5.5 Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele  - str. 24
1.5.6 Používání rodného čísla  - str. 24
1.5.7 Postup při a po skončení zaměstnání  - str. 24
1.5.8 Další povinnosti  - str. 25
1.6 Co dále přineslo GDPR  - str. 26
1.7 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců  - str. 26
2. Pracovněprávní a mzdové minimum  - str. 28
Slovníček  - str. 28
2.1 Pracovněprávní vztahy – základní pravidla  - str. 33
2.1.1 Co jsou pracovněprávní vztahy  - str. 33
2.1.2 Závislá práce  - str. 33
2.1.3 Vazba na občanský zákoník  - str. 34
2.1.4 Co není zakázáno, je dovoleno  - str. 35
2.1.4.1 Možnost odchýlit se od zákona  - str. 35
2.1.4.2 Způsoby odchylné úpravy a její limity - str. 36
2.1.4.3 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou  - str. 37
2.1.4.4 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona  - str. 38
2.1.4.5 Kdy je zakázáno se odchýlit  - str. 38
2.1.5 Právní jednání  - str. 39
2.1.6 Počítání času  - str. 41
2.1.7 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla  - str. 41
2.1.8 Tzv. pracovní kázeň  - str. 43
2.1.9 Doručování písemností  - str. 44
2.1.10 Pracovnělékařská služba  - str. 44
2.2 Pracovní poměr - str. 46
2.2.1 Vznik pracovního poměru  - str. 46
2.2.2 Náležitosti pracovní smlouvy  - str. 48
2.2.2.1 Pracovní poměr na dobu určitou  - str. 48
2.2.2.2 Zkušební doba  - str. 51
2.2.2.3 Konkurenční doložka  - str. 51
2.2.3 Individuální informace o právech a povinnostech  - str. 52
2.2.4 Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice  - str. 53
2.2.4.1 Jmenování  - str. 53
2.2.4.2 Přechodná ustanovení ke jmenování  - str. 53
2.2.4.3 Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře  - str. 54
2.2.4.4 Odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 54
2.2.5 Změny pracovního poměru  - str. 55
2.2.5.1 Převedení na jinou práci  - str. 55
2.2.5.2 Pracovní cesta a přeložení  - str. 56
2.2.5.3 Dočasné přidělení zaměstnance mimo agenturní zaměstnání  - str. 57
2.2.6 Skončení pracovního poměru  - str. 57
2.2.6.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru  - str. 57
2.2.6.2 Výpověď  - str. 58
2.2.6.3 Zákaz výpovědi  - str. 60
2.2.6.4 Ostatní způsoby skončení pracovního poměru  - str. 61
2.2.6.5 Hromadné propouštění  - str. 62
2.2.6.6 Odstupné při skončení pracovního poměru  - str. 62
2.2.6.7 Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru  - str. 63
2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání  - str. 64
2.2.6.9 Potvrzení pro Úřad práce ČR  - str. 65
2.2.6.10 Neplatné nebo zdánlivé rozvázání pracovního poměru  - str. 65
2.2.7 Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele  - str. 66
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 66
2.3.1 Dohoda o provedení práce  - str. 67
2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti  - str. 67
2.3.3 Pracovní podmínky u dohod  - str. 67
2.4 Agenturní zaměstnávání – dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli  - str. 68
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku  - str. 69
2.5.1 Délka pracovní doby, přestávky v práci  - str. 69
2.5.2 Rozvržení pracovní doby  - str. 70
2.5.3 Konto pracovní doby  - str. 72
2.5.4 Některé další parametry pracovní doby  - str. 74
2.5.5 Evidence pracovní doby  - str. 74
2.5.6 Zvláštnosti v dopravě, zemědělství, školství a v jiných případech  - str. 75
2.5.7 Práce přesčas  - str. 76
2.6 Dovolená  - str. 76
2.6.1 Druhy dovolené a její délka  - str. 76
2.6.1.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 76
2.6.1.2 Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při její změně  - str. 77
2.6.1.3 Další druhy dovolené  - str. 79
2.6.1.4 Krácení dovolené  - str. 79
2.6.1.5 Dovolená při kratší pracovní době  - str. 80
2.6.2 Čerpání dovolené  - str. 81
2.6.3 Náhrada mzdy za dovolenou  - str. 82
2.6.4 Výpočty poměrných částí nároků  - str. 82
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci  - str. 83
2.7.1 Překážky na straně zaměstnance  - str. 84
2.7.1.1 Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené  - str. 84
2.7.1.2 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény  - str. 86
2.7.1.3 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů  - str. 89
2.7.1.4 Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců  - str. 91
2.7.1.5 Společná pravidla pro překážky v práci na straně zaměstnance  - str. 93
2.7.1.6 Jiné případy překážek v práci na stran�� zaměstnance  - str. 94
2.7.1.7 Neomluvená absence  - str. 94
2.7.2 Překážky na straně zaměstnavatele  - str. 94
2.8 Odměňování  - str. 95
2.8.1 Mzda, plat a jiné odměny, co je a co není mzdou či platem  - str. 95
2.8.2 Minimální mzda  - str. 97
2.8.3 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň - str. 97
2.8.4 Mzda  - str. 98
2.8.5 Plat ve veřejných službách a správě  - str. 101
2.8.6 Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu  - str. 105
2.8.6.1 Splatnost a výplata mzdy  - str. 105
2.8.6.2 Prodlení při výplatě mzdy, promlčení  - str. 108
2.8.6.3 Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek  - str. 111
2.8.7 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom��r  - str. 115
2.9 Cestovní a jiné náhrady a požitky  - str. 115
2.9.1 Cestovní náhrady  - str. 115
2.9.2 Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce  - str. 118
2.9.3 Závodní stravování  - str. 118
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor  - str. 119
2.10.1 Co může inspekce práce kontrolovat  - str. 120
2.10.2 Koho může inspekce práce kontrolovat  - str. 120
2.10.3 Organizační struktura a místní příslušnost  - str. 120
2.10.4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob  - str. 120
2.10.5 Za co lze a za co nelze uložit pokutu  - str. 121
2.10.5.1 Co jsou přestupky eventuálně správní delikty - str. 121
2.10.5.2 Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance  - str. 122
2.10.5.3 Přestupky na úseku rovného zacházení  - str. 123
2.10.5.4 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní pom��r  - str. 123
2.10.5.5 Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců  - str. 123
2.10.5.6 Přestupky na úseku náhrad  - str. 124
2.10.5.7 Přestupky na úseku pracovní doby  - str. 124
2.10.5.8 Přestupky na úseku dovolené  - str. 125
2.10.5.9 Přestupky na úseku bezpečnosti práce  - str. 125
2.10.5.10 Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců  - str. 125
2.10.5.11 Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví  - str. 126
2.10.5.12 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení  - str. 126
2.10.5.13 Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  - str. 126
2.10.5.14 Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte  - str. 126
2.10.5.15 Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců  - str. 126
2.10.6 Další pravidla pro ukládání pokut  - str. 127
2.10.7 Státní zdravotní dozor  - str. 127
2.11 Zákon o státní službě  - str. 127
2.11.1 Úvodní informace  - str. 127
2.11.2 Služební poměr  - str. 128
2.11.3 Některé pracovní podmínky a nároky státních zaměstnanců  - str. 0130
3. Průměrný výdělek  - str. 132
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý  - str. 133
3.2 Hrubá mzda  - str. 134
3.2.1 Co je a co není započitatelné  - str. 134
3.2.2 Části mzdy poskytované za delší období  - str. 136
3.3 Odpracovaná doba  - str. 137
3.4 Rozhodné období  - str. 140
3.5 Pravděpodobný výdělek  - str. 141
3.6 Formy průměrného výdělku  - str. 142
3.6.1 Průměrný hodinový výdělek  - str. 142
3.6.2 Průměrný měsíční výdělek  - str. 143
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby  - str. 145
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě
- str. 147
3.8.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy  - str. 147
3.8.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění  - str. 148
3.8.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy  - str. 148
3.8.4 Postup redukce  - str. 149
3.8.5 Hodinová výše náhrady mzdy  - str. 150
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku  - str. 150
3.10 Průměrný výdělek u státní služby  - str. 151
3.11 Přehled používání průměrného výdělku  - str. 152
4. Srážky ze mzdy  - str. 156
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí  - str. 156
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet  - str. 159
4.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem  - str. 159
4.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance - str. 159
4.2.1.2 Výkon rozhodnutí a exekuce  - str. 160
4.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy  - str. 160
4.2.2.1 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané do roku 2013  - str. 160
4.2.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku 2014 podle současného občanského zákoníku  - str. 162
4.2.3 Srážky odborových členských příspěvků  - str. 164
4.3 Pořadí srážek ze mzdy  - str. 164
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí  - str. 166
4.4.1 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu  - str. 171
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění  - str. 173
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah  - str. 175
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky  - str. 181
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele  - str. 182
4.9 Srážky z platu zaměstnance ve státní službě  - str. 183
5. Povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce a vzájemné vztahy  - str. 184
Slovníček  - str. 185
5.1 Právo občana na zaměstnání  - str. 188
5.1.1 Poradenství v pracovněprávních vztazích  - str. 189
5.2 Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a zaměstnávání občanů EU  - str. 189
5.2.1 Povolení k zaměstnání cizinců  - str. 191
5.2.2 Kontrolní činnost při zaměstnávání cizinců  - str. 196
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  - str. 196
5.3.1 Zaměstnávání osob ve třetím stupni invalidity - str. 197
5.3.2 Zaměstnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity  - str. 197
5.3.3 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných  - str. 197
5.3.4 Pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením  - str. 198
5.3.5 Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce  - str. 199
5.3.6 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým  - str. 200
5.3.7 Přestupky při zaměstnávání osob zdravotně postižených  - str. 201
5.3.8 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením  - str. 201
5.3.9 Slevy na daních pro zaměstnance a zaměstnavatele p��i zaměstnávání osob zdravotně postižených  - str. 204
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti  - str. 205
5.4.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání  - str. 205
5.4.2 Investiční pobídky  - str. 206
5.4.3 Veřejně prospěšné práce  - str. 206
5.4.4 Společensky účelná pracovní místa  - str. 207
5.4.5 Příspěvek na zapracování  - str. 208
5.4.6 Příspěvek překlenovací  - str. 208
5.4.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program  - str. 208
5.4.8 Příspěvek zaměstnavateli v době částečné nezaměstnanosti (tzv. kurzarbeit)  - str. 208
5.4.9 Žádosti o příspěvky a podmínky k uzavření dohody  - str. 209
5.5 Zprostředkování zaměstnání  - str. 209
5.5.1 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 209
5.5.2 Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče  - str. 211
5.6 Insolvence zaměstnavatele  - str. 211
5.7 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti  - str. 212
5.7.1 Krajské pobočky ÚP a GŘ ÚP  - str. 212
5.7.2 Celní úřady - str. 213
5.7.3 Působnost inspektorátů práce  - str. 213
5.7.4 Postup při kontrole a průběh kontroly - str. 213
5.7.5 Zjištěná porušení a řešení přestupků při kontrole  - str. 214
5.7.6 Ukládané pokuty  - str. 216
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 217
Slovníček  - str. 218
6.1 Příjmy ze závislé činnosti  - str. 224
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně  - str. 230
6.3 Příjmy osvobozené od daně - str. 233
6.4 Základ daně vztahující se k příjmům ze závislé činnosti  - str. 241
6.5 Způsob zdanění  - str. 245
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti  - str. 248
6.7 Nezdanitelná část základu daně  - str. 251
6.7.1 Bezúplatná plnění (dříve dary)  - str. 251
6.7.2 Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím období  - str. 253
6.7.3 Příspěvek na penzijní připojištění  - str. 256
6.7.4 Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené ve zdaňovacím období  - str. 257
6.7.5 Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci  - str. 258
6.7.6 Odpočet úhrady za zkoušky  - str. 259
6.7.7 Daňoví nerezidenti  - str. 259
6.8 Slevy na dani - str. 260
6.8.1 Základní sleva na poplatníka  - str. 260
6.8.2 Na manželku (manžela) ve společně hospodařící domácnosti  - str. 260
6.8.3 Základní sleva na invaliditu  - str. 262
6.8.4 Rozšířená sleva na invaliditu  - str. 262
6.8.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P  - str. 263
6.8.6 Sleva na studenta  - str. 263
6.8.7 Sleva za umístění dítěte  - str. 265
6.8.8 Slevy na dani u nerezidentů - str. 266
6.9 Daňové zvýhodnění  - str. 267
6.9.1 Daňové zvýhodnění u nerezidentů  - str. 279
6.10 Odvody daně  - str. 279
6.10.1 Záloha na daň z příjmů  - str. 279
6.10.2 Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění  - str. 280
6.10.3 Srážková daň  - str. 280
6.11 Další povinnosti plátců  - str. 281
6.11.1 Náležitosti mzdového listu  - str. 282
6.12 Lhůty na vrácení přeplatků poplatníků, a vybrání nedoplatku od poplatníků - str. 283
6.13 Prohlášení  - str. 285
6.14 Způsob prokazování nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění
- str. 286
6.14.1 Nezdanitelné části základu daně  - str. 286
6.14.2 Slevy na dani  - str. 287
6.14.3 Daňové zvýhodnění  - str. 288
6.15 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění  - str. 289
6.15.1 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2020)  - str. 291
6.15.2 Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2020  - str. 295
6.15.3 Slevy na dani při ročním zúčtování za rok 2020  - str. 296
6.15.4 Daňové zvýhodnění při ročním zúčtování za rok 2020  - str. 296
6.16 Tiskopisy Vyúčtování daně  - str. 297
6.16.1 Výkaz Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor č. 17 - str. 299
6.16.2 Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (MFin 5459 vzor č. 22)  - str. 306
7. Zdravotní pojištění  - str. 321
Slovníček  - str. 323
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění  - str. 326
7.1.1 Cizinci a veřejné zdravotní pojištění  - str. 327
7.1.2 Princip jednoho pojištění  - str. 328
7.1.3 Zaměstnanci českého zaměstnavatele podle Nařízení  - str. 328
7.1.3.1 Tři otázky, které je žádoucí budoucímu zaměstnanci položit - str. 328
7.1.4 Nezaopatření rodinní příslušníci  - str. 330
7.1.5 Ukončení doby, po kterou cizí pracovník podléhá českým právním předpisům zdravotního pojištění - str. 330
7.1.6 Souběžný výkon zaměstnání  - str. 331
7.2 Volba zdravotní pojišťovny  - str. 332
7.2.1 Změna zdravotní pojišťovny  - str. 332
7.2.2 Povinnosti zaměstnavatele  - str. 333
7.2.3 Postup při změně zdravotní pojišťovny  - str. 334
7.2.4 Průkaz pojištěnce  - str. 335
7.2.4.1 Typy průkazů pojištěnce - str. 335
7.2.4.2 Nové průkazy pojištěnců VZP ČR  - str. 336
7.2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí  - str. 337
7.2.6 Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění  - str. 338
7.2.7 Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění  - str. 338
7.2.8 Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – písemnosti vystavované zaměstnavatelem i zaměstnancem  - str. 340
7.2.9 Postupy zaměstnavatele v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny - str. 340
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění  - str. 341
7.3.1 Stát  - str. 341
7.3.1.1 Muži na rodičovské dovolené  - str. 347
7.3.1.2 Zaměstnání v období čerpání předdůchodu  - str. 348
7.3.1.3 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole – uznaná doba rodičovství  - str. 348
7.3.1.4 Jednoleté kurzy cizích jazyk�� s denní výukou  - str. 349
7.3.1.5 Platba pojistného státem  - str. 349
7.3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci  - str. 349
7.3.2.1 Zaměstnavatel  - str. 349
7.3.2.2 Pojištěnec  - str. 349
7.3.2.3 Zvláštní skupiny zaměstnanců  - str. 350
7.3.2.4 Pracovněprávní vztahy a souběh činností - str. 352
7.3.2.5 Postupy na přelomu let  - str. 360
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou  - str. 362
7.4.1 Formulář přihláška a evidenční list zaměstnavatele  - str. 362
7.4.2 Kódy změn používaných při vyplňování hromadného oznámení zaměstnavatele  - str. 363
7.4.2.1 Oznamovací povinnost při souběžných příjmech  - str. 368
7.4.3 Členové statutárních orgánů  - str. 369
7.4.4 Absence kódu na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele - str. 369
7.4.5 Důchodci ze Slovenska  - str. 369
7.4.6 Zastupitelé – uvolnění a neuvolnění  - str. 370
7.4.7 Počítání času  - str. 370
7.5 Výpočet pojistného na zdravotní pojištění  - str. 371
7.5.1 Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven  - str. 371
7.5.1.1 Vyměřovací základ – aktuálně platná právní úprava (tj. od 1. 1. 2020)  - str. 372
7.5.1.2 Příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené  - str. 373
7.5.2 Výše pojistného a sankce  - str. 373
7.5.2.1 Rozhodné období  - str. 374
7.5.2.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování  - str. 374
7.5.2.3 Minimální mzda ve zdravotním pojištění  - str. 375
7.5.2.4 Zatajený příjem zaměstnance  - str. 379
7.5.2.5 Ošetřování člena domácnosti  - str. 379
7.5.3 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich dosahuje minimální mzdy  - str. 380
7.5.3.1 Minimální vyměřovací základ a dohody  - str. 384
7.5.4 Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu  - str. 384
7.5.5 Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok 2020  - str. 385
7.5.6 Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojištění  - str. 387
7.5.7 Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným  - str. 390
7.5.8 Maximální vyměřovací základ  - str. 392
7.5.9 Neplacené volno a neomluvená absence  - str. 392
7.5.9.1 Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v zaměstnání  - str. 393
7.5.10 Péče o dítě a navazující neplacené volno  - str. 393
7.5.11 Nemoc zaměstnance  - str. 394
7.5.11.1 Nemoc zaměstnance po celý kalendářní měsíc  - str. 394
7.5.11.2 Nemoc zaměstnance po část kalendářního měsíce  - str. 394
7.5.11.3 Speciální situace  - str. 395
7.5.11.4 Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání  - str. 395
7.5.11.5 Nadlimitní plnění  - str. 396
7.5.12 Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele  - str. 396
7.5.13 Souběh zaměstnání s podnikáním  - str. 397
7.5.14 Osoby bez zdanitelných příjmů  - str. 398
7.5.15 Přeplatek ve zdravotním pojištění  - str. 399
7.5.16 Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance  - str. 400
7.5.17 Náhrada mzdy  - str. 403
7.5.18 Příjmy po skončení zaměstnání - str. 405
7.5.19 Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 407
7.5.20 Praktické rady pro zaměstnavatele  - str. 409
7.5.21 Ukončení činnosti zaměstnavatele, přechod k jinému zaměstnavateli  - str. 411
7.5.22 Subjektivní a objektivní lhůty a sankce ve zdravotním pojištění  - str. 412
7.6 Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich řešení  - str. 413
7.6.1 Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ  - str. 413
7.6.2 Neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli  - str. 414
7.6.3 Platba chybně provedená zaměstnavatelem  - str. 414
7.6.4 Osoba bez zdanitelných příjmů a nepřípustný souběh  - str. 415
7.7 Odvod pojistného za zaměstnance  - str. 416
7.7.1 Zaměstnavatelé a penále  - str. 417
7.7.1.1 Výše penále  - str. 417
7.7.1.2 Podání odvolání do platebního výměru  - str. 417
7.7.1.3 Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru  - str. 417
7.7.1.4 Příklad textu žádosti o prominutí penále  - str. 418
7.7.2 Kontrola u zaměstnavatele  - str. 419
7.7.2.1 Plná moc  - str. 420
7.7.2.2 Kontroly z vyúčtování  - str. 421
7.7.3 Splácení dluhů  - str. 422
7.7.3.1 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění  - str. 422
7.8 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 422
7.9 Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění  - str. 423
8. Pojistné na sociální zabezpečení  - str. 428
Slovníček  - str. 429
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení  - str. 432
8.1.1 Zaměstnavatelé  - str. 432
8.1.2 Zaměstnanci  - str. 433
8.1.3 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 445
8.1.4 Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění  - str. 445
8.1.5 Zahraniční zaměstnanci  - str. 445
8.2 Výpočet pojistného na sociální zabezpečení  - str. 446
8.2.1 Rozhodné období  - str. 446
8.2.2 Vyměřovací základ  - str. 446
8.2.2.1 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 446
8.2.2.2 Vyměřovací základ zaměstnavatele  - str. 450
8.2.2.3 Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu  - str. 450
8.2.2.4 Vyměřovací základ pracovníka v pracovním poměru uzavřeném podle cizích právních předpisů  - str. 452
8.2.2.5 Vyměřovací základ smluvního zaměstnance  - str. 453
8.2.2.6 Vyměřovací základ při výplatě příjmu v cizí měně  - str. 453
8.2.2.7 Vyměřovací základ při výplatě příjmu po skončení zaměstnání  - str. 453
8.2.2.8 Maximální vyměřovací základ  - str. 454
8.2.3 Sazby pojistného  - str. 455
8.3 Odvod pojistného na sociální zabezpečení  - str. 456
8.3.1 Splatnost pojistného na sociální zabezpečení  - str. 458
8.3.2 Přehled o výši pojistného  - str. 458
8.3.3 Způsob placení pojistného  - str. 459
8.3.4 Přeplatek pojistného u zaměstnavatele  - str. 460
8.3.5 Sankce  - str. 460
8.3.6 Uschovávání účetních záznamů  - str. 461
9. Dávky nemocenského pojištění  - str. 462
Slovníček  - str. 463
9.1 Nemocenské pojištění  - str. 467
9.1.1 Okruh pojištěných osob  - str. 467
9.1.2 Oznamovací povinnosti zaměstnavatelů  - str. 468
9.1.3 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění  - str. 472
9.1.4 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu  - str. 474
9.1.5 Účast zaměstnanců na pojištění  - str. 483
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 490
9.2.1 Uplatňování nároku na dávky z pojištění  - str. 491
9.2.2 OSSZ  - str. 492
9.2.3 Nárok na dávky v ochranné lhůtě  - str. 494
9.2.3.1 Dočasná pracovní neschopnost  - str. 495
9.2.3.2 Nárok na dávky za část dne  - str. 495
9.2.3.3 Pokračování pracovní neschopnosti  - str. 496
9.2.3.4 Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviční výši  - str. 496
9.2.3.5 Nemocenské u člena jednotky sboru dobrovolných hasičů  - str. 496
9.2.3.6 Změna pobytu práce neschopného občana  - str. 497
9.2.3.7 Zpětné uznání DPN  - str. 497
9.2.3.8 Podpůrčí doba  - str. 497
9.2.3.9 Nemocenské a neplacené volno  - str. 498
9.3 Ošetřovné  - str. 498
9.4 Otcovská poporodní péče (tzv. otcovská)  - str. 499
9.5 Dlouhodobé ošetřovné  - str. 501
9.6 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění  - str. 503
9.6.1 Uplatnění nároku na dávky z pojištění  - str. 508
9.7 Rozhodné období  - str. 511
9.7.1 Vyměřovací základ zaměstnance  - str. 511
9.7.2 Denní vyměřovací základ  - str. 511
9.7.3 Kalendářní dny rozhodného období – vyloučené dny  - str. 517
9.8 Příloha k žádosti o dávku (nemocenské, ošetřovné, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, PPM A VPTM)  - str. 519
9.9 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů DPN nebo karantény  - str. 525
9.10 Elektronická komunikace  - str. 529
9.11 Změna místní příslušnosti OSSZ  - str. 531
10. Důchodové pojištění  - str. 532
Slovníček  - str. 534
10.1 Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatelů  - str. 539
10.1.1 Základní povinnosti  - str. 539
10.1.2 Rozvedené a konkretizované povinnosti  - str. 539
10.1.3 Který zaměstnavatel plní povinnosti v důchodovém pojištění  - str. 539
10.1.4 Které záznamy a údaje zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění  - str. 540
10.1.5 Úkoly zaměstnavatelů v některých případech  - str. 543
10.1.6 Žádosti o dávky důchodového pojištění  - str. 543
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod  - str. 544
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní  - str. 546
10.3.1 Jak se doba pojištění a náhradní doba prokazuje  - str. 549
10.4 Žádost o starobní důchod  - str. 550
10.4.1 Kdy se sepisuje žádost o starobní důchod  - str. 550
10.4.2 Sdělení údajů zaměstnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o důchod zaměstnance  - str. 551
10.4.3 Žádost o zastavení – uvolnění – úpravu důchodu  - str. 552
10.5 Žádost o invalidní důchod  - str. 553
10.5.1 Kdy se sepisuje žádost o invalidní důchod  - str. 553
10.5.2 Řízení o přiznání invalidního důchodu  - str. 553
10.6 Žádost o vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (tzv. pozůstalostní dávky)  - str. 553
10.6.1 Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod  - str. 553
10.7 Evidenční list důchodového pojištění  - str. 554
10.7.1 Opravy  - str. 555
10.7.2 Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele  - str. 556
10.7.3 Stejnopisy ELDP  - str. 557
10.7.4 Vyplňování a zápis záznam��  - str. 557
10.7.5 Předkládání a odesílání ELDP  - str. 558
10.7.6 Záhlaví  - str. 559
10.7.7 Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP)  - str. 560
10.7.8 Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP)  - str. 561
10.7.8.1 Kód  - str. 562
10.7.8.2 Dny – nepojištěná doba (X knížky)  - str. 566
10.7.8.3 Vylouč. doby (Vyloučené doby)  - str. 568
10.7.8.4 Vyměřovací základ  - str. 569
10.7.8.5 Doby ode��t. (Doby odečtené)  - str. 571
10.7.8.6 Celkem  - str. 571
10.7.9 Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP)  - str. 571
10.7.10 Příklady vyplňování ELDP  - str. 573
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatele o zaměstnaných starobních důchodcích - str. 589
10.8.1 Co se hlásí  - str. 589
10.8.2 Kdy se hlásí - str. 589
10.8.3 Kam se hlásí  - str. 589
10.8.4 Základní náležitosti hlášení  - str. 589
10.8.5 Na čem se hlásí  - str. 590
10.8.6 Součinnost zaměstnavatele při kontrole zaměřené na plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění  - str. 591
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení  - str. 592
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy  - str. 593
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost  - str. 594
11.3 Povinnost zaměstnance nahradit škodu  - str. 595
11.3.1 Obecná povinnost  - str. 596
11.3.2 Náhrada škody při nesplnění prevenční povinnosti  - str. 597
11.3.3 Povinnost nahradit schodek – dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty  - str. 598
11.3.4 Povinnost k náhradě ztráty svěřených věcí - str. 601
11.3.5 Společná pravidla povinnosti zaměstnance nahradit škodu  - str. 601
11.3.6 Postup při uplatňování náhrady škody vůči zaměstnanci  - str. 603
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu  - str. 603
11.4.1 Obecná povinnost  - str. 604
11.4.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání  - str. 605
11.4.3 Povinnost nahradit škodu na odložených věcech  - str. 605
11.4.4 Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku zaměstnance  - str. 607
11.4.5 Škoda vzniklá při odvracení škody  - str. 608
11.4.6 Společná pravidla povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu  - str. 608
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní  - str. 609
11.6 Náhrada škody u některých osob  - str. 610
11.6.1 Agenturní a neagenturní dočasně přidělení zaměstnanci  - str. 610
11.6.2 Odpovědnost u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 611
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  - str. 612
Slovníček  - str. 614
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce  2020 – změny, vazby na občanský zákoník  - str. 616
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  - str. 618
12.2.1 Pojem pracovní úraz  - str. 618
12.2.2 Evidence a hlášení pracovních úrazů, zasílání záznamů o pracovních úrazech  - str. 619
12.2.3 Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání - str. 620
12.2.4 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech  - str. 622
12.2.5 Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, orgány inspekce práce a kontrola odškodňování  - str. 623
12.2.6 Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  - str. 623
12.2.7 Krácení odškodnění  - str. 625
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovního úrazu a nemocí z povolání  - str. 627
12.3.1 Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění  - str. 627
12.3.2 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením  - str. 628
12.3.3 Náhrada věcné škody  - str. 628
12.3.4 Průměrný (pravděpodobný) výdělek – základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku  - str. 628
12.3.5 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 630
12.3.6 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. renta)  - str. 631
12.3.6.1 Renta v některých zvláštních případech  - str. 635
12.3.6.2 Změny poměrů u poživatele renty  - str. 637
12.3.7 Náhrada škody pozůstalým - str. 637
12.3.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením  - str. 637
12.3.7.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem  - str. 637
12.3.7.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých  - str. 638
12.3.7.4 Náhrada věcné škody  - str. 639
12.3.7.5 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých  - str. 639
12.3.8 Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  - str. 640
12.3.9 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jeho perspektivy  - str. 640
12.3.9.1 Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění  - str. 641
12.3.9.2 Dva základní modely vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec – pojišťovna při provádění zákonného pojištění  - str. 641
12.3.9.3 Náhrada nákladů na mimosoudní a soudní projednávání odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání)  - str. 643
12.3.9.4 K některým otázkám aplikace vyhlášky č. 125/1993 Sb. .  - str. 644
12.3.9.5 Lhůty mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  - str. 645
Přehled důležitých údajů platných k 1. 1. 2020  - str. 646
Minimální mzda  - str. 646
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin  - str. 646
Výše daňových slev  - str. 646
Výše daňového zvýhodnění  - str. 647
Pojistné na zdravotní pojištění  - str. 647
Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti  - str. 648
Dávky nemocenského pojištění  - str. 648
Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 649
Cestovní náhrady  - str. 650
Srážky ze mzdy  - str. 650
Životní minimum - str. 650
Existenční minimum  - str. 650
Tabulka pro stanovení důchodového věku  - str. 651
Číselník okresů  - str. 652
Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy)  - str. 652
Tabulka lhůt  - str. 653

Další nabídka k tématu

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.