Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování.

Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech

Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je v knize doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zásadní změny pro rok 2019

Ve vydání této publikace pro rok 2019 jsou mimo jiné zohledněny změny související se zavedením nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného a s tím spojené změny zákoníku práce, mj. u zákazu výpovědi a vzniku nároku na dovolenou, dále změny v odměňování ve veřejných službách a správě a vysvětleny nové výpočty náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a srážek ze mzdy. Významnou změnou pro rok 2019 je zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti zaměstnanců na pojištění, a to v návaznosti na výši průměrné mzdy pro rok 2019. Dále dochází ke změnám redukčních hranic pro poskytování nemocenského, zvyšuje se maximální vyměřovací základ, minimální vyměřovací základy a minimální měsíční zálohy na důchodové pojištění při výkonu hlavní i vedlejší činnosti u OSVČ.

autoři: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 640 stran
ISBN: 978-80-7554-189-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Osobní a mzdová agenda - str. 14
1.1 Obecně k osobní evidenci - str. 16
1.2 Jaká osobní data lze a nelze vyžadovat- str. 18
1.3 Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání - str. 18
1.4 Osobní spis - str. 19
1.5 Ochrana osobních dat - str. 20
1.5.1 Obecná pravidla - str. 20
1.5.2 Souhlas zaměstnance a výjimky z něj - str. 20
1.5.3 Dosavadní citlivé údaje - str. 21
1.5.4 Používání osobních údajů - str. 22
1.5.5 Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele - str. 23
1.5.6 Používání rodného čísla - str. 23
1.5.7 Postup p��i a po skončení zaměstnání - str. 23
1.5.8 Další povinnosti - str. 24
1.6 Co přineslo GDPR - str. 25
1.7 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnanců - str. 26
2. Pracovněprávní a mzdové minimum - str. 27
Slovníček - str. 27
2.1 Pracovněprávní vztahy – základní pravidla - str. 32
2.1.1 Co jsou pracovněprávní vztahy - str. 32
2.1.2 Závislá práce - str. 32
2.1.3 Vazba na občanský zákoník - str. 33
2.1.4 Co není zakázáno, je dovoleno - str. 34
2.1.4.1 Možnost odchýlit se od zákona - str. 34
2.1.4.2 Způsoby odchylné úpravy a její limity- str. 35
2.1.4.3 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou - str. 36
2.1.4.4 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona - str. 37
2.1.4.5 Kdy je zakázáno se odchýlit - str. 37
2.1.5 Právní jednání - str. 38
2.1.6 Počítání času - str. 39
2.1.7 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla - str. 40
2.1.8 Tzv. pracovní kázeň - str. 42
2.1.9 Doručování písemností - str. 43
2.1.10 Pracovnělékařská služba - str. 43
2.2 Pracovní poměr - str. 45
2.2.1 Vznik pracovního poměru - str. 45
2.2.2 Náležitosti pracovní smlouvy - str. 47
2.2.2.1 Pracovní poměr na dobu určitou - str. 47
2.2.2.2 Zkušební doba - str. 49
2.2.2.3 Konkurenční doložka - str. 50
2.2.3 Individuální informace o právech a povinnostech - str. 51
2.2.4 Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice - str. 51
2.2.4.1 Jmenování - str. 51
2.2.4.2 Přechodná ustanovení ke jmenování - str. 52
2.2.4.3 Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře - str. 53
2.2.4.4 Odvolání a vzdání se pracovní pozice- str. 53
2.2.5 Změny pracovního poměru - str. 53
2.2.5.1 Převedení na jinou práci - str. 54
2.2.5.2 Pracovní cesta a přeložení - str. 55
2.2.5.3 Dočasné přidělení zaměstnance mimo agenturní zaměstnání - str. 55
2.2.6 Skončení pracovního poměru - str. 55
2.2.6.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru - str. 56
2.2.6.2 Výpověď- str. 56
2.2.6.3 Zákaz výpovědi - str. 59
2.2.6.4 Ostatní způsoby skončení pracovního poměru - str. 59
2.2.6.5 Hromadné propouštění - str. 61
2.2.6.6 Odstupné při skončení pracovního poměru - str. 61
2.2.6.7 Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru - str. 62
2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání - str. 62
2.2.6.9 Potvrzení pro Úřad práce ČR - str. 63
2.2.6.10 Neplatné nebo zdánlivé rozvázání pracovního poměru - str. 64
2.2.7 Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele - str. 64
2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 65
2.3.1 Dohoda o provedení práce - str. 65
2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 66
2.3.3 Pracovní podmínky u dohod - str. 66
2.4 Agenturní zaměstnávání – dočasní přidělení k jinému zaměstnavateli - str. 66
2.5 Pracovní doba a doba odpočinku - str. 68
2.5.1 Délka pracovní doby, přestávky v práci - str. 68
2.5.2 Rozvržení pracovní doby - str. 69
2.5.3 Konto pracovní doby - str. 71
2.5.4 Některé další parametry pracovní doby - str. 72
2.5.5 Evidence pracovní doby - str. 73
2.5.6 Zvláštnosti v dopravě a u jiných činností - str. 74
2.5.7 Práce přesčas - str. 74
2.6 Dovolená - str. 75
2.6.1 Druhy dovolené a její délka - str. 75
2.6.1.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část - str. 75
2.6.1.2 Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při její změně - str. 76
2.6.1.3 Další druhy dovolené - str. 78
2.6.1.4 Krácení dovolené - str. 78
2.6.1.5 Dovolená při kratší pracovní době - str. 78
2.6.2 Čerpání dovolené - str. 79
2.6.3 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 80
2.6.4 Výpočty poměrných částí nároků - str. 81
2.7 Překážky v práci a jejich placení, souvislost s péčí o kvalifikaci - str. 82
2.7.1 Překážky na straně zaměstnance - str. 82
2.7.1.1 Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené - str. 82
2.7.1.2 Náhrada mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 84
2.7.1.3 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 88
2.7.1.4 Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců - str. 90
2.7.1.5 Společná pravidla pro překážky v práci na straně zaměstnance - str. 92
2.7.1.6 Jiné případy překážek v práci na stran�� zaměstnance - str. 93
2.7.1.7 Neomluvená absence - str. 93
2.7.2 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 93
2.8 Odměňování - str. 94
2.8.1 Mzda, plat a jiné odměny, co je a co není mzdou ��i platem - str. 94
2.8.2 Minimální mzda - str. 96
2.8.3 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň- str. 96
2.8.4 Mzda - str. 97
2.8.5 Plat ve veřejných službách a správě - str. 100
2.8.6 Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu - str. 103
2.8.6.1 Splatnost a výplata mzdy - str. 103
2.8.6.2 Prodlení při výplatě mzdy, promlčení - str. 107
2.8.6.3 Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek - str. 109
2.8.7 Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom��r - str. 113
2.9 Cestovní a jiné náhrady a požitky - str. 114
2.9.1 Cestovní náhrady - str. 114
2.9.2 Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce - str. 116
2.9.3 Závodní stravování - str. 117
2.10 Inspekce práce a státní zdravotní dozor - str. 118
2.10.1 Co může inspekce práce kontrolovat - str. 118
2.10.2 Koho může inspekce práce kontrolovat - str. 119
2.10.3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 119
2.10.4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 119
2.10.5 Za co lze a za co nelze uložit pokutu - str. 120
2.10.5.1 Co jsou přestupky eventuálně správní delikty- str. 120
2.10.5.2 Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance - str. 121
2.10.5.3 Přestupky na úseku rovného zacházení - str. 121
2.10.5.4 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr - str. 121
2.10.5.5 Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců - str. 122
2.10.5.6 Přestupky na úseku náhrad - str. 122
2.10.5.7 Přestupky na úseku pracovní doby - str. 122
2.10.5.8 Přestupky na úseku dovolené - str. 124
2.10.5.9 Přestupky na úseku bezpečnosti práce - str. 124
2.10.5.10 Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců - str. 124
2.10.5.11 Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví - str. 124
2.10.5.12 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení - str. 124
2.10.5.13 Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání - str. 125
2.10.5.14 Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte - str. 125
2.10.5.15 Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců - str. 125
2.10.6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 125
2.10.7 Státní zdravotní dozor - str. 126
2.11 Zákon o státní službě - str. 126
2.11.1 Úvodní informace - str. 126
2.11.2 Služební poměr - str. 127
2.11.3 N��které pracovní podmínky a nároky státních zaměstnanců - str. 128
3. Průměrný výdělek - str. 131
3.1 Průměrný výdělek hrubý a čistý - str. 132
3.2 Hrubá mzda - str. 133
3.2.1 Co je a co není započitatelné - str. 133
3.2.2 Části mzdy poskytované za delší období - str. 135
3.3 Odpracovaná doba - str. 136
3.4 Rozhodné období - str. 139
3.5 Pravděpodobný výdělek - str. 140
3.6 Formy průměrného výdělku - str. 141
3.6.1 Průměrný hodinový výdělek - str. 141
3.6.2 Průměrný měsíční výdělek - str. 142
3.7 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 144
3.8 Redukovaný průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 146
3.8.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy - str. 146
3.8.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění - str. 147
3.8.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy - str. 147
3.8.4 Postup redukce - str. 147
3.8.5 Hodinová výše náhrady mzdy - str. 148
3.9 Některé další otázky zjišťování průměrného výdělku - str. 149
3.10 Průměrný výdělek u státní služby - str. 150
3.11 Přehled používání průměrného výdělku - str. 151
4. Srážky ze mzdy - str. 155
4.1 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 155
4.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 158
4.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem - str. 158
4.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance - str. 158
4.2.1.2 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 158
4.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 159
4.2.2.1 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané do roku 2013 - str. 159
4.2.2.2 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku 2014 podle současného občanského zákoníku - str. 161
4.2.3 Srážky odborových členských příspěvků - str. 163
4.3 Pořadí srážek ze mzdy - str. 163
4.4 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 164
4.4.1 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu - str. 169
4.5 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 171
4.6 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 173
4.7 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 179
4.8 Započtení pohledávky zaměstnavatele - str. 180
4.9 Srážky z platu zaměstnance ve státní službě - str. 181
5. Povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce a vzájemné vztahy - str. 183
Slovníček - str. 184
5.1 Právo občana na zaměstnání - str. 187
5.1.1 Poradenství v pracovněprávních vztazích - str. 188
5.2 Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a zaměstnávání občanů EU - str. 188
5.2.1 Povolení k zaměstnání cizinců - str. 190
5.2.2 Kontrolní činnost při zaměstnávání cizinců - str. 194
5.3 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 195
5.3.1 Zaměstnávání osob ve třetím stupni invalidity- str. 195
5.3.2 Zaměstnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity - str. 196
5.3.3 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných - str. 196
5.3.4 Pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením - str. 197
5.3.5 Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce - str. 198
5.3.6 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce
s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým - str. 199
5.3.7 Přestupky při zaměstnávání osob zdravotně postižených - str. 200
5.3.8 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 200
5.3.9 Slevy na daních pro zaměstnance a zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených - str. 203
5.4 Aktivní politika zaměstnanosti - str. 204
5.4.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání - str. 204
5.4.2 Investiční pobídky - str. 205
5.4.3 Veřejně prospěšné práce - str. 205
5.4.4 Společensky účelná pracovní místa - str. 206
5.4.5 Příspěvek na zapracování - str. 207
5.4.6 Příspěvek překlenovací - str. 207
5.4.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - str. 207
5.4.8 Příspěvek zaměstnavateli v době částečné nezaměstnanosti (tzv. kurzarbeit) - str. 207
5.4.9 Žádosti o příspěvky a podmínky k uzavření dohody - str. 208
5.5 Zprostředkování zaměstnání - str. 208
5.5.1 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce- str. 208
5.5.2 Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče - str. 210
5.6 Insolvence zaměstnavatele - str. 210
5.7 Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti - str. 211
5.7.1 Krajské pobočky ÚP a G�� ÚP - str. 211
5.7.2 Celní úřady- str. 212
5.7.3 Působnost inspektorátů práce - str. 212
5.7.4 Postup při kontrole a průběh kontroly- str. 212
5.7.5 Zjištěná porušení a řešení přestupků při kontrole - str. 213
5.7.6 Ukládané pokuty - str. 215
6. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 216
Slovníček - str. 217
6.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 223
6.2 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 229
6.3 Příjmy osvobozené od daní - str. 231
6.4 Základ daní vztahující se k příjmům ze závislé činnosti - str. 239
6.5 Způsob zdanění - str. 243
6.6 Výpočet měsíční daňové povinnosti - str. 245
6.7 Nezdanitelná část základu daně - str. 248
6.7.1 Bezúplatná plnění (dříve dary) - str. 248
6.7.2 Úroky z úvěru zaplacené ve zdaňovacím období - str. 250
6.7.3 Příspěvek na penzijní připojištění - str. 253
6.7.4 Pojistné na soukromé životní pojištění zaplacené ve zdaňovacím období - str. 254
6.7.5 Odpočet členských příspěvků zaplacených odborové organizaci - str. 255
6.7.6 Odpočet úhrady za zkoušky - str. 256
6.7.7 Daňoví nerezidenti - str. 256
6.8 Slevy na dani- str. 256
6.8.1 Základní sleva na poplatníka - str. 256
6.8.2 Na manželku (manžela) ve společně hospodařící domácnosti - str. 257
6.8.3 Základní sleva na invaliditu - str. 258
6.8.4 Rozšířená sleva na invaliditu - str. 259
6.8.5 Sleva na držitele průkazu ZTP/P - str. 260
6.8.6 Sleva na studenta - str. 260
6.8.7 Sleva za umístění dítěte - str. 261
6.8.8 Slevy na dani u nerezidentů- str. 263
6.9 Daňové zvýhodnění - str. 263
6.10 Daňové zvýhodnění u nerezidentů - str. 274
6.11 Odvody daní - str. 274
6.11.1 Záloha na daň z příjmů - str. 274
6.11.2 Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění - str. 275
6.11.3 Srážková daň - str. 275
6.12 Další povinnosti plátců - str. 275
6.12.1 Náležitosti mzdového listu - str. 277
6.13 Lhůty na vrácení přeplatků poplatníkům a vybrání nedoplatků od poplatníků - str. 277
6.14 Prohlášení - str. 279
6.15 Způsob prokazování nezdanitelných částí základu daně, slevy na dani a daňového zvýhodnění - str. 280
6.15.1 Nezdanitelné části základu daně - str. 280
6.15.2 Slevy na dani - str. 281
6.15.3 Daňové zvýhodnění - str. 282
6.16 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění - str. 283
6.16.1 Roční sazba daně (pro příjem za rok 2019) - str. 285
6.16.2 Odpočty nezdanitelných částí základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2019 - str. 289
6.16.3 Slevy na dani při ročním zúčtování za rok 2019 - str. 290
6.16.4 Daňové zvýhodnění při ročním zúčtování za rok 2019 - str. 290
6.17 Tiskopisy Vyúčtování daně - str. 291
6.17.1 Výkaz Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor č. 17) - str. 293
6.17.2 Výkaz Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (MFin 5459 vzor č. 22) - str. 300
7. Zdravotní pojištění - str. 315
Slovníček - str. 317
7.1 Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 320
7.1.1 Cizinci a veřejné zdravotní pojištění - str. 321
7.1.2 Princip jednoho pojištění - str. 322
7.1.3 Nezaopatření rodinní příslušníci - str. 323
7.1.4 Ukončení doby, po kterou cizí pracovník podléhá českým právním předpisům zdravotního pojištění- str. 323
7.1.5 Souběžný výkon zaměstnání - str. 324
7.2 Volba zdravotní pojišťovny - str. 325
7.2.1 Změna zdravotní pojišťovny - str. 325
7.2.2 Povinnosti zaměstnavatele - str. 326
7.2.3 Postup při změně zdravotní pojišťovny - str. 326
7.2.4 Průkaz pojištěnce - str. 328
7.2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí - str. 328
7.2.6 Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 329
7.2.7 Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění - str. 330
7.2.8 Příslušnost ke zdravotní pojišťovně – písemnosti vystavované zaměstnavatelem i zaměstnancem - str. 331
7.2.9 Postupy zaměstnavatele v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny- str. 332
7.3 Plátci pojistného na zdravotní pojištění - str. 332
7.3.1 Stát - str. 332
7.3.1.1 Muži na rodičovské dovolené - str. 339
7.3.1.2 Zaměstnání v období čerpání předdůchodu - str. 339
7.3.1.3 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole – uznaná doba rodičovství - str. 340
7.3.1.4 Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou - str. 340
7.3.1.5 Platba pojistného státem - str. 340
7.3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci - str. 340
7.3.2.1 Zaměstnavatel - str. 340
7.3.2.2 Pojištěnec - str. 340
7.3.2.3 Zvláštní skupiny zaměstnanců - str. 342
7.3.2.4 Pracovněprávní vztahy a souběh činností - str. 344
7.3.2.5 Postupy na přelomu let - str. 350
7.4 Povinnosti zaměstnavatele ve styku se zdravotní pojišťovnou - str. 352
7.4.1 Formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - str. 352
7.4.2 Kódy změn používaných při vyplňování hromadného oznámení zaměstnavatele - str. 354
7.4.2.1 Oznamovací povinnost při souběžných příjmech - str. 358
7.4.3 Členové statutárních orgánů - str. 359
7.4.4 Absence kódu na formuláři hromadné oznámení zaměstnavatele - str. 359
7.4.5 Důchodci ze Slovenska - str. 359
7.4.6 Zastupitelé – uvolnění a neuvolnění - str. 360
7.4.7 Počítání času - str. 360
7.5 Výpočet pojistného na zdravotní pojištění - str. 361
7.5.1 Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven - str. 361
7.5.1.1 Vyměřovací základ – aktuálně platná právní úprava (tj. od 1. 1. 2019) - str. 362
7.5.1.2 Příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené - str. 363
7.5.2 Výše pojistného a sankce - str. 364
7.5.2.1 Rozhodné období - str. 364
7.5.2.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování - str. 364
7.5.2.3 Minimální mzda ve zdravotním pojištění - str. 365
7.5.2.4 Zatajený příjem zaměstnance - str. 369
7.5.2.5 Ošetřování člena domácnosti v370
7.5.3 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň v jednom z nich dosahuje minimální mzdy - str. 370
7.5.3.1 Minimální vyměřovací základ a dohody - str. 374
7.5.4 Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu - str. 374
7.5.5 Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok 2019 - str. 375
7.5.6 Minimální vyměřovací základ a odpočty ve zdravotním pojištění - str. 377
7.5.7 Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným - str. 380
7.5.8 Maximální vyměřovací základ - str. 382
7.5.9 Neplacené volno a neomluvená absence - str. 382
7.5.9.1 Nepřítomnost pohřešovaného zaměstnance v zaměstnání - str. 383
7.5.10 Péče o dítě a navazující neplacené volno - str. 383
7.5.11 Nemoc zaměstnance - str. 384
7.5.11.1 Nemoc zaměstnance po celý kalendářní měsíc - str. 384
7.5.11.2 Nemoc zaměstnance po část kalendářního měsíce - str. 384
7.5.11.3 Speciální situace - str. 385
7.5.11.4 Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání - str. 386
7.5.11.5 Nadlimitní plnění - str. 386
7.5.12 Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele - str. 386
7.5.13 Souběh zaměstnání s podnikáním - str. 387
7.5.14 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 388
7.5.15 Přeplatek ve zdravotním pojištění - str. 389
7.5.16 Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance - str. 390
7.5.17 Náhrada mzdy - str. 393
7.5.18 Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 395
7.5.19 Praktické rady pro zaměstnavatele - str. 396
7.5.20 Ukončení činnosti zaměstnavatele, přechod k jinému zaměstnavateli - str. 398
7.5.21 Subjektivní a objektivní lhůty a sankce ve zdravotním pojištění - str. 400
7.6 Chyby zaměstnavatele nebo zaměstnance a jejich řešení - str. 401
7.6.1 Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ - str. 401
7.6.2 Neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli - str. 402
7.6.3 Platba chybně provedená zaměstnavatelem - str. 402
7.6.4 Osoba bez zdanitelných příjmů a nepřípustný souběh - str. 403
7.7 Odvod pojistného za zaměstnance - str. 404
7.7.1 Zaměstnavatelé a penále - str. 405
7.7.1.1 Výše penále - str. 405
7.7.1.2 Podání odvolání do platebního výměru - str. 405
7.7.1.3 Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru - str. 405
7.7.1.4 Příklad textu žádosti o prominutí penále - str. 406
7.7.2 Kontrola u zaměstnavatele - str. 406
7.7.2.1 Plná moc - str. 408
7.7.2.2 Kontroly z vyúčtování - str. 409
7.7.3 Splácení dluhů - str. 409
7.7.3.1 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění - str. 409
7.8 Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění - str. 410
7.9 Přehledy zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění - str. 411
8. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 415
Slovníček - str. 416
8.1 Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení - str. 418
8.1.1 První skupina poplatníků - str. 418
8.1.2 Druhá skupina poplatníků - str. 419
8.1.3 Třetí skupina poplatníků - str. 431
8.1.4 Čtvrtá skupina poplatníků - str. 431
8.1.5 Pátá skupina poplatníků - str. 432
8.2 Výpočet a odvod pojistného na sociální zabezpečení - str. 432
8.2.1 Rozhodné období - str. 432
8.2.2 Vyměřovací základ - str. 432
8.2.3 Sazby pojistného - str. 442
8.2.4 Odvod pojistného na sociální zabezpečení a jeho splatnost- str. 443
8.2.4.1 Sankce - str. 447
8.2.4.2 Uschovávání účetních záznamů - str. 448
9. Dávky nemocenského pojištění - str. 449
Slovníček - str. 450
9.1 Nemocenské pojištění - str. 455
9.1.1 Okruh pojištěných osob - str. 455
9.1.2 Oznamovací povinnosti zaměstnavatelů - str. 456
9.1.3 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - str. 460
9.1.4 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu - str. 462
9.1.5 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 472
9.2 Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu - str. 479
9.2.1 Uplatňování nároku na dávky z pojištění - str. 480
9.2.2 OSSZ - str. 480
9.2.3 Nárok na dávky v ochranné lhůty - str. 482
9.2.3.1 Dočasná pracovní neschopnost - str. 483
9.2.3.2 Nárok na dávky za část dne - str. 484
9.2.3.3 Pokračování pracovní neschopnosti - str. 484
9.2.3.4 Nemocenské (a náhrada mzdy) v poloviční výši - str. 484
9.2.3.5 Nemocenské u člena jednotky sboru dobrovolných hasičů - str. 485
9.2.3.6 Změna pobytu práce neschopného občana - str. 485
9.2.3.7 Zpětné uznání DPN - str. 485
9.2.3.8 Podpůrčí doba - str. 485
9.2.3.9 Nemocenské a neplacené volno - str. 486
9.3 Ošetřovné - str. 486
9.4 Otcovská poporodní péče (tzv. otcovská) - str. 487
9.5 Dlouhodobé ošetřovné - str. 489
9.6 Tiskopisy k uplatnění dávek z pojištění - str. 491
9.6.1 Uplatnění nároku na dávky z pojištění - str. 496
9.7 Rozhodné období - str. 497
9.7.1 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 497
9.7.2 Denní vyměřovací základ - str. 498
9.7.3 Kalendářní dny rozhodného období – vyloučené dny - str. 504
9.8 Příloha k žádosti o dávku (nemocenské, ošetřovné, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, PPM A VPTM) - str. 505
9.9 Náhrada mzdy v době prvních kalendářních dnů DPN nebo karantény - str. 511
9.10 Elektronická komunikace - str. 515
9.11 Změna místní příslušnosti OSSZ - str. 515
10. Důchodové pojištění - str. 516
Slovníček - str. 518
10.1 Důchodové pojištění a úkoly zaměstnavatele - str. 523
10.1.1 Základní povinnosti - str. 523
10.1.2 Rozvedené a konkretizované povinnosti - str. 523
10.1.3 Který zaměstnavatel plní povinnosti v důchodovém pojištění - str. 523
10.1.4 Které záznamy a údaje zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění - str. 524
10.1.5 Úkoly zaměstnavatelů v některých případech - str. 527
10.1.6 Žádosti o dávky důchodového pojištění - str. 527
10.2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod - str. 528
10.3 Doba důchodového pojištění a doba náhradní - str. 530
10.3.1 Jak se doba pojištění a náhradní doba prokazuje - str. 533
10.4 Žádost o starobní důchod - str. 534
10.4.1 Kdy se sepisuje žádost o starobní důchod - str. 534
10.4.2 Sdělení údajů zaměstnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o důchod zaměstnance - str. 535
10.4.3 Žádost o zastavení – uvolnění – úpravu důchodu - str. 536
10.5 Žádost o invalidní důchod - str. 537
10.5.1 Kdy se sepisuje žádost o invalidní důchod - str. 537
10.5.2 Řízení o přiznání invalidního důchodu - str. 537
10.6 Žádost o vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (tzv. pozůstalostní dávky) - str. 537
10.6.1 Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod - str. 537
10.7 Evidenční  list důchodového pojištění - str. 538
10.7.1 Opravy - str. 539
10.7.2 Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele - str. 540
10.7.3 Stejnopisy ELDP - str. 541
10.7.4 Vyplňování a zápis záznamů - str. 541
10.7.5 Předkládání a odesílání ELDP - str. 542
10.7.6 Záhlaví - str. 543
10.7.7 Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP) - str. 544
10.7.8 Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP) - str. 545
10.7.8.1 Kód - str. 546
10.7.8.2 Dny – nepojištěná doba (X křížky) - str. 550
10.7.8.3 Vylouč. Doby (Vyloučené doby) - str. 552
10.7.8.4 Vyměřovací základ - str. 554
10.7.8.5 Doby ode��t. (Doby odečtené) - str. 555
10.7.8.6 Celkem - str. 555
10.7.9 Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) - str. 555
10.7.10 Příklady vyplňování ELDP - str. 557
10.8 Ohlašovací povinnost zaměstnavatelů o zaměstnaných starobních důchodcích - str. 575
10.8.1 Co se hlásí - str. 575
10.8.2 Kdy se hlásí- str. 575
10.8.3 Kam se hlásí - str. 575
10.8.4 Základní náležitosti hlášení - str. 575
10.8.5 Na čem se hlásí - str. 576
10.8.6 Součinnost zaměstnavatele při kontrole zaměřené na plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění - str. 577
11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení - str. 578
11.1 Členění pracovněprávních odpovědnostních vztahů k náhradě majetkové a nemajetkové újmy a některé pojmy - str. 579
11.2 Kdy jde o pracovněprávní odpovědnost - str. 580
11.3 Povinnost zaměstnance nahradit škodu - str. 581
11.3.1 Obecná povinnost - str. 582
11.3.2 Náhrada škody při nesplnění prevenční povinnosti - str. 583
11.3.3 Povinnost nahradit schodek – dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty - str. 584
11.3.4 Povinnost k náhradě ztráty svěřených věcí- str. 587
11.3.5 Společná pravidla povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 588
11.3.6 Postup při uplatňování náhrady škody věci zaměstnanci - str. 589
11.4 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu - str. 590
11.4.1 Obecná povinnost - str. 590
11.4.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 591
11.4.3 Povinnost nahradit škodu na odložených věcech - str. 591
11.4.4 Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku zaměstnance - str. 593
11.4.5 Škoda vzniklá při odvracení škody - str. 594
11.4.6 Společná pravidla povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu - str. 594
11.5 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 595
11.6 Náhrada škody u některých osob - str. 596
11.6.1 Agenturní a neagenturní dočasné přidělení zaměstnanci - str. 596
11.6.2 Odpovědnost u dohod o pracích konaných mimo pracovní pom��r - str. 597
12. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 598
Slovníček - str. 600
12.1 Úvodem k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 – změny, vazby na občanský zákoník - str. 602
12.2 Obecné otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 604
12.2.1 Pojem pracovní úraz - str. 604
12.2.2 Evidence a hlášení pracovních úrazů, zasílání záznamů o pracovních úrazech - str. 605
12.2.3 Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání- str. 606
12.2.4 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech - str. 608
12.2.5 Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, orgány inspekce práce a kontrola odškodňování - str. 608
12.2.6 Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 609
12.2.7 Krácení odškodnění - str. 611
12.3 Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 612
12.3.1 Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění - str. 613
12.3.2 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 613
12.3.3 Náhrada věcné škody - str. 614
12.3.4 Průměrný (pravděpodobný) výdělek – základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku - str. 614
12.3.5 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti- str. 615
12.3.6 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. renta) - str. 616
12.3.6.1 Renta v některých zvláštních případech - str. 620
12.3.6.2 Změny poměrů u poživatele renty - str. 622
12.3.7 Náhrada škody pozůstalým- str. 622
12.3.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 622
12.3.7.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem - str. 623
12.3.7.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých - str. 623
12.3.7.4 Náhrada věcné škody - str. 624
12.3.7.5 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - str. 624
12.3.8 Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 625
12.3.9 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, jeho perspektivy - str. 625
12.3.9.1 Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění - str. 626
12.3.9.2 Dva základní modely vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec – pojišťovna při provádění zákonného pojištění - str. 626
12.3.9.3 Náhrada nákladů na mimosoudní a soudní projednávání odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) - str. 627
12.3.9.4 K některým otázkám aplikace vyhlášky č. 125/1993 Sb. - str. 629
Přehled důležitých údajů platných k 1. 1. 2019 - str. 631
Minimální mzda - str. 631
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin - str. 631
Výše daňových slev - str. 631
Výše daňového zvýhodnění - str. 632
Pojistné na zdravotní pojištění - str. 632
Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti - str. 633
Dávky nemocenského pojištění - str. 633
Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) - str. 634
Cestovní náhrady - str. 635
Srážky ze mzdy - str. 635
Životní minimum- str. 635
Existenční minimum - str. 635
Tabulka pro stanovení důchodového věku - str. 636
Číselník okresů - str. 637
Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy) - str. 637
Tabulka lhůt - str. 638

Další nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.