Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  32
 
 
zpravodajství od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

Spisová služba, 3. vydání

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií.
Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zohledňuje změny v prováděcí vyhlášce č. 259/2012 Sb., o ...     ... více

autor: Miroslsv Kunt, Tomáš Lechner, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 8. 2022, cena: 670 Kč   NOVINKA

Spisová služba, 3. vydání

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Vyhláška č. 227/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Novela vyhlášky je reakcí na změny v evropské legislativě; začleňuje faktory udržitelnosti do povinností obchodníků s cennými papíry při řízení produktů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 22. 11. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Pokyn č. GFŘ–D–56

k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu
Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech. Tato povinnost zakotvená v ustanovení § 38v zákona o...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 8. 8. 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných v systému automatické výměny informací ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 8. 2022

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 225/2022 Sb.,

o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Výčet komodit, se kterými po jejich propadnutí v přestupkovém řízení nebo po jejich zabrání v souvislosti s přestupkovým řízením hospodaří Policie České republiky, se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 8. 2022

téma:
Občanský zákoník

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn ...     ... více

autor: Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 8. 2022, cena: 490 Kč   NOVINKA

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů.
Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje ...     ... více

autor: Jana Boháčková Švábová, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 3. 8. 2022, cena: 289 Kč   NOVINKA

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Zákon č. 226/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
Novela, která je reakcí na evropský Akt o kybernetické bezpečnosti (viz níže), stanoví, že vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti je Národní úřad pro kybernetickou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 8. 2022

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 225/2022 Sb.,

o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Výčet komodit, u kterých krajské ředitelství Policie České republiky vykonává správu, pokud byly zajištěny v trestním řízení, se rozšiřuje o regulované prekurzory výbušnin a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 8. 2022

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 225/2022 Sb.,

o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
Z výčtu přestupků, kterých se může dopustit fyzická osoba, se vypouští opatřování prostředků k výrobě, výzkumu nebo vývoji výbušnin. Podrobná úprava je nyní v novém zákoně o prekurzorech...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 8. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022:

Obchodní právo č. 7-8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 7-8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 7-8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022:

Částka 104/2022, rozeslaná dne 5. 8. 2022

225.   

ZÁKON ze dne 20. července 2022 o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

226.   

ZÁKON ze dne 20. července 2022, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů

227.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022:

Částka 13/2022, rozeslaná dne 5. 8. 2022

24.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022:

Číslo 11/2022, rozeslán dne 4. 8. 2022

15.   

Pokyn č. GFŘ–D–56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Číslo 12/2022, rozeslán dne 5. 8. 2022

16.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz