Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  27
 
 
zpravodajství od 1. 7. 2024 do 7. 7. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Daně z příjmů

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru dani z přijmu a o zabráněni daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 2023 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 1. 7. 2024

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 1. 7. 2024 do 7. 7. 2024:

204/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“

1. 7. 2024

205/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU)

1. 7. 2024

206/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru dani z přijmu a o zabráněni daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

1. 7. 2024

207/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě

1. 7. 2024

208/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 15/22 ve věci návrhu na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve zněni pozdějších předpisů

1. 7. 2024

209/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 27. června 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

2. 7. 2024

210/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 4/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022

2. 7. 2024

211/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 5/24 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 3 ve slovech „2,822násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XXIX zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

2. 7. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz