Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  23
 
 
zpravodajství od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirové předpisy – vyznáte se v tom ještě?

Ke zmírnění dopadů epidemie již bylo vydáno nebo změněno téměř 50 právních předpisů. Nejde ale jen o množství. Některé předpisy se již po několika týdnech znovu mění, například:
-  zákon o kompenzačním bonusu má již druhou novelizaci,
-  režim A v programu Antivirus byl včera prodloužen až do konce srpna,
-  vládní nařízení o moratoriu na nájemné již bylo zrušeno.
Pokud se potřebujete v té záplavě změn orientovat, můžete se opřít o webové stránky Sagitu, kde jako jediní každý den sledujeme a přehledně zpracováváme všechny změny – zde!
 

Možná byste rádi měli všechny předpisy v tištěné podobě – právě jsme vydali nové číslo ÚZ Koronavirus – zde.
 
Účetní a daňové dopady koronavirových předpisů jsou promítnuté do aktuální verze informačního systému MáDáti – zde.
 
 

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Vyhláška č. 267/2020 Sb.,

o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Mění se, resp. ruší o nově se stanoví rozsah, podoba, způsob a lhůty oznamování údajů a předkládání výkazů České národní bance obhospodařovateli a administrátory investičních fondů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Cenové předpisy

 

Nařízení vlády č. 265/2020 Sb.,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Zákaz zvyšování nájemného z bytu po dobu trvání mimořádných koronavirových opatření se zrušuje .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 6. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Aktualizace účetního průvodce MáDáti

Od začátku roku došlo ke změnám právní úpravy mj. v souvislosti s koronavirovou krizí. Všechny změny k 1. 5. jsou zapracovány nejen do databáze právních předpisů, ale také do postupů účtování, do obecných hesel i do hesel k problematice DPH.

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Zákon č. 263/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Povinnost elektronické evidence tržeb se přerušuje do konce roku 2020. Žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podané od 27. března do 30. září...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 6. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Zákon č. 262/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den v období od 12. 3. do  8. 6. 2020 májí nově nárok i společníci společnosti s ručením omezeným (s.r.o.),...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 6. 2020

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 264/2020 Sb.,

o energetické náročnosti budov
Nová vyhláška je reakcí na vývoj evropské legislativy a stavebně-technický pokrok v oblasti budov. Hlavní oblasti změn proti dosavadní právní úpravě (vyhl. č. 78/2013 Sb.): ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

TÉMA

Koronavirus

 

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – např. zákon o kompenzačním bonusu byl od dubna 2020 již dvakrát významně změněn. Publikace obsahuje celkem 47 předpisů z oblasti daní, sociálního zabezpečení, podpory zaměstnanosti, soudního řízení, exekucí, insolvence, nájmů a nájemného, úvěrů a dluhů, školství, kultury, cestovního ruchu a dalších oblastí.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 6. 2020, cena: 77 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1379 - Koronavirus
TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon č. 261/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Byly přijaty zejména následující změny a doplnění: strážníci starší 50 let, kteří sloužili u obecní policie déle než 15 let, mají nárok na odchodné, zpřísňují se podmínky posuzování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Obchodní korporace

 

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, upozorňuje na různé varovné signály prozrazující zvrat k negativnímu vývoji a podává přehled možných opatření a nástrojů, ...     ... více

autor: Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 6. 2020, cena: 650 Kč   NOVINKA

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a zabývá se i aktuálními právními otázkami kolem koronavirové pandemie.
Čtivě a srozumitelně shrnuje základní ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 6. 2020, cena: 269 Kč   NOVINKA

Zdraví a nemoc zaměstnance
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Aktualizace účetního průvodce MáDáti

Od začátku roku došlo ke změnám právní úpravy mj. v souvislosti s koronavirovou krizí. Všechny změny k 1. 5. jsou zapracovány nejen do databáze právních předpisů, ale také do postupů účtování, do obecných hesel i do hesel k problematice DPH.

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců
TÉMA

Zákoník práce

 

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku.
Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. zákonem o zaměstnanosti, zákonem o pracovnělékařských službách, zákony z oblasti sociálního zabezpečení a příslušnými ...     ... více

autor: Alice Mlýnková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 6. 2020, cena: 385 Kč   NOVINKA

Skončení pracovního poměru v souvislostech
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Vyhláška č. 259/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
V návaznosti na snížení věkové hranice pro provádění screeningové kolonoskopie v rámci všeobecné preventivní prohlídky z 55 let na 50 let věku se toto snížení věkové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Zdravotní služby

 

Vyhláška č. 259/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
Snižuje se věková hranice pro provádění screeningové kolonoskopie v rámci všeobecné preventivní prohlídky, a to z 55 let na 50 let věku.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020:

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 5-6/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 5/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 5/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 5/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020:

Částka 95/2020, rozeslaná dne 2. 6. 2020

257.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2020 o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Částka 96/2020, rozeslaná dne 2. 6. 2020

258.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

259.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2020, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

260.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2020 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

Částka 97/2020, rozeslaná dne 2. 6. 2020

261.   

ZÁKON ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

262.   

ZÁKON ze dne 27. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

263.   

ZÁKON ze dne 26. května 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Částka 99/2020, rozeslaná dne 4. 6. 2020

265.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. června 2020, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

266.*  

VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

267.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2020 o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Částka 98/2020, rozeslaná dne 5. 6. 2020

264.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. května 2020 o energetické náročnosti budov

Částka 100/2020, rozeslaná dne 5. 6. 2020

268.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020:

Částka 12/2020, rozeslaná dne 5. 6. 2020

20.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

21.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz