Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  18
 
 
zpravodajství od 1. 5. 2023 do 7. 5. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání.
V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy výklad části šesté – výkon rozhodnutí, části sedmé – jiná činnost soudu a části osmé – závěrečná ustanovení.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 2. 5. 2023, cena: 1 345 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha II, 4. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání.
V novém vydání jsme snížili počet svazků. Druhá kniha obsahuje výklad zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 2. 5. 2023, cena: 2 495 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha II, 4. vydání

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Publikace obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí přehledně rozdělených podle jednotlivých oblastí rodinného práva. Naleznete zde vzory ve věcech osobního stavu (např. emancipace nebo určení příjmení) a v paternitních sporech (určování i popírání otcovství), vzory pro zásahy do rodičovské odpovědnosti (např. nahrazení souhlasu druhého rodiče se zdravotním výkonem nebo s výběrem školy, ...     ... více

autor: Hana Nová, Nikol Hönigová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 2. 5. 2023, cena: 730 Kč   NOVINKA

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

téma:
Sociální pojištění

Sociální politika, 7. vydání

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími fungování významných sociálních systémů a jejich prvků (zejména sociálního zabezpečení, trhu práce, školství, ...     ... více

autor: Jan Mertl a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 2. 5. 2023, cena: 875 Kč   NOVINKA

Sociální politika, 7. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 5. 2023 do 7. 5. 2023:

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 2/2023

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ č. 2/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Řízení školy č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz