Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  14
 
 
zpravodajství od 1. 4. 2024 do 7. 4. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Autorské právo, průmyslová práva

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Kniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká republika chrání právo k obchodnímu jménu správně, případně jak právní úpravu novelizovat. Obchodní jméno totiž představuje potenciálně cenný artikl v majetku podnikatele, jenž by měl požívat náležité ...     ... více

autor: Helena Pullmannová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 4. 2024, cena: 390 Kč   NOVINKA

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

týdenní novinky v rámci tématu:
Daně z příjmů

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024.
Z hlavních změn s účinností od 1. 1. 2024 vybíráme:
změny v oblasti osvobození od daní z příjmů,
zvýšení limitu pro ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 5. 4. 2024, cena: 989 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z příjmů 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana zdraví

ÚZ č. 1591 - Ochrana zdraví

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví (životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění), ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví a zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; menší změny nastaly i u dalších předpisů. Některá ustanovení týkající se bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 2. 4. 2024, cena: 133 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1591 - Ochrana zdraví

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, které se v praxi objevují často, nebo alespoň opakovaně.
Přehledná a vhodně členěná publikace ukazuje možnosti ...     ... více

autor: Pavel Vantuch, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 4. 2024, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Účetnictví nevýdělečných organizací

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí je promítnutí legislativních změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. ...     ... více

autor: Anna Pelikánová, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 5. 4. 2024, cena: 389 Kč   NOVINKA

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Mimo témata

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

Kniha Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu se věnuje u nás dosud málo zpracované oblasti práva a klade si za cíl zachytit základní právní otázky spjaté s pojetím a ochranou nenarozeného lidského života.
Práce poukazuje na komplikovaný pohled na nenarozený lidský život, jako na lidskou bytost na počátku svého života. Zde se publikace dotýká společensky závažných a ...     ... více

autor: Libor Šnédar, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 5. 4. 2024, cena: 649 Kč   NOVINKA

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 4. 2024 do 7. 4. 2024:

Obchodní právo č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Soukromé právo č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Soukromé právo č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 1. 4. 2024 do 7. 4. 2024:

72/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. února 2024 sp. zn. Pl. ÚS 42/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017 ze dne 7. 11. 2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023

4. 4. 2024

73/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 21. února 2024 sp. zn. Pl. ÚS 26/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022

4. 4. 2024

74/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 21. února 2024 sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

4. 4. 2024

75/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)

4. 4. 2024

76/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. března 2024 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

4. 4. 2024

77/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 20. března 2024 o vydání výměru Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

4. 4. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz