Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  14
 
 
zpravodajství od 1. 4. 2019 do 7. 4. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Daňové zákony - duben 2019

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke změnám; tyto komentáře si můžete již nyní zdarma přečíst také zde.
Věříme, že vám díky téměř 30letým zkušenostem nabízíme publikaci, která má nejen kvalitní obsah, ale i kultivované a promyšlené zpracování.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony - duben 2019
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH upravují, a bez kterých není komplexní zvládnutí DPH možné.
Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Komentář ke změnám najdete zde.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke změnám; tyto komentáře si můžete již nyní zdarma přečíst také zde.
Věříme, že vám díky téměř 30letým zkušenostem nabízíme publikaci, která má nejen kvalitní obsah, ale i kultivované a promyšlené zpracování.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony - duben 2019
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i právnických osob.
Všechny změny jsou v textech vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Komentář ke změnám najdete zde.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke změnám; tyto komentáře si můžete již nyní zdarma přečíst také zde.
Věříme, že vám díky téměř 30letým zkušenostem nabízíme publikaci, která má nejen kvalitní obsah, ale i kultivované a promyšlené zpracování.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony - duben 2019
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Daňové zákony - duben 2019

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke změnám; tyto komentáře si můžete již nyní zdarma přečíst také zde.
Věříme, že vám díky téměř 30letým zkušenostem nabízíme publikaci, která má nejen kvalitní obsah, ale i kultivované a promyšlené zpracování.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony - duben 2019
TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR.
Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně.
Publikace je praktickou ...     ... více

autor: Eva Janečková, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 4. 2019, cena: 349 Kč   NOVINKA

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

VYHLÁŠKA č. 95/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Mění se struktura oznámení o majetku podávaného veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmu, a to v případě  oznamování nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Hranice, od které se provádějí srážky ze mzdy nebo jiných srovnatelných příjmů dlužníka bez omezení, se zvyšuje na dvojnásobek stávající hodnoty; tato změna by měla dlužníky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Ochrana osobních údajů, GDPR

 

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR.
Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně.
Publikace je praktickou ...     ... více

autor: Eva Janečková, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 4. 2019, cena: 349 Kč   NOVINKA

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 92/2019 Sb.,

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 částka 31 885 Kč (dosud 29 504 Kč).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 2. 4. 2019

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Daňové zákony - duben 2019

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke změnám; tyto komentáře si můžete již nyní zdarma přečíst také zde.
Věříme, že vám díky téměř 30letým zkušenostem nabízíme publikaci, která má nejen kvalitní obsah, ale i kultivované a promyšlené zpracování.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2019, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony - duben 2019
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

ZÁKON č. 90/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
V případech regionálních nebo celostátních mimořádných situací majících charakter kalamit, které nastaly na území dvou a více krajů, kdy plnění povinností ze strany vlastníků lesů není...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 4. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 4. 2019 do 7. 4. 2019:

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 4/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Trestní právo č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 4. 2019 do 7. 4. 2019:

Částka 42/2019, rozeslaná dne 2. 4. 2019

90.   

ZÁKON ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

91.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

92.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2019 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

93.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

94.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 1. dubna 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019

Částka 43/2019, rozeslaná dne 5. 4. 2019

95.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

96.*  

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2019 o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz