Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 34/2021 Sb.,

o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
V zákoně proti praní špinavých peněz rozšiřuje výčet osob, vůči nimž se nelze dovolávat povinnosti mlčenlivosti, a to o Ministerstvo průmyslu a obchodu při provádění zákona...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2021

TÉMA

Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Pro obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se stanoví osvobození od daně z nemovitých věcí v důsledku mimořádné události, neplatí, že musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října zdaňovacího...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Abeceda DPH 2021

Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.
Změny v zákonu o DPH
Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace vydávané Generálním finančním ředitelstvím. V knize je řešeno, jak správně stanovit místo plnění, kdy vzniká povinnost přiznat daň, ...     ... více

autor: Ing. Zdeněk KUneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, cena: 699 Kč   NOVINKA

Abeceda DPH 2021

DPH 2021 - zákon s přehledy

V 18. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 168 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platné k 1. 1. 2021.
Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: novelu pronájmů nemovitých věcí, poukazy, kontrolní hlášení, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, řetězové obchody, odpočet při krádeži ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 2. 2. 2021, cena: 289 Kč   NOVINKA

DPH 2021 - zákon s přehledy
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.
Podrobněji ke změnám
Počínaje rokem 2021 se mění výpočet základu ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, cena: 399 Kč   NOVINKA

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

INFORMACE čj. MF-3325/2021/2503-1,

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
V souladu s § 38fa odst. 2 zákona o daních z příjmů se pro účely daní z příjmů vyhlašuje seznam států, pro které platí, že se při zdanění příjmů z činnosti ovládané zahraniční...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 3. 2. 2021

Zákon č. 39/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se procento, které si mohou dárci odečíst od základu daně, ze současných 15 % u fyzických osob, resp. 10 % u právnických osob, na ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 2. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 3369/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením koronaviru se tímto rozhodnutím ministryně financí v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 promíjí DPH za dodání respirátorů a filtračních polomasek, které...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 1. 2. 2021

INFORMACE čj. MF-1522/2018/2502-18,

seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí vyhlásilo nový seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 3. 2. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 38/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
V zájmu ochrany peněžních prostředků na účtu manžela povinného se stanoví, že exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu lze v jednom exekučním řízení provést...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Vzhledem k povinnosti publikace všech obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, která bude...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Publikování rozhodnutí o stavu nebezpečí ve Věstníku právních předpisů kraje se nahrazuje publikováním ve Sbírce právních předpisů podle zákona č. 35/2021 Sb.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí, krajů a hlavního města Prahy a podmínky nabytí jejich platnosti a účinnosti stanoví nový zákon č. 35/2021 Sb.,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 35/2021 Sb.,

o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Zřizuje se Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Současně se stanoví pravidla pro přijímání, uveřejňování a opravy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 38/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 99/1963 Sb. Novela rozsáhle mění ustanovení o přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu; dochází nejen ke změnám ale i k rozšíření podrobnosti právní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Oceňování majetku

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Vzhledem k povinnosti publikace všech obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků ve “Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů”, která bude...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Způsob vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice a podmínky nabytí jejich platnosti a účinnosti stanoví zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon č. 37/2021 Sb.,

o evidenci skutečných majitelů
A) K zákonu č. 37/2020 Sb. Nový zákon upravuje vedení evidence skutečných majitelů, některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2021, vybraná ustanovení 1. 2. 2022

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé změny s účinností od roku 2022. Velké změny nastaly od ledna 2021 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě (88 změn a doplnění) a dále ve vyhlášce o FKSP (4 změny). Dále zde najdete novelizované zákony o rozpočtovém určení daní a o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, vyhlášku o nákladech na závodní stravování a další předpisy; celkem 26 právních předpisů. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2021, cena: 169 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021
TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 40/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Ošetřovné se nezapočítává do rozhodného příjmu pro příjmově testované dávky státní sociální podpory (a to bez ohledu na souvislost s opatřeními spojenými s nemocí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
A) K zákonu č. 106/1999 Sb. Zpřesňují se povinnosti povinných subjektů (státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány, veřejné instituce) ohledně zpřístupňování: dokumentů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 2. 2022

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Abeceda mzdové účetní 2021

Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na ...     ... více

autor: JUDr. Bořivoj ŠUbrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,Ing. Antonín Daněk, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, cena: 699 Kč   NOVINKA

Abeceda mzdové účetní 2021
TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační vyhlášku státu a vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků. Dále jsou zde platné České účetní standardy. Všechny změny právních předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2021, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 34/2021 Sb.,

o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
Prověřování zahraničních investic je touto novelou kompetenčního zákona svěřeno do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2021

TÉMA

Zahraniční obchod

 

Nařízení vlády č. 41/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se ruší zákaz poskytování záruk subjektům, jejichž převažující ekonomickou činností bylo ubytování. Příjemci úvěrů, jejichž hlavním oborem ekonomické činnosti je ubytování, prokáží...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 2. 2021

TÉMA

Zákoník práce

 

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. Do textu jsou také promítnuty změny v sazbách cestovních náhrad, minimální mzdy a zaručené mzdy. K zákoníku práce je zpracován aktualizovaný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Zákoník práce s komentářem 2021

Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rozšíření příspěvku odborovým a ...     ... více

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 2. 2021, cena: 989 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s komentářem 2021
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
A) K zákonu č. 166/1999 Sb. Způsob vyhlášení nařízení Státní veterinární správy a podmínky nabytí jejich platnosti a účinnosti se nyní řídí novým...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 30/2021 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Tato vyhláška stanoví: rozsah vedení evidencí o obalech osobami, které obaly uvádí na trh nebo do oběhu, rozsah a způsob ohlašování údajů z evidencí o obalech Ministerstvu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 2. 2021

Zákon č. 36/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Způsob vyhlášení nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a podmínky nabytí jejich platnosti a účinnosti se nyní řídí novým zákonem č. 35/2021 Sb.,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021:

Částka 14/2021, rozeslaná dne 1. 2. 2021

29.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Částka 15/2021, rozeslaná dne 1. 2. 2021

30.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2021 o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Částka 18/2021, rozeslaná dne 1. 2. 2021

40.   

ZÁKON ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Částka 17/2021, rozeslaná dne 3. 2. 2021

34.   

ZÁKON ze dne 19. ledna 2021 o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

35.   

ZÁKON ze dne 19. ledna 2021 o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

36.   

ZÁKON ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

37.   

ZÁKON ze dne 19. ledna 2021 o evidenci skutečných majitelů

38.   

ZÁKON ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

39.   

ZÁKON ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 19/2021, rozeslaná dne 5. 2. 2021

41.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

42.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. února 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %

43.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. ledna 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021:

Číslo 8/2021, rozeslán dne 1. 2. 2021

12.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Číslo 9/2021, rozeslán dne 3. 2. 2021

13.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz