Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  45
 
 
zpravodajství od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Vyhláška č. 398/2021 Sb.,

o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999
Dnem 30. června 2022 se ukončuje platnost bankovek 100 Kč vzoru 1995 a 1997, 200 Kč vzoru 1996 a 1998, 500 Kč vzoru 1995 a 1997, 1 000 Kč vzoru 1996, 2 000 Kč vzoru...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 400/2021 Sb.,

o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Viz anotaci výměru MF č. 03/2021, který byl dne 26. 10. 2021 publikován v částce 16/2021 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 4. 11. 2021

téma:
Daň z přidané hodnoty

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo montážních prací.
Dále je kniha určena pro plátce, kteří poskytují cestovní služby. Vzhledem k důležitým změnám v ...     ... více

autor: Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 11. 2021, cena: 329 Kč   NOVINKA

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Změna částky paušální daně a paušálních záloh pro zdaňovací období roku 2022

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívají paušální režim podle § 7a zákona o daních z příjmů, že pro zdaňovací období roku 2022 dochází ke změně měsíční částky paušální zálohy, a to vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění. Poplatníkům v paušálním režimu se mění pro rok 2022 celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc, nově bude ...     ... více

Finanční správa ČR

téma:
Občanský zákoník

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti.
Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního nastavení objektivní odpovědnosti. Ve zvláštní části se čtenář seznámí především s rizikovými věcmi či činnostmi, za ...     ... více

autor: Vojtěch Lovětínský, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 11. 2021, cena: 390 Kč   NOVINKA

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 399/2021 Sb.,

o úvěrových ukazatelích
Osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr stanovují ukazatele LTV, DSTI a DTI podle metodiky obsažené v této vyhlášce.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Péče o jmění nezletilého dítěte

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i do majetkového postavení nezletilých dětí.
Publikace se zaměřuje na bližší vymezení péče o jmění nezletilého, ...     ... více

autor: Jindřich Psutka, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 11. 2021, cena: 890 Kč   NOVINKA

Péče o jmění nezletilého dítěte

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také podkapitolu věnující se vypovídací schopnosti účetních výkazů.
Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle ...     ... více

autor: Karel Šteker, Milana Otrusinová, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 11. 2021, cena: 299 Kč   NOVINKA

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Honitba. Tvorba a využití

Publikace přináší komplexní výklad procesu tvorby a rozhodování o využití honiteb, přičemž spojuje vhled do teoretické konstrukce tvorby a využití honiteb v českém právním řádu s praktickou znalostí postupů orgánů státní správy myslivosti a držitelů a uživatelů honiteb. Kniha v úvodu vymezuje základní pojmy používané v dalším výkladu a provádí jejich klasifikaci. Poté se již věnuje hmotněprávním ...     ... více

autor: Václav Holý, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 11. 2021, cena: 390 Kč   NOVINKA

Honitba. Tvorba a využití

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021:

Soukromé právo č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 10/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 12-13/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021:

Částka 179/2021, rozeslaná dne 4. 11. 2021

398.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. října 2021 o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999

399.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2021 o úvěrových ukazatelích

400.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 29. října 2021 o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz