Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 1. 1. 2024 do 7. 1. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

ZÁKON č. 1/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Pro účely možnosti vydání digitálních stejnopisů identifikačního průkazu advokáta, usazeného evropského advokáta a advokátního koncipienta se doplňuje nezbytná úprava vedení seznamu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 1. 2024

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu práv vydavatele tiskové publikace, a pokud jde o způsoby užití autorského díla, doplňkové online služby vysílatele, v ...     ... více

autor: Helena Chaloupková, Petr Holý, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 4. 1. 2024, cena: 1 390 Kč   NOVINKA

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

téma:
Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; celkem 7 předpisů a dokumentů v aktuálním znění. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

téma:
Daně z příjmů

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a sdělení Ministerstva financí.  Celkem 28 právních a dalších předpisů v aktuálním znění; všechny změny jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Pokyn č. GFŘ-D-63 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období

podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023
Tímto pokynem se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2023 použijí poplatníci, kteří ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 5. 1. 2024

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Po více než deseti letech vychází nové vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vzhledem ke změnám právní úpravy a přijetí nového zákonu a o mezinárodním právu soukromém, pak autor nově zařadil i komentáře některých ustanovení tohoto zákona regulující rozhodčí smlouvy a rozhodčí řízení s mezinárodním prvkem. Čtenáři se tím dostává komplexního výkladu české právní ...     ... více

autor: Alexander Bělohlávek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 4. 1. 2024, cena: 2 890 Kč   NOVINKA

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

ZÁKON č. 1/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V položce 22 sazebníku správních poplatků se stanoví správní poplatek za přijetí žádosti o udělení akreditace nebo žádosti o změnu akreditace pro poskytování mobilní aplikace pro prokazování ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2024

téma:
Protikorupční předpisy

ZÁKON č. 1/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela zpřesňuje pravidla tzv. zprostředkované identifikace, kdy notář nebo kontaktní místo veřejné správy může na žádost klienta nebo povinné osoby provést identifikaci klienta;...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 1. 2024

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ZÁKON č. 1/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Nová právní úprava zavádí možnost získat tzv. digitální stejnopis průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz, tj. prokazování totožnosti a prokazování skutečností uvedených v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 2. 2024

téma:
Vnitřní správa

ZÁKON č. 1/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve vztahu k nově zavedenému digitálnímu stejnopisu průkazu se výslovně stanoví, že takový průkaz nelze použít k překročení hranice s členským státem Evropské unie nebo vnější hranice.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 1. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 1. 1. 2024 do 7. 1. 2024:

Soukromé právo č. 12/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Školní poradenství v praxi č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 1. 1. 2024 do 7. 1. 2024:

Částka 1/2024, rozeslaná dne 5. 1. 2024

1.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 1. 1. 2024 do 7. 1. 2024:

Číslo 1/2024, rozeslán dne 5. 1. 2024

1.   

Pokyn č. GFŘ-D-63 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2023 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz