Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  31
 
 
zpravodajství od 31. 7. 2023 do 6. 8. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a další), zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele, inspekce práce a dále předpisy upravující poměry ukrajinských občanů. Od července 2023 došlo k velkým změnám zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Všechny novelizované pasáže předpisů jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 8. 2023, cena: 167 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 237/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Nově se stanoví, že pokud jsou vysvědčení, hodnocení nebo doklady o plnění povinné školní docházky žáků ve školách v zahraničí nebo v zahraničních školách na území...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023

Nařízení vlády č. 236/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
Cílem novely je sjednocení dosud nejednotné praxe vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce při vzdělávání žáků, kteří se vzdělávají v zahraničí, v zahraniční škole na území...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 234/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 353/2003 Sb. Touto novelou se navrací výše zdanění motorové nafty do dřívějšího stavu, tzn. dochází ke zvýšení sazby spotřební daně u motorové nafty z...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

Vyhláška č. 235/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na zkrácení účinnosti snížené sazby spotřební daně u motorové nafty do 31. července 2023 se do stejného termínu zkracuje také doba použití vzorce pro výpočet výše...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 31. 7. 2023 do 6. 8. 2023:

Částka 109/2023, rozeslaná dne 31. 7. 2023

234.   

ZÁKON ze dne 27. července 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

235.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů

Částka 110/2023, rozeslaná dne 3. 8. 2023

236.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. července 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.

237.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. července 2023, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

238.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 sp. zn. Pl. ÚS 24/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

239.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. července 2023 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

240.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 28. července 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 31. 7. 2023 do 6. 8. 2023:

Částka 21/2023, rozeslaná dne 1. 8. 2023

30.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz