Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  23
 
 
zpravodajství od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Informace k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Velké Británii

Při vracení daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je postupováno podle § 83 zákona o DPH. Informace shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty, podrobně seznamuje se způsobem a formou ...     ... více

Finanční správa ČR

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

meritum Daň z přidané hodnoty 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.

Publikace je rozdělena do tří částí:
◾obecné principy daně z přidané hodnoty,
◾uplatňování daně z přidané hodnoty,
◾správa daně z přidané ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 347 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Meritum - Daň z příjmů 2021

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje (náklady),
•majetek a zásoby.
Výklad je doplněn o přílohy ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 780 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z příjmů 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 17171/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 se plátcům daně z přidané hodnoty promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení, resp. dovozu ze zahraničí v tomto rozhodnutí...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 6. 2021

TÉMA

Občanský zákoník

 

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Od července 2021 dochází k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 6. 2021, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první komplexní pojednání o interakci těchto dvou režimů.
Má vůbec odlišování na smluvní a deliktní odpovědnost s přihlédnutím k jednotlivým funkcím odpovědnosti v občanském právu svůj význam? ...     ... více

autor: Anežka Janoušková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 495 Kč   NOVINKA

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

 

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu.
Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až po platnou a účinnou právní úpravu obsaženou v zákoně o vyvlastnění, jakož i zvláštních zákonech. Vymezeny jsou tak ...     ... více

autor: Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 638 Kč   NOVINKA

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Ředitel školy

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče inspektory a rodiči. Lehkým a srozumitelným stylem seznamuje čtenáře s jednotlivými díly mozaiky, která se nazývá řízení ...     ... více

autor: Václav Trojan, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 350 Kč   NOVINKA

Ředitel školy
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o výkladovou učebnici, ale praktickou pomůcku, která by se měla stát součástí pracovního stolu účetního. Třetí vydání ...     ... více

autor: Lenka Dvořáková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 435 Kč   NOVINKA

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 339 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Účetnictví v obchodní činnosti

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně zahrnutí problematiky pohledávek. Záležitostem kolem pohybu zboží a jeho účetního vyjádření, vč. obchodní marže, ...     ... více

autor: Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 369 Kč   NOVINKA

Účetnictví v obchodní činnosti
TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, závazná stanoviska) a odpovědnostních (pokuty, opatření k nápravě) nástrojů. Stranou nezůstala ani zvláštní územní a ...     ... více

autor: Jitka Jelínková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, cena: 1 155 Kč   NOVINKA

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021:

Částka 90/2021, rozeslaná dne 31. 5. 2021

210.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

211.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

212.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

213.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2021 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021:

Číslo 23/2021, rozeslán dne 1. 6. 2021

31.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz