Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  14
 
 
zpravodajství od 30. 3. 2020 do 5. 4. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Koronavirová epidemie vyvolala nejen přijetí restriktivních opatření v oblasti volného pohybu osob, podnikání, cestování a dalších, ale také přijetí opatření k překlenutí vyvolaných potíží. Tato opatření mají formu zákonů, rozhodnutí nebo metodických pokynů. Jejich kompletní souhrn jsme pro vás přehledně zpracovali na těchto stránkách.
 

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 147/2020 Sb.,

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že pro období od 1. května 2020 do 30. dubna 2021 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 409 500 Kč. (Jednou z podmínek vydání tzv....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 4. 2020

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-8592/2020/39-2,

o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru COVID-19 se promíjí v období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu  DPH za darování (bezúplatné dodání) vyjmenovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 31. 3. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-8592/2020/39-2,

o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru COVID-19 se promíjí v období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu  DPH za darování (bezúplatné dodání) vyjmenovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 31. 3. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 299 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. MF-8592/2020/39-2,

o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru COVID-19 se promíjí v období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu  DPH za darování (bezúplatné dodání) vyjmenovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 31. 3. 2020

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Nakládání s majetkem státu

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy.
Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát jednající v soukromoprávním styku, definice majetku státu a jeho kategorizace, vztah zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ...     ... více

autor: Michal Štancl, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 358 Kč   NOVINKA

Nakládání s majetkem státu
TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Opatření vlády v souvislosti se šířením koronaviru

Vláda České republiky vyhlásila svým usnesením č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 nouzový stav. Na základě nouzového stavu vyhlásila vláda řadu krizových opatření, která zejména omezují aktivity lidí a firem; vláda současně provedla kroky ke zmírnění dopadů těchto opatření na zaměstnavatele, OSVČ a rodiče pečující o děti; tato krizová opatření vlády najdete zde.

redakční zpráva

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Právní jednání a procesní úkony

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva a civilního práva procesního či smlouvy, a to v kontextu nových aspektů těchto otázek a oborů občanského práva, ...     ... více

autor: Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Právní jednání a procesní úkony
TÉMA

Občanský zákoník

 

Pozemkové vlastnictví

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). Podrobně je vyložena problematika nabývání vlastnictví, užívacích vztahů k pozemkům, nájmu, pachtu, věcných břemen, ...     ... více

autor: Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 1 650 Kč   NOVINKA

Pozemkové vlastnictví
TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

ÚZ č. 1370 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o pojišťovnictví včetně všech prováděcích vyhlášek, dále je zde novelizovaný zákon o distribuci pojištění a zajištění se všemi změnami od května 2020 včetně vyhlášek. Publikace dále obsahuje příslušná ustanovení občanského zákoníku a aktuální text zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a příslušné vyhlášky. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1370 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Manuál pro zaměstnavatele k dosažení podpory v rámci programu “Antivirus“

Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo manuál pro zaměstnavatele, ve kterém jsou podrobně uvedeny podmínky a postup získání částečné kompenzace mzdových nákladů za zaměstnance v režimu nuceného omezení provozu, karantény nebo souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19. Tento manuál najdete zde. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

redakční zpráva

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu.
Předkládaný komentář není pouze přepisem jednotlivých ustanovení a citací z důvodové zprávy, ale autoři zohlednili veškerou známou veřejně dostupnou judikaturu a literaturu. Dále také ...     ... více

autor: Jakub Hanák, Dominik Žídek, Robert Černocký, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 420 Kč   NOVINKA

Zákon o vyvlastnění - Praktický komentář
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2020.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.
Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 299 Kč   NOVINKA

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2020
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 138/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Mění se podmínky použití rostlin sloužících jako základ k rozmnožování ovocných rodů a druhů. Jednoznačně se stanoví, že pokud je doklad dodavatele upevněn na konformní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 5. 2020, vybraná ustanovení 1. 4. 2020

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Od posledního vydání došlo k několika změnám živnostenského zákona a zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nově byl zařazen zákon o realitním zprostředkování, který od března 2020 stanovuje striktnější pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů a posiluje ochranu zákazníků. Publikace obsahuje také aktuální znění zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu, zákona o podpoře malého a středního podnikání, zákona o omezení provozu zastaváren, zákona o prodejní době, zákona o volném pohybu služeb, obsahové náplně jednotlivých živností a některé další předpisy – celkem 12 právních předpisů. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, cena: 135 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1369 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 3. 2020 do 5. 4. 2020:

Částka 49/2020, rozeslaná dne 30. 3. 2020

138.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2020, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 50/2020, rozeslaná dne 30. 3. 2020

139.*  

VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2020 o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Částka 51/2020, rozeslaná dne 30. 3. 2020

140.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření

141.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 333 o přijetí krizového opatření

142.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 334 o přijetí krizového opatření

Částka 52/2020, rozeslaná dne 31. 3. 2020

143.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2020 č. 352 o přijetí krizového opatření

Částka 53/2020, rozeslaná dne 1. 4. 2020

144.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. dubna 2020 č. 369 o přijetí krizového opatření

145.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. dubna 2020 č. 377 o přijetí krizového opatření

Částka 54/2020, rozeslaná dne 2. 4. 2020

146.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

147.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. března 2020 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 30. 3. 2020 do 5. 4. 2020:

Částka 10/2020, rozeslaná dne 1. 4. 2020

14.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 30. 3. 2020 do 5. 4. 2020:

Číslo 6/2020, rozeslán dne 31. 3. 2020

8.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz