Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 31. 1. 2022 do 6. 2. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

DPH 2022 - výklad s příklady

18. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2022, která vychází z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2022.
Nejvýznamnější změnou je omezení uplatnění osvobození od daně v ...     ... více

autor: Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 389 Kč   NOVINKA

DPH 2022 - výklad s příklady

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2022.
Podrobněji ke změnám
Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.
Další podrobné výklady k problematice ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 439 Kč   NOVINKA

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 21/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
V plném rozsahu se ruší povinnost fyzických osob podrobit se nejpozději do 1. 3. 2022 očkování proti nákaze vyvolané koronavirem SARS-CoV-2; tato povinnost byla stanovena určeným...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD) ze dne 20. 1. 2016. Zákon přinesl do právní úpravy oblasti zprostředkování pojištění a zajištění řadu podstatných změn oproti předchozí úpravě – např. novou kategorizaci zprostředkovatelů, změny v registracích, změny v ...     ... více

autor: Luboš Jemelka, Tomáš Chudý, Olga Kočová, Dita Komárková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 1 320 Kč   NOVINKA

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

Publikace po roce navazuje na knihu Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost. Obsahuje především příspěvky přednesené na konferenci Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa, která se konala dne 20. září 2021 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Druhá část knihy obsahuje texty slovenských odborníků, které shrnují první zkušenosti s fungováním národní transpoziční ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Morávek (eds.), vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 295 Kč   NOVINKA

Whistlebowing a (nejen) transpoziční legislativa

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 26/2022 Sb.,

o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Po dobu trvání stavu pandemické pohotovosti podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 může ředitel základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 2. 2022

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1476 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. V každé kapitole jsou zařazeny aktuální texty všech zákonů, nařízení vlády a vyhlášek k dané problematice. K největším změnám došlo od ledna 2022 v zákonu o Policii ČR (33 změny doplnění), ale změněny byly i některé další předpisy. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2022, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1476 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 26/2022 Sb.,

o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Zákonem bylo zavedena možnost vyhlásit  mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem. V této souvislosti se stanoví, že tyto instituty...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 2. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 22/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 267/2017 Sb. Důvodem novelizace vyhlášky je fakt, že dosavadní právní úprava neodpovídá požadavkům zákona o elektronických komunikacích terminologicky (tísňová...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 2. 2022

Vyhláška č. 23/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
Novelou dochází k? omezení rozsahu služeb, které lze uložit v rámci univerzální služby (vynětí povinnosti vydávání účastnických seznamů, informační služby o telefonních číslech a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2022

téma:
Trestní předpisy

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, ...     ... více

autor: Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 1 350 Kč   NOVINKA

Trestní právo hmotné, 9. vydání

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Podvojné účetnictví 2022

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost zpětného uplatnění daňové ztráty či nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních ...     ... více

autor: Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 239 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví 2022

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2022

Již 22. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2022 a sestavováním účetní závěrky za rok 2021 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2022 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové ...     ... více

autor: Ing. Petr Ryneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 629 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2022

Abeceda mzdové účetní 2022

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je tak jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.
Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední ...     ... více

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 729 Kč   NOVINKA

Abeceda mzdové účetní 2022

téma:
Zdravotní pojištění

ÚZ č. 1475 - Zdravotní pojištění 2022

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění (193 změn), zákona o pojistném, zákona o pojišťovnách a několika vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 2. 2022, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1475 - Zdravotní pojištění 2022

téma:
Znalci a tlumočníci

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu do forenzních laboratoří a soudních síní. Cílem tohoto revolučního přístupu je nahradit dosud užívanou intuitivní expertní interpretaci naměřených dat či získaných informací plně ...     ... více

autor: Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 2. 2022, cena: 320 Kč   NOVINKA

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 31. 1. 2022 do 6. 2. 2022:

Částka 12/2022, rozeslaná dne 31. 1. 2022

21.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 13/2022, rozeslaná dne 4. 2. 2022

22.   

VYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

23.   

VYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2022, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích

24.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. ledna 2022 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 15/2022, rozeslaná dne 6. 2. 2022

26.   

ZÁKON ze dne 3. února 2022 o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz