Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

1
zpravodajství od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH od 1. 1. 2019

S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065.
3. 1. 2019

TÉMA

Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na ene.sagit.cz. V období od minulého vydání se změnily všechny zákony; od ledna 2019 se mění pravidla trhu s plynem a vyhláška definující zemědělskou výrobu pro účely podpory. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019

Cena: 297 Kč

TÉMA

Sociální pojištění

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonům č. 582/1991 Sb. a č. 187/2006 Sb. Novela především řeší nedostatek lékařů lékařské posudkové služby. Lékaři České správy sociálního zabezpečení nebo...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019, vybraná ustanovení 31. 12. 2018, 1. 7. 2019

TÉMA

Sociální zabezpečení

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Při posuzování stupně závislosti osoby v nepříznivé sociální situaci (v rámci řízení o příspěvku na péči) vychází okresní správa sociálního zabezpečení případně též z vyšetření...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

ÚZ č. 1291 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1291 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám v rámci správního řízení. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019

Cena: 75 Kč

TÉMA

Státní služba

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Lékaři lékařské posudkové služby se vyjímají z režimu zákona o státní službě; důvodem je zejména nedostatek těchto lékařů (mj. kvůli věkovému limitu podle zákona o státní službě). Přechodná...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního zákoníku a trestního řádu. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019

Cena: 199 Kč

TÉMA

Zdravotní pojištění

ÚZ č. 1290 - Zdravotní pojištění 2019

ÚZ č. 1290 - Zdravotní pojištění 2019

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se významně mění pravidla pro poskytování a úhradu zdravotnických prostředků. Změny se dotkly i obou zákonů o pojišťovnách, a sedmi různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019

Cena: 157 Kč

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019:

Částka 162/2018, rozeslaná dne 31. 12. 2018

335.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 163/2018, rozeslaná dne 31. 12. 2018

336.*  

ZÁKON ze dne 19. prosince 2018 o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz