Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  36
 
 
zpravodajství od 30. 8. 2021 do 5. 9. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (29 změna a doplnění). Menší změny jsou také v zákoně o advokacii, v notářském tarifu a v zákoně o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství; nové je nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 9. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Vyhláška č. 318/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Podle nového § 35o notářského řádu (novela notářského řádu provedená s účinností od 1. 9. 2021 zákonem č. 300/2021 Sb.) platí, že veřejné listiny vydávané nebo ověřované notáři ověřuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

Nařízení vlády č. 317/2021 Sb.,

o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
Novela notářského řádu povedená zákonem č. 300/2021 Sb. stanovila, že legalizovat lze také elektronický podpis. Pravidla tohoto typu legalizace stanoví jednak notářský řád v novém §...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Nařízení vlády č. 322/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Mění se právní úprava zvláštního příplatku poskytovaného pedagogickým pracovníkům v regionálním školství za výkon prace třídního učitele.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 313/2021 Sb.,

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Tato vyhláška stanoví pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022: celkové procento, kterým se obce (s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) podílejí na části celostátního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

 

Vyhláška č. 316/2021 Sb.,

o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
Vyhláška stanoví požadavky na způsobilost poskytovatele cloud computingu, dosažení základní úrovně ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací orgánu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

Vyhláška č. 315/2021 Sb.,

o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
Tato vyhláška stanoví bezpečnostní úrovně pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci podle § 6 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní úroveň pro využívání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Vyhláška č. 314/2021 Sb.,

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
Od ledna 2022 se roční příspěvek cestovní kanceláře do garančního fondu stanoví ve výši 0,03 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku stanoveného podle § 10g zákona o některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 9. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 8. 2021 do 5. 9. 2021:

Částka 138/2021, rozeslaná dne 31. 8. 2021

313.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2021 o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka 139/2021, rozeslaná dne 31. 8. 2021

314.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2021 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

315.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2021 o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Částka 140/2021, rozeslaná dne 31. 8. 2021

316.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2021 o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu

Částka 141/2021, rozeslaná dne 31. 8. 2021

317.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2021 o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

318.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2021, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

319.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. srpna 2021 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

320.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. srpna 2021 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

321.*  

SDĚLENÍ Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 20. srpna 2021 o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka 142/2021, rozeslaná dne 31. 8. 2021

322.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. srpna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz