Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  23
 
 
zpravodajství od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Od května 2022 došlo k obrovským změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o dohledu. Po delší době nastaly také velké změny zákona o dluhopisech. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Všechny změny jsou zvýrazněny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 6. 2022, cena: 379 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

téma:
Obchodní korporace

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.
Kniha je členěna na deset tematických částí (např. jednočlenná společnost, práva a povinnosti člena ...     ... více

autor: Ivan Chalupa, David Reiterman, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2022, cena: 1 110 Kč   NOVINKA

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.
Kniha je členěna na deset tematických částí (např. jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry, práva a povinnosti ...     ... více

autor: Ivan Chalupa, David Reiterman, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2022, cena: 1 220 Kč   NOVINKA

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a zkušeností z praxe, které se rozhodli prezentovat v jejím 4. přepracovaném a podstatně rozšířeném vydání.
Jednoduché a snadno pochopitelné postupy výpočtu dovolené
Aktualizovaná publikace, ...     ... více

autor: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 31. 5. 2022, cena: 389 Kč   NOVINKA

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Nařízení vlády č. 138/2022 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Vláda v návaznosti na změny důchodů od 1. června 2022 (které se zvýšily v souvislosti se zvýšením životních nákladů) zvyšuje průměrné výdělky rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2022

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
Publikace reflektuje změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ...     ... více

autor: JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 31. 5. 2022, cena: 749 Kč   NOVINKA

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Nařízení vlády č. 140/2022 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády reaguje na zvýšení důchodů od 1. 6. 2022 (které se zvyšují v souvislosti s růstem životních nákladů) a pro náhradu za ztrátu na služebním příjmu po skončení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2022

téma:
Sociální pojištění

Nařízení vlády č. 136/2022 Sb.,

o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 9. 2022 se od splátky důchodu splatné po 31. 8. 2022, a přiznané od 1. 9. do 31. 12. 2022 se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

Nařízení vlády č. 137/2022 Sb.,

o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2022

téma:
Trestní předpisy

ÚZ č. 1491 - Trestní předpisy

Od června 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; současně se také mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o obětech trestných činů a zákon o Rejstříku trestů. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 6. 2022, cena: 249 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1491 - Trestní předpisy

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022:

Soukromé právo č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022:

Částka 67/2022, rozeslaná dne 31. 5. 2022

136.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. května 2022 o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

137.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. května 2022 o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

138.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

139.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

140.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2022 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

141.*  

SDĚLENÍ Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 10. května 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 56/22 k rozhodování odvolacího (resp. dovolacího) soudu podle § 258 odst. 2 (resp. § 265k odst. 2) trestního řádu

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022:

Částka 9/2022, rozeslaná dne 31. 5. 2022

17.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz