Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  14
 
 
zpravodajství od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 143/2021 Sb.,

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 427 332 Kč. (Jednou z podmínek vydání tzv....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 3. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Nařízení vlády č. 154/2021 Sb.,

ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Kompenzační bonus lze za podmínek stanovených zákonem č. 95/2021 Sb. (viz anotaci ) čerpat i za další bonusové období, a to za měsíc duben 2021.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 141/2021 Sb.,

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Nová vyhláška je reakcí na novelu zákona o hospodaření energií (novela provedena zákonem č. 3/2020 Sb.), společně s novou vyhláškou o energetickém auditu nahrazuje dosavadní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

Vyhláška č. 140/2021 Sb.,

o energetickém auditu
Nová vyhláška je reakcí na novelu zákona o hospodaření energií (novela provedena zákonem č. 3/2020 Sb.), společně s novou vyhláškou o energetickém posudku nahrazuje dosavadní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 155/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
K novele zákona č. 38/2021 Sb. Účinnost tohoto zákona (viz anotaci ) se posouvá z 1. 4. 2021 na 1. 7. 2021.   K novele zákona č. 191/2020 Sb. Období, pro které platí,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 3. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 155/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
K novele zákona č. 38/2021 Sb. Účinnost tohoto zákona (viz anotaci ) se posouvá z 1. 4. 2021 na 1. 7. 2021.   K novele zákona č. 191/2020 Sb. Období, pro které platí,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 3. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 142/2021 Sb.,

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 částka 35 611 Kč (dosud 34 125 Kč).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 31. 3. 2021

TÉMA

Vysoké školství

 

Zákon č. 153/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na změnu názvů některých vysokých škol se tato změna promítá i do zákona o vysokých školách. Konkrétně jde o tyto názvy brněnských vysokých škol: Veterinární...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Zahraniční obchod

 

Zákon č. 151/2021 Sb.,

o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Nový zákon upravuje v návaznosti na související přímo použitelná nařízení Evropské unie působnost a pravomoci orgánů k provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021:

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021:

Částka 55/2021, rozeslaná dne 31. 3. 2021

140.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. března 2021 o energetickém auditu

141.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. března 2021 o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Částka 56/2021, rozeslaná dne 31. 3. 2021

142.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. března 2021 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

143.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. března 2021 o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

144.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. března 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

145.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka 58/2021, rozeslaná dne 31. 3. 2021

148.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 17. března 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %

149.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 17. března 2021, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %

Částka 59/2021, rozeslaná dne 31. 3. 2021

150.*  

ZÁKON ze dne 17. března 2021, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

151.   

ZÁKON ze dne 17. března 2021 o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

152.*  

ZÁKON ze dne 17. března 2021, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

153.   

ZÁKON ze dne 18. března 2021, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Částka 60/2021, rozeslaná dne 31. 3. 2021

154.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2021 ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Částka 61/2021, rozeslaná dne 31. 3. 2021

155.   

ZÁKON ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 29. 3. 2021 do 4. 4. 2021:

Částka 10/2021, rozeslaná dne 29. 3. 2021

15.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz